Lekarzy do pracy w klinice

Uniwersytecki Szpital Kliniczny – Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji zatrudni:

Lekarzy do pracy w klinice

Wymagania:

1. lekarz po stażu podyplomowy, bez specjalizacji. Gwarantujemy możliwośc specjalizacji w trybie pozarezydenckim w zakresie chorób zakaźnych lub chorób wewnętrznych

2. lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych

3. lekarz ze specjalizacją z chorób zakaźnych lub wewnętrznych

Lekarzy do pełnienia dyżurów

Wymagania:

1. Lekarz ze specjalizacją z chorób zakaźnych lub w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych

2. Lekarz ze specjalizacją z chorób wewnetrznych lub w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

3. Lekarz ze specjalizacją z anestezjologii lub w trakcie specjalizacji z anestezjologii

Skip to content