Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej

Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Anna Tryniszewska

Adres:
ul. Waszyngtona 15A
15-269 Białystok

(V piętro Collegium Novum)

e-mail: zdmusk@uskwb.pl

Telefony:

85 831-87-51 (kierownik)
85 831-85-71 (sekretariat i faks)
85 831-87-27 (pracownia mikrobiologiczna)
85 831-87-46 (pracownia naukowa)

Asystenci

 • dr n. med. Małgorzata Krawczyk

 • dr n. med. Dorota Olszańska - I zastępca Kierownika

 • dr n. med. Jadwiga Jaworowska- II zastępca Kierownika

 • dr n. med. Anna Karolina Jurczak

 • mgr anal. med. Katarzyna Kaczyńska

 • dr n. med. Wioletta Kłosowska

 • mgr anal. med. Anna Nowik

 • mgr anal. med. Edyta Harasimczuk

Technicy

 • Agnieszka Chomiczewska

 • Magorzata Dzieduszow

 • Elżbieta Jabłonowska

 • Marta Pietrasz

 • Renata Sacharko

 • Marta Dubrowska

Pomoce laboratoryjne

 • Beata Pankiewicz

 • Bożena Karpowicz

Działalność diagnostyczna

Zakład wykonuje badania bakteriologiczne i mykologiczne dla pacjentów szpitala, poradni przyszpitalnych oraz świadczy usługi odpłatne dla osób indywidualnych. Jednostka pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 - 18:00, dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) 7:25 - 15:00. W ciągu roku wykonywanych jest ok. 50-60 tys. badań. Do hodowli drobnoustrojów, ich identyfikacji oraz oznaczania wrażliwości na antybiotyki stosowane są podłoża i odczynniki posiadające certyfikaty jakości. Procedury badawcze są w większości zautomatyzowane z użyciem nowoczesnej, skomputeryzowanej aparatury.

Jakość badań w laboratorium jest poddawana kontrolom zewnętrznym prowadzonym przez ośrodek polski i ośrodki europejskie, potwierdzone certyfikatami.

Zakład zatrudnia łącznie 6 specjalistów: II stopnia z mikrobiologii, mikrobiologii medycznej, mikrobiologii lekarskiej i analityki klinicznej.

Z dniem 30.11.2009r. Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej uzyskał certyfikat potwierdzający wprowadzenie systemu zarządzania jakością, spełniający wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2009, w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej.

Działalność dydaktyczna

 • nauczanie studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w zakresie mikrobiologii i wirusologii,
 • nauczanie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie mikrobiologii,
 • kształcenie podyplomowe w zakresie mikrobiologii - rezydentury, kursy, staże specjalizacyjne.

Działalność naukowa

 • Działalność naukowa obejmuje równolegle dwa kierunki badań, tj. badania na poziomie molekularnym mechanizmów wielooporności drobnoustrojów na leki oraz badanie procesów immunoregulacji i pamięci immunologicznej w wybranych chorobach infekcyjnych, epidemiologia zakażeń bakteryjnych, zastosowanie nowych metod w diagnostyce mikrobiologicznej.

Nagrody

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Tryniszewska, kierownik Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej w 2013 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi,
w 2019 roku Medal za Zasługi dla Diagnostyki Laboratoryjnej, zaś w 2020 roku Złoty Medal za długoletnią służbę.

Z kolei dr n. med. Dorota Olszańska w 2012 roku otrzymała Srebrny Medal za długoletnią służbę, zaś w 2013 roku nagrodę Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny.

 

Skip to content