Zapytania ofertowe – SZPITALE TYMCZASOWE

data treść załączniki
15.02.2022r. Mobilny aparat USG wybór oferty
07.02.2022r Stacja technika - zapytanie ofertowe wybór oferty
01.02.2022r Mobilny aparat USG oraz mobline ramię C zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytania 2
wybór oferty / unieważnienie

31.01.2022r Videogastroskop i centrala ultrasonograficzna zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytania

wybór oferty

 

24.01.2022r. Myjnia endoskopowa odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania 2

wybór oferty

14.01.2022r. Głowica przezprzełykowa XMATRIX - zapytanie ofertowe nr 2 odpowiedzi na pytania

wybór oferty

28.12.2021r. Bieżnia do prób wysiłkowych - zapytanie ofertowe odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania 2 i zmiana terminu składania ofert

wybór oferty

Głowica przezprzełykowa XMATRIX - zapytanie ofertowe (28.12.2021r.)

odpowiedzi na pytania

unieważnienie postępowania

28.12.2021r. Holter EKG - zapytanie ofertowe odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytania 2

wybór oferty

28.12.2021r. Wyposażenie do wykonywania badań czynnościowych płuc i badań obrazowych układu oddechowego - zapytanie ofertowe wybór oferty
27.12.2021r. Defibrylator - zapytanie ofertowe wybór oferty
27.12.2021r. Detektor cyfrowy - zapytanie ofertowe zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytania

wybór ofert

27.12.2021r. Rejestrator ABP - zapytanie ofertowe wybór oferty
Wyposażenie pracowni badań czynnościowych układu oddechowego - zapytanie ofertowe odpowiedzi na pytania

wybór oferty

Aparat do terapii nerkozastępczej - zapytanie ofertowe zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytania

wybór oferty

Myjnia Bronchoskopowa - zapytanie ofertowe odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania 2

zmiana terminu składania ofert

wybór oferty

Szafa na Bronchoskopy - zapytanie ofertowe odpowiedzi na pytania

zmiana terminu składania ofert

unieważnienie postępowania

Bronchoskopy - zapytanie ofertowe odpowiedzi na pytania

wybór oferty

Aparat USG - zapytanie ofertowe wybór oferty
Analizator POCT - zapytanie ofertowe odpowiedzi na pytania

wybór oferty

Aparat EKG - zapytanie ofertowe odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania - cz. 2

wybór oferty

Aparat przyłóżkowy RTG - zapytanie ofertowe zmiana terminu składania ofert

unieważnienie postępowania

Ssaki elektryczne - zapytanie ofertowe odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania - cz. 2

odpowiedzi na pytania - cz. 3
wybór oferty

 

Pompy infuzyjne - zapytanie ofertowe unieważnienie postępowania
Urządzenie do wentylacji wysokoprzepływowej - zapytanie ofertowe unieważnienie postępowania
Aparaty przyłóżkowe RTG (powtórka) - zapytanie ofertowe odpowiedzi na pytania

wybór oferty

 

Pompy infuzyjne (powtórka) - zapytanie ofertowe odpowiedzi na pytania

wybór oferty

Urządzenie do wentylacji wysokoprzepływowej (powtórka)- zapytanie ofertowe zmiana terminu składania ofert

wybór oferty

Myjnie/dezynfektory - zapytanie ofertowe zmiana terminu składania ofert
wybór ofert
Automat szorująco-myjący - zapytanie ofertowe odpowiedzi na pytania

wybór ofert

Komputery - zapytanie ofertowe wybór ofert
Komputery - zapytanie ofertowe 2 wybór ofert
Pompy strzykawkowe - zapytanie ofertowe odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania 2

zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytania 3

unieważnienie postępowania

Pompy strzykawkowe nr 2 - zapytanie ofertowe zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytania

wybór ofert

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne - zapytanie ofertowe zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytania

wybór ofert

 

Defibrylatory - zapytanie ofertowe odpowiedzi na pytania
Kardiomonitory ze stacją centralnego nadzoru-zapytanie ofertowe
Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu wraz z modułem dokumentacji automatycznej-zapytanie ofertowe zmiana terminu składania ofert

zmiana terminu składania ofert 2

odpowiedzi na pytania

wybór ofert

Stacja opisowa do tomografu komputerowego-zapytanie ofertowe zmiana terminu składania ofert

wybór ofert

Szafa na bronchoskopy - zapytanie ofertowe nr 2 zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytania

wybór ofert

 

Skip to content