Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna
e-mail: joanna.matowicka-karna@umb.edu.pl

Adres:
ul. Waszyngtona 15A
15-269 Białystok

Telefon / faks: (85) 831 85 84
e-mail: zldk@umb.edu.pl

Zakład posiada Certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Uwaga: Laboratorium Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej przeszło pozytywnie weryfikację badań testów molekularnych w kierunku COVID-19 w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • prof. dr hab. n. med. Violetta Dymicka-Piekarska
 • dr hab. n. med. Olga Martyna Koper- Lenkiewicz
 • dr n. med. Jolanta Czyżewska
 • dr n. med. Joanna Kamińska
 • dr n. med. Beata Gawrońska
 • dr n. med. Elżbieta Motybel-Iwańczuk
 • dr n. med. Justyna Dorf
 • mgr Ewa Kowalewska
 • mgr Kinga Sutkowska

Technicy

 • Krystyna Bielawska
 • Agnieszka Błaszczyk
 • Katarzyna Bogusz
 • Dorota Kundziewicz
 • Jolanta Stelmaszuk
 • Ewa Szymul
 • Beata Tekień

Pomoce laboratoryjne

 • Teresa Szyluk

Działalność diagnostyczna

Zakład wykonuje ponad 70 rodzajów badań diagnostycznych dla pacjentów szpitala, poradni przyszpitalnych oraz odpłatnie badania dla mieszkańców całego regionu w zakresie analityki ogólnej, diagnostyki chorób pasożytniczych oraz badania immunoserologiczne. Badania wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury medycznej z zastosowaniem zestawów odczynnikowych renomowanych firm. Zakład posiada Certyfikat Jakości Badania Moczu odnawialny co roku a od stycznia 2010 roku certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN-ISO 9001:2009. Zakład pełni codziennie dyżury zapewniając całodobową ciągłość badań.

 1. Pracownia Analityki Ogólnej tel. (85) 831 87 12

badanie ogólne moczu:

 • ocena parametrów fizycznych i biochemicznych testem paskowym – barwa, przejrzystość, odczyn (pH), ciężar właściwy (SG), białko (PRO), glukoza (GLU), ciała ketonowe (KET), urobilinogen (URO), bilirubina (BIL), azotyny (NIT), leukocyty (LEU), krew (ERY, erytrocyty, hemoglobina, mioglobina) ,
 • badanie ilościowe elementów upostaciowanych w moczu nieodwirowanym metodą cytometrii przepływowej i obrazowania cyfrowego,

 

 • mikroskopowa ocena osadu moczu

preparat barwiony moczu metodą May-Grünwald-Giemsa, erytrocyturia dysmorficzna, białko w dobowej zbiórce moczu (DZM), wskaźnik PCR (białko całkowite/kreatynina w jednorazowej porcji moczu), wskaźnik ACR (albumina/kreatynina w jednorazowej porcji moczu), ciężar właściwy moczu (metoda refraktometryczna),  badanie ilościowe ludzkich przeciwciał w klasie IgG przeciwko receptorom fosfolipazy A2

 1. Pracownia Płynów Ustrojowych tel. (85) 746 87 12,

wysięki, przesięki : barwa, przejrzystość przed i po odwirowaniu płynu, ciężar właściwy (SG), białko całkowite, LDH, współczynnik białkowy, współczynnik LDH, cytoza metodą cytometrii przepływowej, SAAG- surowiczo puchlinowy gradient albuminy, preparat barwiony metodą May - Grünwalda Giemsy,

 płyn mózgowo-rdzeniowy barwa, przejrzystość przed i po odwirowaniu, tendencja do wykrzepiania, cytoza metodą cytometrii przepływowej, albumina,  wskaźnik albuminowy, białko całkowite, glukoza, wskaźnik gukozowy, odczyn Nonne- Apelta, preparat barwiony metodą May - Grünwalda Giemsy, liczba erytrocytów w niedwirowanym PMR metodą cytometrii przepływowej,

płyn stawowy (barwa, przejrzystość, białko całkowite, mikroskopowa ocena osadu świeżego, mikroskopowa ocena kryształów, cytoza, preparat barwiony metodą May - Grünwalda Giemsy

 1. Pracownia Parazytologii tel. (85) 831 87 15

Śródoperacyjne wykrywanie zarażenia E. granulosus (badanie płynu z torbieli) - preparat bezpośredni, wykrywanie E. histolytica w kale - preparat bezpośredni i preparat trwały barwiony, diagnostyka zarażenia P. carinii - preparat trwały barwiony, diagnostyka zarażenia Plasmodium (malaria) - preparat trwały barwiony, wykrywanie zarażenia G. lamblia - antygen GSA-65 w kale, krew utajona w kale, wykrywanie cyst pierwotniaków i jaj pasożytów w kale - met. flotacji oraz metodą dekantacji, badanie ogólne kału (badanie na resztki pokarmowe), badanie wydzieliny z pochwy w kierunku resztek pokarmowych, ocena makroskopowa i mikroskopowa pasożyta, przeciwciała przeciwko Toxoplasmosa gondii w surowicy krwi w kl. IgM i IgG, przeciwciała przeciwko T. canis w surowicy krwi w klasie IgG, wykrywanie zarażenia E. vermicularis (wycier okołoodbytniczy), przeciwciała przeciwko E. granulosus w surowicy krwi w klasie IgG, przeciwciała przeciwko A. lumbricoides w surowicy krwi w klasie IgG, wykrywanie antygenu H. pylori w kale, przeciwciała przeciwko H. pylori w surowicy krwi w kl. IgA i IgG, przeciwciała przeciwko G. lamblia w surowicy krwi w kl. IgA i IgG, przeciwciała przeciwko B. burgdorferi w surowicy krwi w kl. IgM i IgG, wykrywanie cyst pierwotniaków i jaj pasożytów w kale - preparat bezpośredni, celiaklia IgA i IgG, OB, kalprotektyna, Przeciwciała SARS Cov-2 S IgG

 1. Pracownia Immunoserologii tel. (85) 831 87 16

antygen HBs, przeciwciała anty HBs, przeciwciała anty HCV, HIV, Cytomegalowirus (CMV IgG i CMV IgM), prokalcytonina (PCT), czynnik reumatoidalny (RF)-badanie jakościowe, RF- badanie półilościowe, ASO-badanie jakościowe, test ilościowy ASO, wirus Epsteina-Barra (EBV VCA IgM, VCA/EA IgG, EBNA IgG), wirus różyczki (Rubella IgG, Rubella IgM), SARS CoV-2 metodą RT-PCR, test antygenowy SARS CoV-2, HCV-RNA metodą RT-PCR, wirus grypy metodą RT-PCR

Działalność dydaktyczna

 • Diagnostyka laboratoryjna - III rok Wydział Lekarski,
 • Diagnostyka laboratoryjna - V rok Analityki Medycznej - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
 • Medycyny Laboratoryjnej,
 • Diagnostyka laboratoryjna - I rok studia magisterskie uzupełniające Dietetyka - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Analityka ogólna i technika pobierania materiału - III rok Analityka Medyczna - Wydział
 • Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
 • Organizacja 4 kursów rocznie na zlecenie CMKP w Warszawie nt. "Diagnostyka laboratoryjna płynów ustrojowych (wysięki, przesięki, płyn mózgowo-rdzeniowy)", "Znaczenie badania moczu w diagnostyce chorób nerek i dróg moczowych" "Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń pasożytniczych"
 • Wydanie 4 skryptów o tematyce związanej z badaniem moczu i płynów ustrojowych.

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe Zakładu koncentrują się wokół zagadnień związanych z poszukiwaniem swoistych markerów nowotworowych, m.in. pierwotnych guzów mózgu, raka jelita grubego, raka żołądka, raka trzustki. Prowadzone badania dotyczą oceny przydatności diagnostycznej oznaczania chemokin, cytokin, białek specyficznych w przebiegu tych nowotworów. Analizowane są również parametry stresu oksydacyjnego, które mogą być pomocne w identyfikacji patomechanizmów zaangażowanych w proces nowotworzenia.

Skip to content