Telefony poradni

Telefony poradni

Lista telefonów

Poradnia Telefon
Kierownik Zespołu Poradni (85) 831 85 94
Pielęgniarka Koordynująca (85) 831 85 95
Telefoniczna Obsługa Pacjenta (czynna w godz. 7.30-14.45) (85) 831 77 00
Rejestracja Poradni Alergologicznej
530 808 720
Rejestracja Poradni Ginekologiczno-Położniczej (85) 831 85 91
Rejestracja Poradni Urazowo-Ortopedycznej (85) 831 78 90
Rejestracja Poradni Endokrynologicznej
Rejestracja Poradni Reumatologicznej
(85) 831 86 50
Rejestracja Poradni Diabetologicznej

Rejestracja do Gabinetu Zabiegowego Stopy Cukrzycowej

Rejestracja Poradni Onkologicznej

Rejestracja Poradni Geriatrycznej

Rejestracja Poradni Zdrowia Reprodukcyjnego

(85) 831 77 99
Rejestracja Poradni Okulistycznej
Rejestracja Poradni Neurologicznej
Rejestracja Poradni Kardiologii Inwazyjnej
(85) 831 86 51
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Gabinety zabiegowe

Gipsownia

(85) 831 78 91
(85) 831 78 92
(85) 831 78 95
(85) 831 78 93
(85) 831 78 96
Poradnia Chirurgii Gastroenterologicznej i Onkologicznej (85) 831 85 72
Poradnia dla Chorych ze Stomią (85) 831 85 73
Poradnia Chirurgii Ogólnej (85) 831 80 88
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej (85) 831 85 75
Poradnia Chirurgii Naczyń i Transplantacji (85) 831 85 77
Poradnia Alergologiczna (z gabinetem testów alergicznych) (85) 831 85 78
(85) 831 85 79
Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Foniatryczna

(85) 831 85 64
(85) 831 85 65
(85) 831 85 66
Poradnia Kardiologiczna (z gabinetem EKG - testy wysiłkowe) (85) 831 85 67
(85) 831 85 68
(85) 831 85 69
(85) 831 85 70
(85) 831 85 54
Poradnia Kardiologii Inwazyjnej (85) 831 85 56
Poradnia Kardiochirurgiczna (85) 831 85 50
Poradnia Medycyny Pracy (85) 831 85 96
(85) 831 85 97
Poradnia Angiologiczna (Chorób Naczyń) (85) 831 85 57
Poradnia Okulistyczna (z ciemnią i gabinetem laseroterapii) (85) 831 85 58
Poradnia Ginekologiczna

Poradnia Patologii Ciąży ( Koordynowanej Opieki nad pacjentką w Ciąży – KOC)

(85) 831 85 43
(85) 831 85 44
(85) 831 85 45
Poradnia Endokrynologiczna (85) 831 85 48
Poradnia Diabetologiczna (85) 831 77 91
Poradnia Diabetologiczna - Pokój Edukacyjny

Poradnia Diabetologiczna - Gabinet Stopy Cukrzycowej

Poradnia Diabetologiczna - Gabinet Zabiegowy Stopy Cukrzycowej

(85) 831 77 96

(85) 831 77 98

(85) 831 77 97

Poradnia Neurochirurgiczna (85) 831 85 40
Poradnia Neurologiczna (85) 831 85 25
Poradnia Gastrologiczna (85) 831 85 28
Poradnia Urologiczna (85) 831 87 28
Poradnia Neonatologiczna (85) 831 85 47
Sala Opatrunkowa (85) 831 85 80
(85) 831 85 61
Poradnia Reumatologiczna (85) 831 85 32

(85) 831 85 29

Statystyka Poradni Specjalistycznych (85) 831 85 59
Skip to content