Laboratorium Mikrobiologiczne

Adres:
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok

 

Zakład posiada Certyfikat Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej:

Działalność diagnostyczna

Laboratorium Mikrobiologiczne zajmuje diagnostyką bakteriologiczną (w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych), mykologiczną i wirusologiczną materiałów pobranych od pacjentów:

 • Posiewy materiałów biologicznych : mocz, plwocina, materiały z dolnych dróg oddechowych, krew , płyny z jam ciała , płyn mózgowo-rdzeniowy
 • Wymazy z gardła, nosa, ucha, oka, ze zmian skórnych
 • Posiewy w kierunku Neisseria gonorrhoe
 • Posiewy kału i wymazów z odbytu w kierunku SS (Laboratorium nie wykonuje badań na nosicielstwo w kierunku Salmonella, Shigella) i posiewy ogólne
 • Posiew wymazu z odbytu w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy (CPE) i wankomycynoopornych (VRE) szczepów Enterococcus spp.
 • Laboratorium wykonuje lekooporność wyhodowanych bakterii metodą automatyczną w systemie VITEK 2; oznacza MIC rzeczywisty paskami z ciągłym gradientem stężeń oraz metodą mikrorozcieńczeń
 • Laboratorium wykrywa wszystkie mechanizmy oporności bakterii (ESBL, AmpC, MLSB, CPE, VRE, VISA, metycylinooporność gronkowców i inne)
 • Identyfikuje grzyby drożdżopodobne do gatunku i wykonuje na zlecenie lekarza ich lekooporność
 • Wykrywa antygeny Rota/Adenowirusów, Campylobacter spp., Yersinia spp.,
 • Wykrywa toksynotwórcze szczepy Clostridious difficile
 • Wykonuje badanie środowiskowe sal szpitalnych

Pracownia bakteriologii prątka gruźlicy

W Pracowni wykonuje się badanie materiałów biologicznych : plwocina, popłuczyny oskrzelowe , wydzielina oskrzelowa, mocz , płyny z jam ciała , płyn mózgowo – rdzeniowy czy inne w kierunku wykrycia prątków Mycobacterium tuberculosis complex oraz Mycobacterium spp. metodą hodowlaną na podłożach stałych (Lowensteina-Jensena , Stonebrinka) i podłożach płynnych w tzw. szybkim systemie hodowlanym MGIT oraz metodą PCR, w której wykrywany jest materiał genetyczny Mycobacterium tuberculosis complex w materiałach pochodzących od pacjentów.

Pracownia różnicuje prątki (Mycobacterium tuberculosis od innych prątków- atypowych), wykonuje lekooporność wyhodowanych prątków na cztery podstawowe antybiotyki p. gruźlicze (SM, INH ,RMP,EMB).

Telefon: 85 831 66 13

adres e-mail: pratek@uskwb.pl

Osoby zatrudnione:

 • Mgr Agata Sikora
 • St. technik analityki Justyna Szymańska
 • Mgr Ewa Kondrusik - młodszy asystent

Pracownia mykologiczna

Laboratorium bierze udział w kontroli jakości badań mikrobiologicznych POLMICRO  prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów:

 • Bakteriologiczna - posiada certyfikat kontroli bakterioloicznej
 • Mykologiczna - w trakcie uzyskiwania certyfikatu

Tel. (85) 831 65 76

mgr. Irena Roszkowska

Pracownia Bakteriologii

Osoby zatrudnione:

 • Mgr Alina Chrościńska – asystent mikrobiolog
 • Elżbieta Cimoch – starszy technik analityki
 • Dorota Walkiewicz – starszy technik analityki
 • Anna Sokół – pomoc laboratoryjna
 • mgr Marta Łukuć - młodszy asystent

Tel. (85) 831 6547
e-mail: labmik@uskwb.pl

Skip to content