Klinika Ortopedii,Traumatologii i Chirurgii Ręki

Lekarz Kierujący Kliniką:
dr n. med. Jan Kiryluk

Kierownik Kliniki:
dr hab. n. med. Marek Bielecki

Zastępca Kierownika Kliniki
Lek. Jan Murawski

Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat:

Telefon: (85) 831 8282; (85) 831 8445
Faks: (85) 831 8623

e-mail: ortopediausk@uskwb.pl

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści

 • Dr n. med. Jan Kiryluk
 • Dr hab. n. med. Bielecki Marek
 • Lek. Murawski Jan
 • Lek. Zonenberg Bogdan
 • Lek. Jerzy Januszko
 • Lek. Sadocha Emilian
 • Dr n. med. Karpik Marta
 • Lek. Komarnicki Bernard
 • Lek. Koryszewski Zdzisław
 • Lek. Fiedorczuk Kamil
 • Lek. Sammoudi Af Saddam
 • Lek. Koryszewski Krzysztof
 • Lek. Natusiewicz Mariusz
 • Lek. Szczesiul Jakub
 • Lek. Kobyliński Marcin
 • Lek. Wiktoria Piórkowska
 • Lek. Frankowski Paweł
 • Lek. Gałązka Dariusz
 • Lek. Góralczyk Adrian
 • Lek. Jankowski Paweł
 • Lek. Mrozek Tomasz
 • Lek. Olszewski Paweł
 • Lek. Torba Grzegorz
 • Lek. Wenta Thomas

Zespół pielęgniarski

 • RUTKOWSKA CELINA - pielęgniarka oddziałowa
 • MALISZEWSKA GRAŻYNA - zastępca oddziałowej
 • Mirosława Dziekońska - dr. nauk o zdrowiu
  Iwona Kulikowska - mgr pielegnisrstwa
 • Bożena Lewończuk - licencjat pielęgnisrstwa
 • Marta Łotowska - licencjat pielęgniarstwa
 • Dorota Łupińska - licencjat pielęgniarstwa
 • Katarzyna Mejsak - policealne
 • Małgorzata Sołtan - licencjat pielegniarstwa
 • Krystyna Stepaniuk - policealne
 • Marta Wińska - mgr pielegniarstwa
 • Paulina Guarrera - mgr pielegniarstwa
 • Katarzyna Janiszewska - licencjat pielęgniarstw
 • Joanna Kalicka - policealne
 • Dorota Łobińska - mgr pielegniarstwa
 • Piotr Oleksiak - licencjat pielęgniarstwa
 • Anna Sawko - mgr pielęgniarstwa
 • Zuzanna Świsłocka - mgr pielegniarstwa
 • Aneta Skrodzka - mgr pielegniarstwa
 • Marcin Łukaszewski - licencjat pielęgniarstwa

Gipsiarz

 • Wojciech Kiercul - gipsiarz

O Klinice

 • lekarze podczas zabieguDwie nowoczesne klimatyzowane i w pełni wyposażone sale operacyjne z laminarnym przepływem powietrza
 • Sala operacyjna tzw. "brudna"
 • Komputerowy system nawigacji operacyjnej
 • Dwie sale opatrunkowe
 • Gipsownia
 • Pracownia mikrochirurgii
 • Klimatyzowana sala seminaryjna wyposażona w komplet nowoczesnych urządzeń
 • audiowizualnych, terminal komputerowy, terminal cyfrowy rtg.
 • 60 łóżek klinicznych w 1 i 2 osobowych salach chorych wyposażonych we własne węzły sanitarne
 • Własna sieć komputerowa z bazą danych chorych leczonych w Klinice.

Rejestracja telefoniczna tel. (85) 746 8494, osobista

 • dwa gabinety lekarskie
 • sala zabiegowa
 • gipsownia

LECZENIE

 • lekarze podczas zabiegutraumatologia narządu ruchu
  • osteosynteza stabilna
  • gwoździowanie śródszpikowe
  • stabilizatory zewnętrzne
 • replantacje kończyn
 • chirurgia chrząstki stawowej
  • przeszczepy komórek macierzystych
  • przeszczepy autogenne i heterogenne
 • endoprotezoplastyki stawów
  • połowicze biodra
  • całkowite (cementowe i bezcementowe) biodra
  • jednoprzedziałowe kolana
  • całkowite (związane i niezwiązane) kolana
  • tumorprotezy
  • endoprotezy barku częściowe i całkowite
  • endoprotezoplastyki stawów rąk
  • endoprotezoplastyki rewizyjne
 • chirurgia kręgosłupa
  • odbarczenia kanału kręgowego
  • stablizacje transpedikularne i płytkowe
  • wertebroplastyki
  • leczenie operacyjne dyskopatii i mielopatii
  • przezskórna dyscektomia
 • chirurgia artroskopowa
  • stawu ramiennego
  • stawu kolanowego
 • chirurgia nerwów obwodowych
  • pierwotna
  • wtórna
  • rekonstrukcyjna
 • chirurgia ręki
 • mikrochirurgia
  • wolne płaty
  • płaty uszypułowane
  • płaty złożone
 • leczenie nowotworów narządu ruchu
  • pierwotnych
  • przerzutowych

Nauka

 1. UrządzenieBadania eksperymentalne regeneracji nerwów obwodowych
  Wpływ miejscowych czynników przyśpieszających regenerację nerwów (czynniki wzrostowe nabłoniaka Guerin jako stymulatory regenercji nerwów)
 2. Bezpośrednia nerwowo - mięśniowa neurotyzacja odnerwionych brzuśców mięśniowych jako metoda rekonstrukcji uszkodzeń nerwów w okolicy połączenia nerwu z mięśniem.
 3. Pomostowanie ubytków pni nerwowych mrożonymi własnopochodnymi przeszczepami mięśni szkieletowych - alternatywa pomostowania niewielkich ubytków nerwów.
 4. Uszypułowana wyspa mięśniowa jako modyfikacja bezpośredniej neurotyzacji nerwowo - mięśniowej w reinerwacji porażonych mięśni szkieletowych.
 5. Badania nad regeneracją nerwów obwodowych naprawianych techniką tubulizacji oraz metodą koniec do boku.
 6. Badania eksperymentalne porównawcze systemów stabilizacji transpedicularnej kręgosłupa: Socon, Omega, Bialstab.
 7. Badania eksperymentalne nad biomechaniką uszkodzeń stawu skokowego
  w rozległych złamaniach kostek
  w urazach z uszkodzeniem więzozrostu strzałkowo - piszczelowego.
 8. Analiza procesów gojenia się ścięgien i czynniki wpływające na gojenie się ścięgien mięśni zginaczy palców (rola pochewki ścięgnistej w procesach gojenia)
 9. Badania eksperymentalne porównawcze różnych metod rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.
  Przeszczep 1/3 środkowej więzadła rzepki
  Dwukanałowa trzy i czteropęczkowe rekonstrukcje przeszczepem ze ścięgna mięśnia półścięgnistego
 10. Doświadczalna rekonstrukcja uszkodzeń chrząstki stawowej metodą przeczepów autologicznych płatów okostnowych z jednoczesnym wypełnieniem ubytku kostnego wszczepem porowatym "Vitalium".
 11. Zaprojektowanie i wprowadzenie do praktyki klinicznej stabilizatora transpedicularnego BIALSTAB
 12. Rekonstrukcja ubytków chrząstki za pomocą komórek macierzystych.

Dydaktyka

lekarze podczas zabieguWydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UM w Białymstoku:

 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • orthopedics and traumatology

Wydział Nauk o Zdrowiu - Oddział Fizjoterapii studnia licencjackie

 • podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii
 • zaopatrzenie ortopedyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu - Oddział Fizjoterapii studnia uzupełniające magisterskie

 • protetyka i ortotyka
 • kliniczne podstawy i fizjoterapia w traumatologii

Wydział Nauk o Zdrowiu - Oddział Ratownictwa Medycznego

 • traumatologia narządu ruchu

Kursy podyplomowe CMKP:

 • specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii:

Wprowadzenie do specjalizacji w ortopedii i traumatologii narządu ruchu – 23-27.01.2012.
Chirurgia ręki i chirurgia rekonstrukcyjna – 06-10.02.2012.
Artroza, alloplastyki stawów – 11-15.06.2012.
Chirurgia kolana – 24-28.09.2012.

Formularze zgłoszeniowe oraz dokładne informacje na stronie CMKP.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać faksem nr (85) 746 86 23

Staże podyplomowe i specjalizacyjne

Redakcja czasopisma Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki "Polish Hand Surgery"

Skip to content