Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu:
mgr Katarzyna Jarocka - specjalista analityki klinicznej
mail : katarzyna.jarocka@uskwb.pl
tel.: 85 831 6543

Dane adresowe:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. Żurawia 14

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Pawilon „F” I piętro
e-mail: zdla-zurawia@uskwb.pl

Rejestracja:

tel.: 85 831 6546
Laboratorium czynne jest całodobowo.
Numer telefonu po godzinie 15:00 - tel. dyżurowy 85 831 6544

Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych odbywa się w Gabinecie Zabiegowym, ul. Żurawia 14, w budynku E1 ( poziom 0 , gabinet 33 ) w godzinach 7:45 - 13:45.

 

Asystenci

 • mgr Katarzyna Biesarz
 • mgr Magdalena Błaszczuk
 • mgr Agnieszka Mucha
 • mgr Małgorzata Lewandowska
 • mgr Małgorzata Szutkiewicz
 • mgr Ewelina Gajewska
 • mgr Aneta Bajko
 • mgr Anna Stankiewicz
 • mgr Ewa Piwnicka

Technicy analityki medycznej

 • Alina Golatowska
 • Anna Jurczuk
 • Elżbieta Kisiel
 • Małgorzata Kościuk
 • Alina Kurbat
 • Maria Moroz
 • Joanna Siemieniuk
 • Beata Zalewska
 • Ewa Zdanowska
 • Dorota Koniuszewska

Pomoc laboratoryjna

 • Halina Cylwik
 • Ilona Szumska

Rejestratorka medyczna

 • Izabela Grześ

Działalność diagnostyczna

W Pracowni Biochemii i Immunochemii wykonywane są badania:

 • sód, potas, chlorki, wapń całkowity, magnez, żelazo, fosforany nieorganiczne
 • gospodarka lipidowa: cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol triglicerydy
 • białko całkowite, albumina, CRP, ASO , haptoglobina, ferrtyna alfa 1-antytrypsyna, IgA, IgM, IgG, C3, C4, ceruloplazmina, UIBC, troponina T
 • bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, bilirubina pośrednia
 • mocznik, kreatynina, kwas moczowy, amoniak , glukoza
 • enzymy:  AST, ALT, ALP, GGT, Amylaza, CK, CK-MB, LDH, ACE(konwertaza angiotensyny)
 • hormony: TSH, FT3, FT4, parathormon (PTH)
 • wirusologia: antygen HBs, antygen HBe, anty-HBs, anty-HBe, anty-HBc-IgM , anty- HBc Total, Anty-HCV, anty-HIV, anty-HAV IgM, Cytomegalowirus (CMV) w klasie IgM, Przeciwciała p/T.pallidum (SYPHIL), Toxoplasmosa gondii w klasie IgM i IgG, Awidność Toxo G,
 • witaminy: kwas foliowy, wit.D3, wit.B12
 • markery nowotworowe: CA 19-9 , PSA , CEA , AFP
 • cyklosporyna, tacrolimus
 • Interleukina 6
 • NT-proBNP
 • Przeciwciała p/SARS-CoV-2 (nukleokapsyd N)
 • Lipaza
 • nie-HDL cholesterol

W Pracowni Biologii Molekularnej (PCR) wykonywane są badania:

 • HBV DNA ilościowo
 • HCV RNA ilościowo
 • HIV RNA ilościowo

W Pracowni Hematologicznej wykonywane są badania:

 • morfologia krwi pełna (morfologia 6Diff)
 • morfologia CBC
 • retikulocyty
 • OB (odczyn Biernackiego)
 • ocena mikroskopowego rozmazu krwi
 • badania z zakresu koagulologii: czas PT (INR), APTT, fibrynogen, D-dimery
 • przeciwciała anty n-DNA
 • malaria – test skryningowy
 • RKZ (równowaga kwasowo-zasadowa)
 • Płytki krwi pobrane na cytrynian
 • Płytki krwi pobrane na związki magnezu

W Pracowni Białek wykonywane są badania:

 • proteinogram (rozdział elektroforetyczny białek surowicy)
 • immunofiksacja białek surowicy i moczu (łańcuchy lekkie i ciężkie)
 • przeciwciała anty-Borrelia w klasie IgM i IgG w surowicy i PMR
 • test potwierdzenia Western-Blot Borrelia w klasie IgM i IgG w surowicy i PMR
 • test jakościowy potwierdzający i różnicujący przeciwciała anty HIV 1/2

W Pracowni Analityki Ogólnej wykonywane są następujące badania:

 • badanie ogólne moczu : ocena makroskopowa , ocena parametrów fizycznych i biochemicznych testem paskowym oraz mikroskopowa ocena osadu moczu
 • oznaczanie parametrów biochemicznych w dobowej zbiórce moczu (DZM) i pojedynczej próbce : białko, albumina, wapń, chlorki, sód, potas, kreatynina, glukoza, magnez, fosforany nieorganiczne, kwas moczowy, mocznik , amylaza
 • albuminuria – współczynnik ACR – albumina/kreatynina, współczynnik PCR – białko całk./kreatynina
 • ocena płynu mózgowo-rdzeniowego: barwa ,przejrzystość przed i po odwirowaniu, tendencja do wykrzepiania, pleocytoza (BF), białko całkowite, albumina, glukoza, chlorki, IgG,  odczyn Nonne-Apelta i Pandy’ego, mikroskopowa ocena osadu świeżego, preparat barwiony
 • ocena płynów z jam ciała: ocena fizyczna, badania biochemiczne, pleocytoza (BF) oraz  ocena mikroskopowa rozmazu
 •  badanie kału na resztki pokarmowe,
 • badanie kału na obecność cyst pierwotniaków i jaj pasożytów
 • test plasterkowy na owsiki (Enterobius vermicularis)
 • test na krew utajoną w kale
 • prokalcytonina (PCT)
 • mononukleoza (EBV) w klasie IgM
 • ospa wietrzna (VZG) w klasie IgG
 • P-ciała p/HEV IgM ( WZW typu E)
 • Legionella pneumophila - antygen w moczu
 • Chlorki w DZM

W Pracowni Diagnostyki Kiły wykonywane są następujące badania:

 • testy VDRL i TPHA (diagnostyka kiły)
 • toxocaroza (Toxocara canis) w klasie IgG
 • bąblowica (Echinococcus) w klasie IgG
 • krztusiec ( Bordetella pertusis) w klasie Ig A i IgG
 • kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) w klasie  Ig M i IgG ( w surowicy i w płynie mózgowo-rdzeniowym)\
 • Mycoplasma pneumoniae w klasie IgG IgM
 • przeciwciała ANA, AMA-M2, p-ANCA i c-ANCA w klasie IgG
 • Chlamydophila pneumoniae w klasie IgG IgM
 • Chlamydia trochomatis w klasie IgG
 • IgE całkowite
 • Helicobacter pylori w klasie IgG
 • włośnica (Trichinella spiralis) w klasie IgG

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań laboratoryjnych z zakresu hematologii , koagulologii , biochemii , immunochemii hormony i poszerzonej , markerów kardiologicznych , równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. Uczestniczy również w kontroli jakości prowadzonej przez Nobis Quality System , Labquality , IQAS , Randox (RIQAS) , uzyskując odpowiednie certyfikaty.

Skip to content