Klinika Okulistyki

Klinika Okulistyki

Kierownik Kliniki:
dr hab. n. med. Joanna Konopińska

dr hab. n. med. Joanna Konpińska

Zastępca Kierownika:
dr hab. n. med. Iwona Obuchowska
e-mail: okulistyka@uskwb.pl

Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: Halina Stankiewicz
Telefony: (85) 831 8372, (85) 831 8628
Faks: (85) 831 8546
Dyżurka lekarska: (85) 831 8309
Dyżurka pielęgniarska: (85) 831 8371
Pokój asystentów: (85) 831 8438
Lekarz dyżurny: (85) 831 8146
Pielęgniarka oddziałowa: (85) 831 8468

Sekretarki medyczne:            

 • Marlena Pużuk
 • Małgorzata Trypuza

Statystka medyczna:              

 • Mgr. Anna Harasimowicz

Godziny przyjęć Pracowni Angiograficznej.

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści – asystenci:

 • dr hab. n. med. Renata Zalewska
 • dr hab. n. med. Diana Dmuchowska
 • dr n. med. Paweł Kraśnicki
 • dr n. med. Małgorzata Wojnar
 • dr n. med. Marta Pietruszyńska
 • dr n. med. Agnieszka Budnik
 • dr n. med. Emil Saeed
 • lek. med. Ewa Godlewska
 • lek. Łukasz Lisowski

Lekarze specjaliści - adiunkci:                                

 • dr hab. Ewa Proniewska-Skrętek
 • dr hab. Renata Zalewska

Poradnia Okulistyczna:              

 • dr n. med. Bożydar Tomaszewski

Lekarze rezydenci:

 • lek. Marcin Palewski
 • lek. Aleksandra Bujalska
 • lek. Agnieszka Zonenberg
 • lek. Weronika Dobrzyńska
 • lek. Emil Grochowski
 • lek. Marta Sabasińska-Grześ
 • lek. Aleksander Stawowski
 • lek. Magdalena Michnowska-Kobylińska
 • lek. Izabela Cwalina
 • lek. Barbara Pieklarz
 • lek. Kinga Gołaszewska
 • lek. Natalia Dub
 • lek. Marta Sobieszek
 • lek. Krzysztof Konon
 • lek. Aleksandra Leoniuk

Zespół pielęgniarski

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • Mgr plg. Urszula Karna-Matyjaszek specjalista w dziedzinie medycyny społecznej I°

Z-ca Plg Oddziałowej:

 • Mgr plg. Małgorzata Grabek specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa  chirurgicznego

Pielęgniarki oddziału:

 • Angelika Bruhn, licencjat
 • Elżbieta Darowska
 • Halina Garbuz, licencjat specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Krystyna Grygoruk
 • Iwona Halicka
 • Mgr plg. Agnieszka Korolczuk, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa  chirurgicznego
 • Joanna Majerowska, specjalista w dziedzinie opieki długoterminowej
 • Cecylia Mandryk
 • Mgr plg. Patrycja Mickiewicz, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego\
 • Mgr plg. Karolina Burzyńska
 • Mgr plg. Aneta Pietraszko, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Mgr plg. Iwona Płaszczyk, specjalista w dziedzinie opieki długoterminowej
 • Ewa Prymaka
 • Maria Tarasiewicz
 • Elżbieta Wojno,  licencjat, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa  operacyjnego

Pielęgniarki operacyjne:

 • Dr n. o zdr.  mgr plg. Dorota Ługowska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa  operacyjnego
 • Mgr plg. Alicja Wodecka-Paszko, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa  operacyjnego

Opiekunowie medyczni:         

 • Małgorzata Szpakowska-Jocz
 • Anna Tadejko

Opiekunowie medyczni

 • Małgorzata Szpakowska-Jocz
 • Anna Tadejko

Technicy medyczni:

 • Dariusz Kucharewicz
 • Joanna Uniłowski

O klinice

Klinika Okulistyki to nowoczesna i bogato wyposażoną jednostka, dysponującą doświadczonym personelem o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Lekarze  nieustannie się szkolą, publikują artykuły w czasopismach specjalistycznych, prowadzą kursy w Polsce i za granicą oraz biorą czynny udział w konferencjach naukowych. W Klinice Okulistyki USK szkolonych jest 15 lekarzy rezydentów. Przeprowadzane jest pełne spektrum zabiegów laserowych i chirurgicznych w różnych chorobach oczu.

Klinika Okulistyki USK dysponuje nowoczesną, bogatą i zaawansowaną technicznie bazą sprzętową, zarówno jeśli chodzi o badania diagnostyczne jak i terapię laserową czy zabiegi chirurgiczne.

W celu umówienia się na leczenie operacyjne i wcześniejszą kwalifikację przez lekarza specjalistę naszej Kliniki prosimy o:

 1. Kontakt telefoniczny z Sekretariatem Ambulatorium celem ustalenia szczegółów wizyty pod numerem telefonu 858317693 (pn.-pt., godz. 08.00-14.30).
 2. Wysłanie skierowania wraz z numerem tel. kontaktowego pocztą na adres:
  Klinika Okulistyki
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny
  15-276 Białystok
  M. Skłodowskiej-Curie 24A
 3. Przesłanie e-skierowania/ skanu skierowania wraz z numerem kontaktowym na adres e-mail:
 4. Dostarczenie skierowania osobiście do Sekretariatu Ambulatorium (USK, Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, III piętro).  

Leczenie

Badanie wzroku

W Klinice Okulistyki wykonywane są zabiegi:

Zaćma 

 • operacje fakoemulsyfikacji z wszczepieniem miękkiej zwijalnej soczewki standardowej lub soczewki torycznej, w razie konieczności w połączeniu z zabiegiem przeciwjaskrowym, operacje zaćmy obuocznej
 • operacje skomplikowanych przypadków zaćmy – zaćma podwichnięta, pourazowa, pozapalna.

Jaskra:

 • wykonujemy 10 rodzajów zabiegów przeciwjaskrowych:
 • trabekulektomia, sklerektomia głęboka, kanaloplastyka,
 • zabiegi z zastosowaniem implantów: iStent I i II generacji, microshunt Preserflo, seton ExPress, zastawka Ahmeda
 • zabiegi laserowe mTS-CPC oraz TS_CPC – mikropulsowa i klasyczna termiczna przeztwardówkowa cyklofotokoagulacja

Choroby plamki żółtej:

 • leczenie doszklistkowymi preparatami anty-VEGF wysiękowej postaci AMD, cukrzycowego obrzęku plamki, neowaskularyzacji w przebiegu wysokiej krótkowzroczności, czy zakrzepu żyły środkowej siatkówki

Choroby siatkówki:

 • chirurgia odwarstwienia siatkówki – witrektomia z endolaserem i podaniem oleju silikonowego lub gazu SF6
 • operacje błon nasiatkówkowych, otworów plamki i wylewów krwi do komory ciała szklistego  - witrektomia

Chirurgia okuloplastyczna:

 • podwinięcie powieki metodą Jonesa, Quickerta, Wiesa
 • odwinięcie powieki: poziome skrócenie powieki, Lazy-T, korekcja retraktorów powieki dolnej,
 • opadanie powiek wrodzone i nabyte: zewnętrzne (przezskórne) przemieszczenie ku przodowi mięśnia dźwigacza powieki górnej, wewnętrzne (przezspojówkowe) metody korekcji mięśnia Müllera, tarczki, rozcięgna mięśnia dźwigacza powieki górnej (m. Müllerektomii, m. Fasanelli - Servata)
 • pourazowe rekonstrukcje powiek
 • blepharoplastyka wiotkich powiek
 • nowotwory powiek: proste wycięcie guza, wycięcie guza z jednoetapową rekonstrukcją ubytku resekcyjnego za pomocą technik płatowych (płaty przesunięte, rotacyjne, łukowate – Tenzela, Mustarde`a, Mc Gregora, Hughes`a), wolnych przeszczepów skóry pełnej i pośredniej grubości, złożone techniki łączone, wycięcie nowotworów powiek ze śródoperacyjnym badaniem histopatologicznym (intra)
 • usunięcie gałki ocznej (enukleacja) z protezowaniem oczodołu (implanty bioceramiczne), wtórne wszczepienie implantów oczodołowych
 • nieprawidłowy wzrost rzęs: rotacja brzegu powieki
 • krioterapia brodawczaków
 • gradówki, kępki żółte
 • wycięcie skrzydlika/skrzydlika złośliwego z przeszczepem spojówki własnej lub opatrunkiem z błony owodniowej z wykorzystaniem macierzy komórkowej i antymetabolitów

Chirurgia rogówki

 • keratoplastyka warstwowa, keratoplastyka drążąca
 • cross linking (sieciowanie włókien kolagenowych Epi ON, Epi OFF)

Diagnostyka elektrofizjologiczna:

 • ERG, mfERG, badanie VEP, badanie EOG, pupilografia
Skip to content