Zakład Diagnostyki Biochemicznej

Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

Adres:
ul. Waszyngtona 15A
15-269 Białystok

Sekretariat: dr n. med. Ala Litman-Zawadzka

Telefon: (85) 831 85 87
Faks: (85) 831 85 85
e-mail: zdb@umb.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • prof. dr hab. n. med Maciej Szmitkowski
 • prof. dr hab. n. med. Lech Chrostek
 • dr hab. n. med. Wojciech Jelski
 • dr hab. n. med. Marta Łukaszewicz-Zając
 • dr hab. n. med. Ewa Gruszewska
 • dr hab. n. med. Karolina Orywal
 • dr n. med. Małgorzata Czygier
 • dr n. med Monika Gudowska-Sawczuk

Pracownicy Szpitalni

 • dr n. med. Magdalena Groblewska
 • dr n. med. Monika Zajkowska
 • dr n. med. Sara Pączek

Doktoranci

Technicy

Grażyna Puciłowska - kierownik techników

 • Teresa Baczewska
 • Małgorzata Bołtryk
 • Maria Grabarek
 • Urszula Gudowska
 • Jolanta Jarocka
 • Ewa Kołodziejczak
 • Agata Marczuk
 • Anna Mieśnikowicz
 • Anna Pańkowska
 • Ewa Paszko
 • Małgorzata Popławska
 • Jolanta Prokopiuk
 • Irena Radel
 • Justyna Rusiłowicz
 • Katarzyna Swirydowicz
 • Agnieszka Stankovic

Rejestratorki

 • Renata Bartoszewicz
 • Maria Iwaniuk

Pomoce laboratoryjne

 • Bożena Pisanko
 • Beata Filipkowska
 • Justyna Bajda

Działalność diagnostyczna

Zakład wykonuje około 160 różnych rodzajów diagnostycznych badań biochemicznych dla pacjentów szpitala, poradni przyszpitalnych oraz świadczy usługi odpłatne dla mieszkańców całego regionu. Liczba wykonywanych badań w ciągu roku wynosi ponad 1 mln (ponad 3000 oznaczeń dziennie). Zakład pełni codzienne całodobowe dyżury, zapewniając ogólnodostępną ciągłość podstawowych badań biochemicznych. Diagnostyka jest w pełni zautomatyzowana, prowadzona na nowoczesnej bazie aparaturowej, a stosowane metody odpowiadają najwyższym światowym standardom. Zakład posiada Certyfikaty jakości badań odnawialne co roku dla 25 kontrolowanych parametrów chemii klinicznej oraz z gazometrii i równowagi kwasowo-zasadowej, immunochemii (hormony, markery nowotworowe, białka specyficzne) i markerów sercowych. W skład Zakładu wchodzi 7 specjalistycznych pracowni kierowanych przez personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych (specjalizacja z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz diagnostyki laboratoryjnej):

1. Pracownia Diagnostyczna nr I
tel. 
(85) 831 87 05, (85) 831 87 06

 • badanie równowagi kwasowo-zasadowej i gazometrii, CO-oksymetria oraz mleczany,
 • badania z zakresu gospodarki wodno-elektrolitowej (sód, potas, chlorki, magnez, fosfor, wapń całkowity, wapń zjonizowany, żelazo, utajona zdolność wiązania żelaza, osmolalność),
 • oznaczanie receptora transeryny;
 • badania enzymatyczne (amylaza, dehydrogenaza mleczanowa, gamma glutamylotransferaza, lipaza trzustkowa, aminotransferaza asparaginianowa, aminotransferaza alaninowa, kinaza fosfokreatynowa, kinaza fosfokreatynowa - izoenzym sercowy MB, CK, MBmass, esteraza cholinowa, fosfataza alkaliczna),
 • badania z zakresu gospodarki lipidowej (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, triglicerydy).
 • oznaczanie przeciwciał SARS-CoV-2 w klasie IgG („N” – skierowane przeciwko białku nukleokapsydu, oraz „S” – skierowane przeciwko domenie S-RBD).

2. Pracownia Diagnostyczna nr II
tel. 
(85) 831 87 04, (85) 831 87 52, (85) 831 87 07

 • oznaczanie hormonów (beta-HCG, FSH, TSH, fT3, fT4, LH, ACTH, DHEA-S, insulina, estradiol, kortyzol, parathormon, progesteron, prolaktyna, testosteron, hormon wzrostu);
 • oznaczanie markerów nowotworowych (AFP, CA-15-3, CA-19-9, CA 72-4, CA-125, CEA, PSA całk., PSA wolny, HE4, ProGRP, Cyfra 21-1, NSE, białko S100);
 • oznaczanie przeciwciał anty-TPO, anty-Tg, anty- TSHR, anty-HCV, anty-CCP, kwasu foliowego, homocysteiny, witaminy B12 i D, troponiny, BNP;
 • oznaczanie białka całkowitego i białek specyficznych (albumina, CRP, ferrytyna, haptoglobina, ß2-mikroglobulina, NGAL, IL-6, lipokalina neutrofilowa związana z żelatynazą, C-peptyd, tyreoglobulina, kalcytonina, SHBG, Total P1NP, PIGF, sFlt-1 (VEGFR-1), β-CrossLaps (β-CTx)).
 • oznaczanie narkotyków (kokaina, opiaty, marihuana, amfetamina, kanabinoidy, ectasy);
 • badania toksykologiczne (barbiturany, benzodiazepiny, alkohol etylowy, tricykliczne antydepresanty);
 • badania leków (digoksyna, takrolimus, cyklosporyna, vankomycyna);
 • badania z zakresu gospodarki węglowodanowej (glukoza, testy tolerancji glukozy, dobowy profil glikemii, hemoglobina glikowana HbA1c, hemoglobina płodowa);
 • badania z zakresu przemiany azotowej (amoniak, kwas moczowy, BUN, mocznik, kreatynina, klirens kreatyniny - GFR i eGFR),
 • oznaczanie barwników żółciowych (bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, bilirubina pośrednia).

3. Pracownia Diagnostyczna nr III
tel. (85) 831 87 09

 • immunofiksacja białek monoklonalnych surowicy i moczu,

 • rozdział elektroforetyczny białek surowicy (proteinogram).

4. Pracownia Diagnostyczna nr IV
tel. (85) 831 87 03

 • prenatalne badania biochemiczne w I trymestrze ciąży: łączne oznaczanie wolnej podjednostki beta HCG (beta-HCG) oraz osoczowego białka ciążowego A (PAPP-A),
 • oznaczanie białek specyficznych takich jak: transferryna, C1-inhibitora ,
 • prenatalne badania biochemiczne w II trymestrze ciąży: łączne oznaczanie AFP, całkowitego HCG (THCG) oraz wolnego estriolu (uE3) (ryzyko genetyczne wyliczane za pomocą programu Lifecycle),
 • ilościowe oznaczanie immunoglobulin IgA, IgM, IgG (IgG4), łańcuchów kappa i lambda oraz wolnych podjednostek kappa i lambda,
 • oznaczanie komplementu C3 i C4
 • oznaczanie albuminy w surowicy, płynie mózgowo-rdzeniowym i moczu (mikroalbuminuria).

5. Pracownia Atomowej Absorbcji
tel. (85) 831 87 08, (85) 831 87 06

 • pierwiastki śladowe (selen, lit, miedź, cynk, kadm, ołów, kobalt).

6. Pracownia immunologiczna
tel. (85) 831 87 03, tel. (85) 831 87 06

 • badania z zakresu alergologii (IgE całkowite, IgE alergenowo swoiste, tryptaza, panele alergologiczne),

7. Pracownia neurochemii klinicznej
tel. (85) 831 87 03,  (85) 686 51 68 

 • identyfikacja prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy metodą ogniskowania izolelektrycznego IgG,
 • oznaczenia biomarkerów Choroby Alzheimera (białko Tau, białko pTau, Amyloid 1-40, Amyloid 1-42)

Działalność dydaktyczna

 • nauczanie studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w zakresie biochemii i chemii klinicznej, organizacji laboratoriów diagnostycznych oraz systemów jakości i akredytacji laboratoriów (wykłady, seminaria, ćwiczenia),
 • nauczanie studentów Oddziału Anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (wykłady, ćwiczenia),
 • > nauczanie studentów Wydziału Lekarskiego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (wykłady, ćwiczenia),
 • > nauczanie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku: logopedia z fonoaudiologią (wykłady, ćwiczenia),
Skip to content