Szpitalny Oddział Ratunkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Punktem Podawania Cytostatyków

P.O. Kierownik SOR-u:
dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz – specjalista medycyny ratunkowej
Telefon: (85) 831 8450

Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny
Telefon: (85) 831 7970

Zastępca Kierownika: lek. med. Andrzej Koronkiewicz

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Adres: 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A

15-276 Białystok

Sekretariat:  mgr Patrycja Anisimowicz

Telefon: (85) 831 8683
Faks: (85) 831 8465
e-mail: sor-usk@uskwb.pl

Zespół Lekarski

 • dr n. med. Adam Markowski, specjalista chorób wewnętrznych, gastrolog;
 • dr n. med. Agnieszka Szymańska – specjalista medycyny ratunkowej
 • dr n. med. Alicja Zalewska-Wińska - specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog;
 • dr n. med. Anita Świętochowska - specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej
 • dr n. med. Grzegorz Myćko – specjalista medycyny ratunkowe
 • dr n. med. Ignacy Dobrzycki – specjalista medycyny ratunkowej, kardiolog;
 • dr n. med. Iwona Tribiłło – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej
 • dr n. med. Krzysztof Tyburczy – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista medycyny ratunkowej
 • dr n. med. Mariusz Klimiuk – specjalista chorób wewnętrznych;
 • dr n. med. Marzena Makarewicz-Płońska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej
 • dr n. med. Tomasz Proszewski – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Agnieszka Borysiewicz – specjalista medycyny ratunkowej
 • lek. Agnieszka Ryń – lekarz rezydent
 • lek. Aleksander Rutkiewicz- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Hanna Kamalska – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog;
 • lek. Janusz Lekszek – specjalista medycyny ratunkowej i rodzinnej
 • lek. Joanna Radziszewska-Szczęsna – lekarz rezydent
 • lek. Justyna Anna Dziedzia-Kruczkowska – specjalista medycyny ratunkowe
 • lek. Krzysztof Bauer – specjalista medycyny ratunkowej
 • lek. Krzysztof Tchórzewski – specjalista medycyny ratunkowej
 • lek. Lilija Piekarska –specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Luiza Przytuła – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Maksim Wieliczko - specjalista chirurgii
 • lek. Marcin Kamiński - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Marek Łuczaj – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej
 • lek. Mira Pachwicewicz – Żmuda - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Mirosław Kazberuk - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Piotr Marko- w trakcie specjalizacji
 • lek. Rafał Astapczyk- w trakcie specjalizacji
 • lek. Rafał Kucharski - w trakcie specjalizacji
 • lek. Samuel Stróż - w trakcie specjalizacji
 • lek. Sebastian Piotr Szpak – lekarz
 • lek. Wioleta Kulik – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Wojciech Kuźniak - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Yauheni Mikhalkevich - w trakcie specjalizacji

Zespół pielęgniarski- Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy - Ambulatorium

 • mgr Małgorzata Glińska - pielęgniarka oddziałowa, specjalizacja chirurgiczna
 • mgr Mirosława Bombalska – za-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalizacja zachowawcza
 • Emilia Artemiuk-pielęgniarka, specjalizacja zachowawcza
 • Jolanta Bałdak – ratownik medyczny
 • Piotr Bubieniec – ratownik medyczny
 • mgr Bożena Charytonuk- pielęgniarka, specjalizacja zachowawcza
 • Marcelina Cudnik – ratownik medyczny
 • mgr Julia Danilczuk – pielęgniarka, specjalizacja chirurgiczna
 • Izabela Dmochowska – ratownik medyczny
 • Aleksandra Galimska – ratownik medyczny
 • Julita Grądzka – ratownik medyczny
 • Joanna Grodzka- pielęgniarka
 • Adam Jagielski – ratownik medyczny
 • Michał Jurgiel – ratownik medyczny
 • mgr Bożena Kamińska- pielęgniarka, specjalizacja chirurgiczna
 • mgr Katarzyna Kowalewska – pielęgniarka, specjalizacja zachowawcza, specjalizacja chirurgiczna
 • Maciej Krysiewicz – licencjat pielęgniarstwa
 • Adam Kulesza – ratownik medyczny
 • Alina Łapińska- pielęgniarka
 • Katarzyna Maleszewska – ratownik medyczny
 • mgr Elżbieta Urszula Marszałkowska-Redo – pielęgniarka, specjalizacja chirurgiczna
 • Mateusz Mięsak – ratownik medyczny
 • Magda Modelska – licencjat pielęgniarstwa, ratownik medyczny
 • Niewęgłowska Karolina – licencjat pielęgniarstwa, ratownik medyczny
 • Julia Olchowik- ratownik medyczny
 • Monika Pawilcz-licencjat pielęgniarstwa, ratownik medyczny
 • Justyna Pawluczuk – ratownik medyczny
 • Ala Siamkova – ratownik medyczny
 • Jarosław Sulewski- ratownik medyczny
 • mgr Wiesława Szuberska- pielęgniarka
 • Małgorzata Truchel- pielęgniarka
 • mgr Anna Waluk – pielęgniarka, ratownik medyczny
 • mgr Małgorzata Wiśniewska-pielęgniarka, specjalizacja anestezjologiczna
 • Daniel Wysocki – ratownik medyczny
 • Jakub Zajkowski – ratownik medyczny
 • Weronika Zalewska – ratownik medyczny

Zespół pielęgniarski - Pododdział Intensywnej Terapii

Szpitalny Oddział Ratunkowy - Pododdział Intensywnej Terapii

Zespół pielęgniarski/pielęgniarze/ ratownicy medyczni

 • mgr Urszula Jakubowska – pielęgniarka koordynująca pracą – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa, anestezjologii i intensywnej opieki , pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • mgr Izabela Maleszewska– zastępca pielęgniarki koordynującej praca – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • Milena Antoszuk – licencjat pielęgniarstwa, licencjat ratownik  medyczny
 • Krzysztof Bekisz – ratownik medyczny
 • mgr Monika Bochenko - pielęgniarz specjalista w dziedzinie chirurgicznego
 • mgr Katarzyna Bolesta pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • Kamil Chowański - licencjat pielęgniarstwa, mgr zdrowia publicznego, licencjat  ratownik medyczny
 • mgr Emilia Cylwik  pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • mgr Krzysztof Cylwik, licencjat ratownik medyczny
 • Agnieszka Dobrogowska – Bogdan – licencjat pielęgniarstwa,  ratownik medyczny
 • mgr Marzena Fiszer pielęgniarz specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Michał Górski - licencjat  ratownik medyczny
 • Krzysztof Górski – licencjat ratownik medyczny,
 • mgr Beata Gąsowska - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • Rafał Gawrych – licencjat ratownik medyczny
 • Marcin Iwanow- licencjat ratownik medyczny
 • Hubert Jankowski – licencjat pielęgniarstwa, licencjat ratownik medyczny
 • mgr Wojciech Jurczykowski - pielęgniarz specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki, licencjat ratownik medyczny
 • Łukasz Kiełczewski – ratownik medyczny
 • Paulina Kochańska – licencjat pielęgniarstwa , licencjat ratownik medyczny
 • mgr Kamila Kołos–Rusin –ratownik medyczny
 • mgr Wioletta Korkuz - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • mgr Emilia Karbowska - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki, licencjat ratownik medyczny
 • mgr Iwona Łukaszuk
 • mgr Gabriela Maciorowska – pielęgniarka  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • Krystian Makac –licencjat  ratownik  medyczny
 • Mariusz Mielcarek- licencjat ratownik medyczny
 • Magdalena Milewska-  licencjat pielęgniarstwa, licencjat  ratownik medyczny
 • Paweł Niczyporuk –licencjat  ratownik medyczny, licencjat fizjoterapii
 • Szymon Ndozin – licencjat  pielęgniarstwa
 • Monika Orpik-licencjat  ratownik medyczny
 • Łukasz Puszek – licencjat ratownik medyczny
 • mgr Sylwia Rząca, mgr położnictwa,  pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • mgr Małgorzata Weryk – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • mgr Marcin Siemieniuk - pielęgniarz specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • Paweł Snarski – licencjat pielęgniarstwa, mgr zdrowia publicznego, licencjat  ratownik medyczny
 • Patryk Soroka –licencjat ratownik medyczny
 • mgr Ewa Stroka – – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • mgr Marta Szydłowska - – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • mgr Marlena Święcicka - – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki
 • Urszula Wasiluk - ratownik medyczny
 • Magdalena Zapolska – licencjat pielęgniarstwa, ratownik medyczny
 • Michał Zajkowski –licencjat  ratownik medyczny
 • Martyna Zajkowska – licencjat ratownik medyczny
 • mgr Patrycja Anisimowicz- sekretarka
 • Rejestratorki medyczne Beata Harężlak , mgr Julita Kluczyk
 • Statystyk medyczny Raube Grażyna, mgr Andrzej Andruszkiewicz
 • Statystyk medyczny Małgorzata Monach

Zespół pracowni EKG

 • Czarnomys Wioleta
 • Dąbrowski Krzysztof
 • Majchrzak Maciej
 • Lipiec Michał
 • Orzepowski Mateusz
 • Otapowicz Anna

Rejestratorki medyczne

 • Adamik Joanna
 • Chrostowska Agnieszka
 • Dłużewska Katarzyna
 • Dubieniecka Joanna
 • Jabłońska Natalia
 • Karpiuk Elżbieta
 • Malinowska Bernarda
 • Małachwiej Beata
 • Małaszewska Joanna
 • Nowicka Anna
 • Pisanko Magdalena
 • Sawoniuk Paulina
 • Semeniuk Magda
 • Skawska Grażyna
 • Tołoczko Joanna
 • Wądołowska Renata

SOR Ginekologiczno-Położniczy

Lekarze położnicy:

 • dr hab. n med. Adam Lemancewicz
 • dr n med. Jerzy Przepieść
 • dr n med. Sławomir Redźko
 • dr n med. Sławomir Jarocki
 • dr hab. n med. Mariusz Skotnicki
 • dr n med. Katarzyna Młodzianowska-Kosel
 • dr n med. Ewa Gacuta
 • dr n med. Piotr Sitnik
 • lek Wiktor Bortnik

 

Lekarze ginekolodzy:

 • dr hab. n med. Mariusz Kuźmicki
 • dr n med. Maria Janucik-Gacuta
 • dr n med. Małgorzata Oniszczuk
 • dr n med. Ewa Klonowska-Dziatkiewicz
 • dr n med. Michał Zdrodowski
 • lek Angelika Sobota-Grzeszyk

 

Położne:

 • mgr Dorota Kragiel – położna koordynująca - specjalistka pielęgniarstwa położniczo – ginekologicznego
 • położna Małgorzata Smolińska – specjalistka pielęgniarstwa położniczo – ginekologicznego
 • położna Beata Piekutien
 • dr n. o zdr. Karolina Lisowska
 • mgr Magdalena Kuptel
 • mgr Klaudia Mikulska
 • mgr Monika Dąbrowska
 • lic. poł. Anna Szczepankowska
 • lic. poł. Dominika Roguska
 • lic. poł. Wioletta Treszczotka
 • lic. poł. Justyna Tołoczko 

Rejestratorki medyczne:

 • Ewa Halicka
 • mgr Dorota Juszczyk
 • mgr Justyna Dąbrowska
Skip to content