PIELĘGNIARKI oraz RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Żurawiej 14 w Białymstoku zatrudni:

PIELĘGNIARKI oraz RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, KTÓRZY PODJĘLI STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

do pracy w:

1. II Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc

2.  I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ

Oferty pracy należy składać:

  • osobiście w sekretariacie USK w Białymstoku ul. Żurawia 14,
  • korespondencyjnie na adres: ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok,
  • elektronicznie na adres: marta.milewska-buzun@uskwb.pl
Skip to content