Lekarzy specjalistów

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii przy ul. Żurawiej 14  zatrudni na podstawie umowy o pracę lekarzy specjalistów w dziedzinie:

– chorób wewnętrznych

– chorób płuc

– ewentualnie po drugim roku specjalizacji z chorób wewnętrznych lub chorób płuc;

Oferty pracy należy składać osobiście w sekretariacie USK w Białymstoku ul. Żurawia 14, mailowo: szpital_zurawia@uskwb.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

Skip to content