Palacza

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni

Palacza

Szczegóły dotyczące zatrudnienia – do pobrania

Oferty pracy należy składać osobiście w sekretariacie USK w Białymsotku ul. Żurawia 14 lub korespondencyjnie na adres: ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok  

Skip to content