Zakład Diagnostyki Hematologicznej

Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. n. med. Milena Dąbrowska

Adres:
ul. Waszyngtona 15A
15-269 Białystok

IV piętro Collegium Novum)

Telefon/faks:
 (85) 831 85 88
e-mail: zdh@umwb.edu.pl

Zakład posiada Certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • dr hab. n. med. Joanna Osada  - starszy asystent
 • dr hab. n. med. Małgorzata Rusak - starszy asystent
 • dr n. med. Grażyna Ewa Będkowska - starszy asystent
 • dr n. med. Ines Kostecka - Rośleń - starszy asystent
 • mgr Joanna Chociej-Stypułkowska - starszy asystent
 • dr n. med. Joanna Pawlus - młodszy asystent
 • dr n. med. Sylwia Chmielewska - młodszy asystent
 • mgr Katarzyna Pańkowska - młodszy asystent

Technicy analityki medycznej

 • Raisa Kazmiruk  - kierownik techników
 • Krystyna Iwanowiec
 • Czesława Karpowicz
 • Wiesława Mejsak
 • Anita Prokopiuk
 • Elżbieta Roszkowska
 • Anna Tarasiuk
 • Ewa Teofiluk
 • Anna Walińska
 • Henryka Wysocka-Huryn
 • Bożena Żółkowska

Pomoce laboratoryjne

 • Barbara Milewska-Świętochowska
 • Agata Turel

Działalność diagnostyczna

Zakład wykonuje rocznie około 250 tys. badań z zakresu podstawowej oraz specjalistycznej diagnostyki układu krwiotwórczego dla pacjentów szpitala, poradni przyszpitalnych, a także świadczy usługi odpłatne dla mieszkańców całego regionu. Zakład prowadzi także badania konsultacyjne z zakresu laboratoryjnej diagnostyki niedokrwistości, białaczek, chłoniaków, hemofilii oraz trombofilii. Jednostka pełni codzienne całodobowe dyżury, zapewniając ogólnodostępną ciągłość podstawowych badań laboratoryjnych. Ocena parametrów ilościowych jest w pełni zautomatyzowana, prowadzona na nowoczesnej bazie aparaturowej, a stosowane metody odpowiadają najwyższym światowym standardom. Zakład systematycznie uczestniczy w krajowych (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej), a także międzynarodowych (Labquality, EQAhem) programach kontroli jakości badań i posiada Certyfikaty jakości odnawialne co roku dla: 8 podstawowych parametrów morfologii krwi, automatycznego 5-częściowego rozdziału leukocytów i retykulocytów, 4 parametrów koagulologicznych, a także certyfikat oceny jakości w zakresie badania mikroskopowego rozmazu krwi obwodowej i szpiku kostnego. W skład Zakładu wchodzą 4 specjalistyczne pracownie, kierowane przez personel o najwyższych kwalifikacjach zawodowych (specjaliści II° z analityki klinicznej oraz diagnostyki laboratoryjnej).

1. Pracownia Hematologii tel. (85) 746 87 23

Wykonywane badania:

 • morfologia
 • morfologia z rozmazem
 • morfologia z retykulocytami
 • morfologia z rozmazem i z retykulocytami
 • wykrywanie małopłytkowości rzekomej
 • retykulocyty
 • oporność osmotyczna erytrocytów
 • wolna hemoglobina w surowicy i w moczu

 

2. Pracownia Cytologii tel. (85) 831 87 24

Wykonywane badania:

 • esteraza nieswoista alfa naftylu w leukocytach
 • fosfataza alkaliczna (FAG) w granulocytach
 • leukogram
 • mielogram
 • PAS - glikogen w leukocytach
 • peroksydaza w leukocytach
 • syderoblasty

3. Pracownia Immunodiagnostyki tel. (85) 746 87 22

Wykonywane badania cytometryczne:

 • białaczki ostre - fenotyp
 • białaczka włochatokomórkowa - fenotyp
 • HIV (T4/T8)
 • status immunologiczny
 • przewlekła białaczka limfocytowa - fenotyp
 • antygeny cytoplazmatyczne

4. Pracownia Hemostazy tel. (85) 746 87 21

Wykonywane badania:

 • agregometria optyczna
 • aktywność anty-Xa
 • APC-R: test oporności na aktywne białko C
 • APTT
 • antytrombina
 • białko C
 • białko S
 • czas fibrynolizy euglobulin
 • czas rekalcynacji
 • czas trombinowy
 • czynniki krzepnięcia
 • D-dimery
 • fibrynogen
 • PT + INR
 • retrakcja skrzepu
 • stężenie heparyny niefrakcjonowanej
 • test etanolowy
 • test na obecność krążącego antykoagulantu (test korekcji APTT )
 • miano inhibitora czynnika VIII/IX

Działalność dydaktyczna

 • nauczanie studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w zakresie hematologii laboratoryjnej i praktycznej nauki zawodu (wykłady, ćwiczenia, praktyki wakacyjne)
 • nauczanie studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (wykłady, ćwiczenia)
 • nauczanie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego na kierunkach: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (wykłady, seminaria, ćwiczenia)\
 • nauczanie studentów oddziału anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (wykłady, ćwiczenia)
 • kształcenie podyplomowe w zakresie laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej  oraz laboratoryjnej diagnostyki medycznej (staże specjalizacyjne podstawowe i kierunkowe; kursy szkoleniowe w zakresie diagnostyki niedokrwistości, chorób rozrostowych układu krwiotwórczego i niedoborów immunologicznych oraz diagnostyki hemostazy; podyplomowe kursy doskonalące; egzaminy specjalizacyjne.

Działalność naukowa

Działalność naukowa ZDH dotyczy następującej tematyki badawczej:

 • badanie mechanizmów związanych z regulacją apoptozy,
 • badanie elementów odporności swoistej i nieswoistej pacjentów z chorobą nowotworową,
 • badanie immunofenotypu komórek układu hematopoetycznego w różnych stanach klinicznych.

Od czasu powołania Zakładu w roku 1984 opublikowano ponad 250 prac naukowych. Pracownicy Zakładu prezentowali około 100 doniesień na kongresach, zjazdach i sympozjach międzynarodowych i krajowych; w Zakładzie powstało 120 prac magisterskich, wykonano 10 prac doktorskich i 2 habilitacyjne. 2 osoby otrzymały tytuł profesora.

Skip to content