Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dofinansowanie UE/MZ

2019-02-25

treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

Skip to content