Pielęgniarki

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

zatrudni

pielęgniarki

Wymagania:

  • wykształcenie minimum średnie medyczne lub licencjat z pielęgniarstwa;
  • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (wymagane na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej na bloku na operacyjnym oraz na oddziałach intensywnej terapii);
  • preferowane doświadczenie w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego (na stanowisku pielęgniarki operacyjnej);
  • prawo wykonywania zawodu

Dokumenty można składać:

  • osobiście (główny budynek szpitala, V p. pok 74 – z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa)
  • korespondencyjnie (należy przesłać na adres: USK, ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok)
Skip to content