Klinika Otolaryngologii

Klinika Otolaryngologii

Kierownik Kliniki:

prof. dr habn. med. Marek Rogowski

Marek Rogowski

Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Telefon: (85) 831 8269
E-mail: otol@umb.edu.pl

Informacje na temat kolejki operacyjnej – tel. 85 831 8776

W sprawach związanych z kolejką operacyjną, badaniami, oraz zapytaniami dotyczącymi leczenia:
E-mail: pacjenci.otol@umb.edu.pl
Strona wwwwww.otolaryngologia.umb.edu.pl

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści:

 • dr hab.  med. Marek Rogowski – Kierownik Kliniki
 • dr hab.  med. Bożena Kosztyła-Hojna
 • dr hab. med. Ewa Olszewska
 • dr hab. med. Andrzej Sieśkiewicz
 • dr n. med. Małgorzata Różańska
 • dr n. med. Jarosław Łuczaj 
 • dr n. med. Jolanta Biszewska
 • dr n. med. Izabela Michalczuk
 • dr n. med. Teresa Woińska-Rojecka
 • n. med. Paweł Bielecki
 • Bartosz Piszczatowski
 • Michał Świętek
 • Marlena Matulka
 • Jolanta Zwierzyńska

Lekarze rezydenci:

 • Marta Filipowicz-Sadowska
 • Piotr Fiedorczuk
 • Paweł Onopiuk
 • n. med.. Tymoteusz Pietrewicz
 • Damian Rębacz
 • Marlena Żoch-Piotrowska
 • Justyna Prokop
 • Natalyia Vasilenok
 • Michał Wiński
 

Logopedzi

 • Diana Moskal
 • mgr Anna Kraszewska

Zespół pielęgniarski

 • mgr Wardowicz Tomasz – Oddziałowy, specjalizacja chirurgiczna
 • Legumina Elżbieta –specjalizacja chirurgiczna
 • mgr Gadomer Teresa – specjalizacja chirurgiczna
 • Gregorczuk Lilla – st. pielęgniarka
 • Konopko Jadwiga – st. pielęgniarka
 • mgr Magdalena Lachowicz – licencjat pielęgniarka
 • mgr Leszczyńska Jadwiga – specjalizacja chirurgiczna
 • Michniewicz Dorota – st. pielęgniarka
 • Nadowska Elżbieta – licencjat pielęgniarka
 • mgr Piszczatowska Beata – specjalizacja chirurgiczna
 • Stafa Grażyna – licencjat pielęgniarka
 • mgr Śliwińska Agnieszka –specjalizacja chirurgiczna
 • Walicka Maria – st. pielęgniarka
 • mgr Znosko Anna – specjalizacja anestezjologii i intensywnej opieki

Zespół techniczny

 • mgr Przemysław Ryćko

 • st. tech. Katarzyna Rynkiewicz

 • mgr Maciej Zdrojkowski – inżynier kliniczny

O klinice

Leczenie

lekarze podczas zabieguW klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Zabiegi operacyjne obejmują wszystkie procedury z zakresu otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi. W zakresie diagnostyki Klinika, jako jeden z nielicznych ośrodków, zapewnia diagnostykę:

 • zaburzeń oddychania w czasie snu,
 • zaburzeń głosu,
 • szumów usznych i niedosłuchu,
 • zawrotów głowy i równowagi,
 • diagnostykę węchu.

W zakresie operacji Klinika, jako jedna z nielicznych w regionie wykonuje

lekarze podczas zabiegu

 • operacje krtani, nosa, gardła i uszu,
 • zabiegi endoskopowe nosa i zatok obocznych nosa
 • leczenie operacyjne zespołu bezdechów w czasie snu,
 • chirurgię zwężeń tchawicy,
 • operacje poprawiające słuch.

Klinika, jako jedyna w regionie, zapewnia

 • leczenie głuchoty za pomocą implantów ślimakowych,
 • leczenie niedosłuchu przewodzeniowego za pomocą implantów BAHA,
 • pełen zakres chirurgii laserowej w otolaryngologii z zastosowaniem lasera CO2 (operacje częściowe krtani, chirurgia małżowin nosowych, plastyka strzemiączka,
 • chirurgia onkologiczna guzów jamy ustnej i gardła, LAUP)
 • zabiegi z zastosowaniem lasera diodowego (leczenie naczyniaków i malforacji naczyniowych, LaserFESS, chirurgia małżowin nosowych, plastyka trąbki słuchowej),
 • zabiegi w obrębie zatok przynosowych z wykorzystaniem nawigacji śródoperacyjnej,
 • endoskopowe leczenie zaburzeń drożności dróg łzowych,
 • endoskopowa dekompresja nerwu wzrokowego po
 • urazach oczodołu oraz operacje guzów oczodołu,
 • interdyscyplinarna chirurgia endoskopowa podstawy czaszki: diagnostyka i leczenie płynotoków, operacje guzów podstawy czaszki i oczodołu z wykorzystaniem technik endoskopowych i nawigacji śródoperacyjnej
 • chirurgiczne leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu,
 • rehabilitacja głosu po operacjach krtani z zastosowaniem protez głosowych,
 • operacje plastyczne nosa
 • leczenie szumów usznych i nadwrażliwości na dźwięk metodą Ti
  nnitus Retraiting Therapy,
 • leczenie choroby Meniere'a metodą transtympanalnego podawania leków.

Więcej informacji o klinice - http://www.otolaryngologia.umb.edu.pl/

Informacje dla pacjenta

Do szpitala należy zabrać

 • Skierowanie, dowód osobisty i dowód ubezpieczenia
 • Dokument potwierdzający wykonanie szczepień p/ko  WZW typu B
 • Kompletną dokumentację medyczną
 • Rzeczy osobiste
 • Leki stale zażywane

Przeciwskazania do planowanego leczenia operacyjnego

 • Stosowanie leków o działaniu przeciwkrzepliwym typu Acenokumarol, Aspiryna, NLPZ (wskazana modyfikacja leczenia przed operacją)
 • Ciąża
 • Miesiączka
 • Infekcje, w tym opryszczka
 • Nieleczone nadciśnienie tętnicze (także nieprawidłowo leczone i nieustabilizowane mimo leczenia

W razie wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają planowe leczenie operacyjne prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (sekretariat 85 746 82 69, lekarz dyżurny 85 746 81 09)

Publikacje

Nowe publikacje

Cysteinyl leukotriene 1 receptor expression in nasal polyps.

Różańska M, Bielecki P, Reszeć J, Kowal K, Rogowski M.

Otolaryngol Pol. 2018 Oct 1;72(6):17-22. doi: 10.5604/01.3001.0012.5422.

 

Diagnosis of solitary extramedullary plasmacytoma located in the nasopharynx in a patient with acquired angioedema.

Czaban M, Moniuszko M, Klimek M, Lukaszyk M, Rozanska M, Reszec J, Rogowski M, Bodzenta-Lukaszyk A.

Postepy Dermatol Alergol. 2018 Dec;35(6):636-637. doi: 10.5114/ada.2018.77616. Epub 2018 Nov 13. No

 

Haemangiopericytoma-like tumor of the nasal cavity treated by endoscopy - a case report.

Piszczatowski B, Różańska M, Sieśkiewicz A, Reszeć J, Rogowski M.

Pol Merkur Lekarski. 2016 Oct 19;41(244):198-201.

 

Quality of life and hearing after cochlear implant placement in patients over 60 years of age.

Czerniejewska-Wolska H, Kałos M, Sekula A, Piszczatowski B, Rutkowska J, Rogowski M, Zadrożniak M, Szymański M, Klatka J, Durko M, Pietruszewska W, Gawłowska MB, Kuśmierczyk J, Kruk-Krzemień A, Wiskirska-Woźnica B.

Otolaryngol Pol. 2015;69(4):34-9. doi: 10.5604/00306657.1163575.

 

Evaluation of fully biodegradable nasal packings in functional endoscopic sinus surgery – a multi-centre study.

Jurkiewicz D, Kaźmierczak H, Rogowski M, Burduk PK, Gałusza B, Kaźmierczak W, Piszczatowski B, Różańska M, Sienicki R, Szczygielski K, Wierzchowska M, Kuśmierczyk J.

Otolaryngol Pol. 2015;69(1):11-5. doi: 10.5604/00306657.1136144.

 

The transmaxillary endoscopic approach to the inferior part of the orbit: how I do it.

Lyson T, Sieskiewicz A, Rogowski M, Mariak Z.

Acta Neurochir (Wien). 2015 Apr;157(4):625-8. doi: 10.1007/s00701-015-2359-y. Epub 2015 Feb 10.

 

Endoscopic drainage of orbital abscesses aided with intraoperative sonography.

Lyson T, Sieskiewicz A, Rutkowski R, Kochanowicz J, Rozanska M, Rogowski M, Mariak Z.

Neurol Neurochir Pol. 2014;48(5):315-21. doi: 10.1016/j.pjnns.2014.08.001. Epub 2014 Aug 23.

 

Endoscopic transconjunctival surgical approach to intraconal space of the orbit: first clinical experience.

Lyson T, Sieskiewicz A, Rogowski M, Proniewska-Skretek E, Mariak Z, Turek G, Mariak Z.

Neurol Neurochir Pol. 2014;48(4):248-53. doi: 10.1016/j.pjnns.2014.07.008. Epub 2014 Jul 26.

 

Endoscopic lateral orbitotomy.

Lyson T, Sieskiewicz A, Rogowski M, Mariak Z.

Acta Neurochir (Wien). 2014 Oct;156(10):1897-900. doi: 10.1007/s00701-014-2205-7. Epub 2014 Aug 27.

 

Usefulness of snoreplasty in the treatment of simple snoring and mild obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome - Preliminary report.

Olszewska E, Panek J, O'Day J, Rogowski M.

Otolaryngol Pol. 2014 Jul-Aug;68(4):184-8. doi: 10.1016/j.otpol.2013.07.005. Epub 2013 Aug 6.

 

Blood flow velocity in the middle cerebral artery during transnasal endoscopic skull base surgery performed in controlled hypotension.

Sieskiewicz A, Lyson T, Drozdowski A, Piszczatowski B, Rutkowski R, Turek G, Lewczuk A, Rogowski M, Mariak Z.

Neurol Neurochir Pol. 2014;48(3):181-7. doi: 10.1016/j.pjnns.2014.05.006. Epub 2014 Jun 6.

Similar articles

Select item 2484417212

Neurobiochemical markers of brain ischemia in patients subjected to endoscopic skull base surgery under controlled hypotension.

Sieskiewicz A, Groblewska M, Lyson T, Piszczatowski B, Turek G, Rutkowski R, Mroczko B, Rogowski M, Mariak Z.

J Neurosurg Sci. 2016 Sep;60(3):313-9. Epub 2014 May 20.

PMID:

 

Intraoperative bleeding during endoscopic sinus surgery and microvascular density of the nasal mucosa.

Sieśkiewicz A, Reszeć J, Piszczatowski B, Olszewska E, Klimiuk PA, Chyczewski L, Rogowski M.

Adv Med Sci. 2014 Mar;59(1):132-5. doi: 10.1016/j.advms.2013.10.001. Epub 2014 Mar 16.

PMID:

 

Minimally invasive transnasal medial maxillectomy for treatment of maxillary sinus and orbital pathologies.

Sieśkiewicz A, Piszczatowski B, Olszewska E, Lukasiewicz A, Tarasow E, Rogowski M.

Acta Otolaryngol. 2014 Mar;134(3):290-5. doi: 10.3109/00016489.2013.857786. Epub 2013 Dec 16.

 

.

Operative field temperature during transnasal endoscopic cranial base procedures.

Lyson T, Sieskiewicz A, Sobolewski A, Rutkowski R, Kochanowicz J, Turek G, Baclawska A, Krajewski J, Rogowski M, Mariak Z.

Acta Neurochir (Wien). 2013 May;155(5):903-8. doi: 10.1007/s00701-013-1674-4. Epub 2013 Mar 15.

 

.

[Transnasal endoscopic approaches to the cranial base].

Lysoń T, Sieśkiewicz A, Rutkowski R, Kochanowicz J, Turek G, Rogowski M, Mariak Z.

Neurol Neurochir Pol. 2013 Jan-Feb;47(1):63-73. Review. Polish.

 

[Embolization of carotid arteria branch in stanching of nasal bleeding].

Rzewnicki I, Kordecki K, Łukasiewicz A, Puławska-Stalmach M, Lewszuk A, Bondyra Z, Rogowski M, Łebkowska U.

Otolaryngol Pol. 2013 Mar-Apr;67(2):82-6. doi: 10.1016/j.otpol.2012.10.004. Epub 2012 Nov 5. Polish.

 

The role of p21 and p53 proteins in congenital cholesteatoma.

Olszewska E, Rutkowska J, Minovi A, Sieskiewicz A, Rogowski M, Dazert S.

Otol Neurotol. 2013 Feb;34(2):266-74. doi: 10.1097/MAO.0b013e31827c9d8d.

 

[The usage of modern physioterapeutic methods of rehabilitation in treatment of chosen kinds of dysphonia].

Kosztyła-Hojna B, Moskal D, Rogowski M, Falkowski D, Kasperuk J, Othman J.

Otolaryngol Pol. 2012 Sep-Oct;66(5):328-36. doi: 10.1016/j.otpol.2012.06.020. Epub 2012 Jul 4. Polish.

 

Transnasal endoscopic removal of intraorbital wooden foreign body.

Łysoń T, Sieskiewicz A, Rogowski M, Mariak Z.

J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2013 Dec;74 Suppl 1:e100-3. doi: 10.1055/s-0032-1326942. Epub 2012 Oct 3.

 

Endoscopic treatment of adversely located osteomas of the frontal sinus.

Sieśkiewicz A, Lyson T, Piszczatowski B, Rogowski M.

Ann Otol Rhinol Laryngol. 2012 Aug;121(8):503-9.

 

[The impact of vibratory stimulation therapy on voice quality in hyperfunctional occupational dysphonia].

Kosztyła-Hojna B, Kuryliszyn-Moskal A, Rogowski M, Moskal D, Dakowicz A, Falkowski D, Kasperuk J.

Otolaryngol Pol. 2012 May-Jun;66(3):219-26. doi: 10.1016/S0030-6657(12)70773-4. Polish.

 

Select item 2270827923.

[Quality of life, depression and anxiety symptoms in patients with chronic rhinosinusitis with polyps treated by endoscopic sinus surgery].

Rózańska-Kudelska M, Szulc A, Matulka M, Simonienko K, Rogowski M.

Pol Merkur Lekarski. 2012 Apr;32(190):228-31. Polish.

 

Videostroboscopic and morphological aspects of voice disturbances in patients with larynx atrophy and coexisting hypopharynx cancer.

Kosztyła-Hojna B, Andrzejewska A, Moskal D, Kasperuk J, Falkowski D, Rogowski M.

Folia Histochem Cytobiol. 2011;49(4):659-63.

 

Possible role of α-mannosidase and β-galactosidase in larynx cancer.

Olszewska E, Borzym-Kluczyk M, Rzewnicki I, Wojtowicz J, Rogowski M, Pietruski JK, Czajkowska A, Sieskiewicz A.

Contemp Oncol (Pozn). 2012;16(2):154-8. doi: 10.5114/wo.2012.28795. Epub 2012 May 29.

 

Selected surgical managements in snoring and obstructive sleep apnea patients.

Olszewska E, Rutkowska J, Czajkowska A, Rogowski M.

Med Sci Monit. 2012 Jan;18(1):CR13-18.

Skip to content