Kierownik zespołu realizacji umów

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zatrudni:

Kierownika zespołu realizacji umów

Zakres zadań m.in.:

  • kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej,
  • kontrola prawidłowości kodowania udzielanych świadczeń oraz wykonanych procedur medycznych
  • nadzór i uczestnictwo w kontrolach NFZ i innych jednostek

Wymagania:

  • znajomość przepisów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej

Oferty pracy należy składać osobiście w kancelarii szpitala (V piętro, skrzydło C od ul. Waszyngtona) lub korespondencyjnie adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

Skip to content