Klinika Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia

Lekarz kierujący oddziałem: 
dr n. med. Jerzy Przepieść (e-mail: jerzype@op.pl)

Kierownik Kliniki UMB:
dr hab. n. med. Adam Lemancewicz (e-mail: lemancewicz@gmail.com)

Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

e-mail: uterus@umb.edu.plklinper@umb.edu.pl

Telefony:
Kierownik Kliniki: tel. 85 831 77 40
Lekarz kierujący oddziałem: tel. 85 83177 41

Sekretariat: Agnieszka Cisz

Wypisy: 85 831 82 62

Dydaktyka: 85 831 83 45,
Laboratorium: mgr Grażyna Morawiec 85 831 8352

Oddział patologii ciąży:
Dyżurka lekarska: tel. 85 831 84 75
Punkt pielęgniarski położnych: tel. 85 831 82 63
Dyżurka położnych oddziałowych oddziału Patologii Ciąży i Położnictwa: tel. 85 831 81 16

Oddział położniczy
Dyżurka lekarska: tel. 85 831 85 08
Punkt pielęgniarski położnych: tel. 85 831 82 65

Blok porodowy
Dyżurka lekarska: tel. 85 831 80 56
Położna oddziałowa tel. 85 831 83 48
Punt pielęgniarski położnych: tel. 85 831 83 56

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści

 • prof. dr hab. n. med. Marek Kulikowski - mkul@umwb.edu.pl tel. 85 831 77 46
 • dr hab. Mariusz Z. Skotnicki - mail: mariusz.z.skotnicki@gmail.com, tel. 85 831 85 08
 • dr n. med. Sławomir Redźko - mail: redzkosl@umb.edu.pl tel. 85 831 85 08
 • dr n. med. Ewa Gacuta - mail: suunyeve@wp.pl
 • dr n. med. Agnieszka Mikucka-Niczyporuk - mail: aga.mikucka@gmail.com
 • dr n. med. Mariusz Święc - mail: gynecja@op.pl
 • lek. Karolina Bukowska - mail: wil_ma@tlen.pl
 • lek. Maria Niedźwiecka - mail: m.niedzwiecka8@gmail.com
 • mgr Wojciech Romatowski - psycholog

Lekarze Rezydenci

 • lek. Anna Cepowicz
 • lek. Natalia Jakowczyk
 • lek. Krzysztof Kołodziejczyk
 • lek. Michał Ryń

Zespół pielęgniarski

Zespół położnych - Patologia ciąży

 • lic. poł. Małgorzata Mogilewska – specjalista – położna oddziałowa
 • mgr poł. Dorota Niewiarowska – zastępca położnej oddziałowej
 • lic. poł. Emilia Gromacka - specjalista
 • mgr poł. Dominika Hryc
 • lic. poł. Marta Liżewska
 • lic. poł. Małgorzata Kujawa
 • Małgorzata Mousa
 • Jolanta Poniatowska
 • mgr położnictwa Marta Rupińska - specjalista
 • lic. poł. Małgorzata Uljanowska - specjalista
 • Halina Walentynowicz
 • mgr poł. Dorota Wardzińska
 • mgr poł. Urszula Wołyńska
 • Alicja Zubrycka - specjalista

Zespół położnych - Blok porodowy

 • mgr poł. Monika Sidorczuk - położna oddziałowa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego
 • mgr piel. Elżbieta Wasilko - z-ca położnej oddziałowejspecjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa, opieki przed i okołoporodowej
 • mgr poł. Joanna Boratyńska
 • mgr poł. Julia Borysewicz, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego         
 • mgr poł. Justyna Bura, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego
 • lic. poł. Jolanta Daszuta, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego   
 • mgr poł. Ewa Dobrzyń, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego
 • Bożena Falkowska - położna specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki przed i okołoporodowej
 • mgr piel. Anna Grabowiecka, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego
 • lic. poł. Patrycja Guzewicz
 • mgr poł. Dominika Jelska
 • Bożena Jurek - położna specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki przed i okołoporodowej
 • Barbara Kalinowska - położna specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo- ginekologicznego
 • mgr poł. Agnieszka Kurzyna - specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego
 • Zofia Makar - położna specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki przed i okołoporodowej
 • lic. poł. Elżbieta Muśko - specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego
 • mgr piel. Iwona Ladzińska, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego
 • mgr poł. Małgorzata Łapińska
 • mgr poł. Mariola Rećko
 • mgr poł. Marta Zahor
 • lic. poł. Diana Żukowska

Zespół położnych - Położnictwo

 • mgr poł.  Justyna Kulmaczewska - położna oddziałowa
 • mgr poł. Maryla Malinowska-Gleń - zastępca położnej oddziałowejspecjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego
 • mgr poł. Weronika Bylak
 • mgr poł. Kinga Czołpińska-Domaszuk
 • Lic. poł. Mirosława Dzięgielewska, specjalistka pielęgniarstwa położniczego
 • Lic. poł. Aleksandra Jarocka
 • mgr piel. Grażyna Jędruszko
 • mgr poł. Natalia Kaczmarczyk
 • Joanna Kitlarz
 • Agnieszka Kropiewnicka
 • Lic. poł. Gabriela Kryńska
 • mgr poł. Martyna Łapińska, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego
 • lic. poł.  Beata Łukianiuk
 • mgr poł. Aurelia Malon-Cychowska
 • mgr poł.  Magdalena Ostrowska, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego
 • mgr poł. Agnieszka Perec-Oksztul, specjalizacja z pielęgniarstwa położniczego
 • lic. poł. Paulina Polakowska
 • Alicja Rogowska, specjalizacja ginekologiczna
 • Mgr poł. Ewelina Sidorowicz
 • lic. poł. Kamila Słupska
 • mgr piel. Małgorzata Szafrańska, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego
 • lic. poł.  Gabriela Tochwin
 • mgr poł. Justyna Wieczorek

O klinice

Na oddziale poporodowym jest 14 sal: dwie sale są 1-osobowe oraz  12 sal 2-osobowych. Każda sala posiada własny węzeł sanitarny, tj. toaletę oraz kabinę prysznicową.

Świadczenia medyczne:

 • Ośrodek III stopnia referncyjności w zakresie perinatologii dla regionu północno-wschodniej Polski
 • Kinika uczestniczy w programie Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży (KOC)
 • Kierownik Kliniki pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie perinatologi

Leczenie

 • komputerowa diagnostyka wykrywania zagrożeń płodu;
 • prowadzenie ciąży i opieka nad ciężarnymi z cukrzycą (współpraca z Kliniką Endokrynologii);
 • ultrasonograficzna ocena dobrostanu plodu
 • diagnostyka i leczenie zagrożeń porodu przedwczesnego. 

Dydaktyka

 • zajęcia dydaktyczne dla studentów polsko- i angielskojęzycznych kierunku lekarskiego;

 • poszerzenie praktyki studenckiej o zakres operacyjno-zabiegowy;

 • studenckie Koło Naukowe przy Klinice Perinatologii;

 • prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie perinatologii.

 • staże kierunkowe w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Nauka

Pracowników Kliniki obejmuje badania w zakresie:

 • porodu przedwczesnego;
 • diagnostyki stanu płodu;
 • cukrzycy ciążowej,
 • nadciśnienia indukowanego ciążą;
 • etiopatogenezy i diagnostyki cholestazy ciężarnych.

Publikacje

1. B. Liżewska, Joanna Teul, Paweł KućAdam Lemancewicz, Karol Charkiewicz S.D., Joanna Gościk, Marian Kacerovsky, Ramkumar Menon, Wojciech Miltyk, Piotr Laudański.
Maternal plasma metabolomic profiles in spontaneous preterm birth: preliminary results.
Mediators of Inflammation: 2018, Article ID 9362820, 13 pp.

wskaźnik Impact Factor ISI: 3.545
punktacja MNiSW: 30.000

2. Michał Szeremeta, Petera DrobuliakovaJerzy Przepieść, Janusz Załuski, Adam Sackiewicz, Anna Niemcunowicz-Janica.

An unusual medicolegal case of 32-year-old mother and her 29-week fetus with hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count syndrome: case report and short literature review.

The American Journal of Forensic Medicine and Pathology: 2017 : 38, 3, s. 269-271
wskaźnik Impact Factor ISI: 0.648
punktacja MNiSW: 20.000

3.  Danuta Dudzik, Marcin ŻórawskiMariusz Skotnicki, Wiesław Zarzycki, Antonia Gárcia, Santiago Angulo, M. Paz Lorenzo, Coral Barbas, M. Pilar Ramos.
GC-MS based gestational diabetes mellitus longitudinal study: identification of 2-and 3-hydroxybutyrate as potential prognostic biomarkers.

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis: 2017 : 144, s. 90-98
wskaźnik Impact Factor ISI: 2.831
punktacja MNiSW: 35.000

4.  Alicja Wasiluk, Agnieszka Polewko, Piotr LaudańskiSławomir Redźko, Barbara Kicel-Wesołowska, Milena Dąbrowska, Robert Milewski.
Platelet indices in late preterm newborns.

Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine: 2017 : 30, 14, s. 1699-1703

wskaźnik Impact Factor ISI: 1.493
punktacja MNiSW: 25.000

5. Karol Charkiewicz [S.D.], Monika Zbucka-Krętowska, Joanna Gościk, Sławomir WołczyńskiAdam Lemancewicz, Piotr Laudański.
Brief communication: Maternal plasma autoantibodies screening in fetal Down syndrome.
Journal of Immunology Research: 2016, Article ID 9362169, 11 pp.
wskaźnik Impact Factor ISI: 3.276
punktacja MNiSW: 25.000

6. Piotr Pierzyński, Paweł KućAdam Lemancewicz, Elżbieta Malzahn, Tadeusz Laudański.
Differences in permeability of preterm and term fetal membranes to calcium ions - preliminary report.

Placenta: 2016 : 39, s. 84-86
wskaźnik Impact Factor ISI: 2.759
punktacja MNiSW: 35.000

7. Adam Lemancewicz, Marta Borowska, Paweł Kuć, Elwira Jasińska, Piotr Laudański, Tadeusz Laudański, Edward Oczeretko.
Early diagnosis of threatened premature labor by electrohysterographic recordings - the use of digital signal processing.

Biocybernetics and Biomedical Engineering: 2016 : 36, 1, s. 302-307
wskaźnik Impact Factor ISI: 1.031
punktacja MNiSW: 15.000

8. Ma Paz Lorenzo, Danuta Dudzik, Elena Varas, Manuel GibelliniMariusz SkotnickiMarcin Żórawski, Wiesław Zarzycki, Federica Pellati, Antonia Garcia.
Optimization and validation of a chiral GC-MS method for the determination of free D-amino acids ratio in human urine: application to a gestational diabetes mellitus study. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis: 2015 : 107, s. 480-487
wskaźnik Impact Factor ISI: 3.169
punktacja MNiSW: 35.000

9. Małgorzata Knaś, Katarzyna Wołosik, Anna ZalewskaAgnieszka Mikucka-Niczyporuk, Irena Kasacka, Marek Niczyporuk.
The skin remodeling in type 1 diabetes and insulin resistance animal models.

Physiological Research: 2015 : 64, 6, s. 875-881
wskaźnik Impact Factor ISI: 1.618
punktacja MNiSW: 20.000

10. Piotr LaudańskiAdam Lemancewicz, Paweł Kuć, Karol Charkiewicz [S.D], Barbara Ramotowska, Małgorzata Krętowska, Elwira Jasińska, Grzegorz Raba, Katarzyna Karwasik-Kajszczarek, Janusz Kraczkowski, Tadeusz Laudański.
Chemokines profiling of patients with preterm birth.

Mediators of Inflammation: 2014, Article ID 185758, 7 pp.
wskaźnik Impact Factor ISI: 3.236
punktacja MNiSW: 30.000

11. Danuta Dudzik, Marcin Żórawski, Wiesław ZarzyckiMariusz Skotnicki, Katarzyna Malinowska-Bibik.
Aktywność N-Acetylo-Beta-D-Heksozoaminidazy w surowicy krwi i w łożysku w cukrzycy ciążowej.

Medycyna Metaboliczna: 2012 : 16, 2/3, s. 42-45
punktacja MNiSW: 4.000

12. Piotr Laudański, Grzegorz Raba, Paweł KućAdam Lemancewicz, Rafał Kisielewski, Tadeusz LaudańskiAssessment of the selected biochemical markers in predicting preterm labour.

Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine: 2012 : 25, 12, s. 2696-2699
wskaźnik Impact Factor ISI: 1.518

punktacja MNiSW: 25.000

Szkoła Rodzenia

Zapraszamy do Uniwersyteckiej Szkoły Rodzenia, działającej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Szkoła Rodzenia znajduje się w budynku głównym szpitala (na parterze. Dołożymy wszelkich starań, by rzetelnie i profesjonalnie przygotować Państwa do czekających Was wydarzeń - porodu i rodzicielstwa. Odpowiemy na wszystkie Wasze pytania, wyjaśniamy wątpliwości, pomożemy oswoić lęk, jaki towarzyszy wszystkim kobietom oczekującym na narodziny dziecka.

- Oferujemy kameralne warunki (tylko 6 par na jednych zajęciach),

- Dajemy możliwość zapoznania się z personelem bloku porodowego, położnictwa, patologii ciąży i neonatologii,

- Przez zajęcia w szpitalu, pomagamy „oswoić” się z myślą o pobycie w szpitalu,

- Przed szpitalem możliwość zaparkowania samochodu.

Zajęcia zorganizowane są stacjonarnie, w cotygodniowych blokach programowych w godzinach 15-17. Liczebność grup to 6 par, zapewniając tym samym komfort wszystkim uczestnikom, a także szansę na tworzenie nowych wartościowych znajomości. 

Możesz bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach Uniwersyteckiej Szkoły Rodzenia jeśli:

 • podpisałaś zgodę na uczestnictwo w programie KOC
 • posiadasz zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach Szkoły Rodzenia i załączysz je w formularzu zgłoszeniowym;

Na kurs należy zapisać się odpowiednio wcześniej, tak aby zacząć zajęcia w 26-30 tygodniu ciąży i zakończyć je nie później niż 3-4 tygodnie przed wyznaczonym terminem porodu.

Tematyka kursu realizowana podczas zajęć Szkoły Rodzenia obejmuje zagadnienia:

 • Ciąża: zwiastuny porodu, plan porodu, przygotowanie ciała do porodu, pakowanie torby do szpitala;
 • Poród: fizjologia porodu, emocje kobiety rodzącej, rola osoby towarzyszącej, sposoby łagodzenia bólu porodowego;
 • Noworodek: stany przejściowe, pielęgnacja i kąpiel, wyprawka, pozytywne znaczenie dotyku, szczepienia ochronne i pierwsza pomoc;
 • Karmienie piersią: ewolucja produkcji pokarmu, stany fizjologiczne, sytuacje trudne i pozycje do karmienia;
 • Połóg: zmiany zachodzące w ciele, umyśle i emocjach wszystkich domowników;

Ćwiczenia dopasowane są do tematyki zajęć.

Kurs obejmuje 6 spotkań, które odbędą się w sali konferencyjnej Kliniki Rozrodczości i Ginekologii Endokrynologicznej ( na parterze ) - (mapka)

Na zajęciach obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia ( przy wejściu dostępna bezpłatna szatnia Szpitala).

 

O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność otrzymania kompletnych zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy, skan zaświadczenia lekarskiego i pierwszej strony Karty Przebiegu Ciąży), o czym Panie zostaną zawiadomione drogą telefoniczną lub e-mail.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę – która posiada odpowiednie kwalifikacja oraz wieloletni staż pracy w swojej dziedzinie:

JUSTYNA KULMACZEWSKA

Jestem położną, specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego i pracę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku rozpoczęłam w 2007.  Od 2013 roku związana jestem z Kliniką Perinatologii i Położnictwa – odcinkiem Położnictwa, gdzie sprawuję opiekę nad pacjentkami po porodzie. Pracuje również jako instrumentariuszka na sali cięć cesarskich. A od 2020 roku pełnię funkcję położnej oddziałowej Położnictwa.

Jestem żoną i mamą dwójki cudownych córeczek. Wolne chwile lubię spędzać aktywnie z rodziną.

AGATA OSTASZ

Jestem położną oddziałową Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Posiadam specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego oraz wykształcenie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych.
Mój staż pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym wynosi 14 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałam  pracując w latach 2009-2020 na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. Ukończyłam kurs NLS- Newborn Life Support Course Resuscytacja noworodka

 

MARIOLA ROMANOWSKA

Jestem położną – magister położnictwa. Od 9 lat pracuję w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Ogromną radość i satysfakcję przynosi mi funkcja edukatora do spraw laktacji – udzielam porad mamom, które mają trudności z karmieniem piersią. Jestem w trakcie specjalizacji z Pielęgniarstwa Neonatologicznego dla Położnych.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci, Miłosza(2019) i Igi(2022). Moje dzieci przyszły na świat w szpitalu, w którym pracuję. Oba porody, chociaż każdy inny, dały mi ogromną dawkę wiary w siebie, wiedzę oraz umiejętności. Macierzyństwo jest moją najpiękniejszą życiową przygodą.

W wolnych chwilach lubię piec i dekorować babeczki oraz torty

MAŁGORZATA MOGILEWSKA

Jestem położną, specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego. Od 16 lat jestem związana z Kliniką Perinatologii i Położnictwa – odcinkiem Patologii Ciąży. Od 2020 roku pełnię funkcję położnej oddziałowej Patologii Ciąży. Ukończyłam szkolenie pt.: „ Przygotuj i poprowadź profesjonalne zajęcia edukacji przedporodowej w formie indywidualnej i grupowej.”

Prywatnie mama i babcia.

MONIKA SIDORCZUK

Jestem położną, specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego. Absolwentka kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Od 2011 roku pracuje na Sali Porodowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. To niesamowite szczęście i wyjątkowe doświadczenie życia jest móc uczestniczyć w cudzie narodzin. Od 2020 roku pełnię funkcję położnej oddziałowej Sali Porodowej.

Ukończyłam szkolenie pt.: „ Przygotuj i poprowadź profesjonalne zajęcia edukacji przedporodowej w formie indywidualnej i grupowej.”

Prywatnie najszczęśliwsza żona i mama Bliźniaków, z którymi staram się codziennie podbijać świat.

 Jesteśmy po to, by Was pokrzepić, dać wiarę i nadzieję, że zdobycie wierzchołka szczytu ośmiotysięcznika zwanego porodem jest możliwe!

Skip to content