Lekarzy

I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii Płuc oraz III Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Żurawia zatrudni: 

  • lekarzy z II stopniem specjalizacji w zakresie chorób płuc lub chorób wewnętrznych w celu pełnienia dyżurów medycznych;
  • lekarzy rezydentów po drugim roku specjalziacji w zakresie chorób płuc lub chorób wewnętrznych w celu pełnienia dyżurów medycznych.

Ewentualne zapytania i oferty należy kierować do Sekretariatu Pełnomocnika dyrektora przy ul. Żurawiej 14.

Skip to content