Lekarzy ze specjalizacją z chorób wewnętrznych i chęcią dalszego kształcenia się w kierunku nefrologii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 – I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ zatrudni na pełen etat:

Lekarzy ze specjalizacją z chorób wewnętrznych i chęcią dalszego kształcenia się w kierunku nefrologii.

Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do Sekretariatu Pełnomocnika Dyrektora przy ul. Żurawiej 14

31.08.2018

1. Poszukujemy lekarzy ze specjaliizacją z chorób wewnętrznych (chorób płuc), ewentualnie rezydentów po drugim roku szkolenia specjalizacyjnego do pełnienia dyżurów medycznych w I Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii. 

2. Zatrudnimy lekarzy (specjalistów chorób wewnętrznych lub płuc do pracy w I I Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii USK (etat szpitalny, możliwość etatu akademickiego). Poszukujemy lekarzy chcących się specjaliizować się w chorobach wewnętrznych. chorobach płuc( jesteśmy jedynym w woj. podlaskim akredytowanym ośrodkiem do prowadzenia specjalizacji w chorobach płuc). W związku z rozbudową I Kliniki Chorób Płuc (urządzenie pracowni bronchoskopowej na poziomie europejskim, zaburzeń oddychania w czasie snu, pododdziału wentylacji nieinwazyjnej, wymiana sprzętu medycznego na nowy, nowy budynek pulmonologii w trakcie realziacji) oferujemy możliwość wszechtronnego rozwoju i szkoleń.  

Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do Sekretariatu Pełnomocnika dyrektora przy ul. Żurawiej 14.

Skip to content