Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji do Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni

(nr sprawy 08/SZ/2019)

treść ogłoszenia

Skip to content