Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej przetargu nieograniczonym na dostawę, instalacje i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku

(nr sprawy 17/2017)

2017-07-07

treść ogłoszenia

sprostowanie ogłoszenia

Skip to content