Statystyk medyczny na zastępstwo w Dziale Statystyki Medycznej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni:

Statystyka medycznego na zastępstwo w Dziale Statystyki Medycznej.

Zadania:

Kodowanie i sprawozdawanie świadczeń zdrowotnych,

kontrolowanie poprawności danych o świadczeniach wprowadzonych do systemu informatycznego,

nadzorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących w komórkach organizacyjnych,

informowanie komórek organizacyjnych o zasadach sprawozdawania świadczeń zdrowotnych,

prowadzenie korespondencji w zakresie zadań Działu Statystyki Medycznej.

Wymagania:

Wykształcenie średnie lub wyższe,

dobra organizacja pracy własnej,

umiejętność pracy w grupie,

dobra znajomość obsługi komputera,  w tym pakietu Office,

umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,

samodzielność,

kreatywność i dyspozycyjność.

Preferowane są osoby:

posiadające wykształcenie w zakresie zdrowia publicznego

posiadające umiejętność kodowania rozpoznań chorób wg klasyfikacji ICD10 oraz procedur wg klasyfikacji ICD9,

posiadające umiejętność kodowania i sprawozdawania świadczeń zdrowotnych,

znające zasady weryfikacji uprawnień do uzyskiwania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,

znające zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.

Oferty pracy należy składać w kancelarii Szpitala na V piętrze lub korespondencyjnie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok do dnia 15 czerwca 2021r. Na kopercie proszę napisać „Do Działu Statystyki Medycznej”

Skip to content