Pielęgniarki

Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Żurawiej 14 w Białymstoku zatrudni PIELĘGNIARKI:

1. Klinika Intensywnej Terapii

2. Klinika Hypertensjologii i Chorób Wewnętrznych

3. Izba Przyjęć

4. Zespół Poradni Specjalistycznych

5. I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

6. II Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc

7. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

8. I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ

9. Stacja Dializ

  • Oferty pracy należy składać: osobiście w sekretariacie USK w Białymstoku ul. Żurawia 14,
  • korespondencyjnie na adres: ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok,
  • elektronicznie na adres: marta.milewska-buzun@uskwb.pl
Skip to content