Klinika Neurologii i Oddział Udarowy

Kierownik Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowicz
e-mail: jan.kochanowicz@uskwb.pl

Dr hab. Jan Kochanowicz

Z-cy Kierownika Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
e-mail: alina.kulakowska@umb.edu.pl

Prof. dr hab. med. Alina Kułakowska

 

dr hab. n. med. Monika Chorąży
e-mail: monika.chorazy@umb.edu.pl

dr hab. n. med. Monika Chorąży

Adres: 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: Beata Halina Jarocka

Telefon: (85) 831 8326
e-mail: neurosek@umb.edu.pl

Gabinet EMG: (85) 831 8425, 831 8326

 

mgr Kinga Czubla

Gabinet EEG: (85) 831 8325

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści

 • dr hab. n. med. Katarzyna Kapica-Topczewska

 • dr n. med. Helena Borowik

 • dr n. med. Agata Czarnowska

 • dr n. med. Joanna Tarasiuk

 • dr n. med. Robert Pogorzelski

 • dr n. med. Tatstiana Liabeika

 • lek. Dominika Jakubowicz-Lachowska

 • lek. Anna Mirończuk

 • lek. Agnieszka Mitrosz

 • lek. Ewa Puziuk

 • lek. Michał Szczepański

 

Lekarze rezydenci

 • lek. Marcin Bazylewicz

 • lek. Justyna Czerniawska

 • lek. Cezary Grunwald

 • lek. Aleksandra Grygorczuk

 • lek. Joanna Kulikowska

 • lek. Natalia Makowska

 • lek. Ilona Szwarc

 • lek. Izabela Wadowiec

 

Zespół pielęgniarski

 • mgr piel. Marianna Wilkiel - pielęgniarka oddziałowa, specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii oraz epidemiologii
 • lic. piel. Katarzyna Salachowska - zastępca pielęgniarki oddziałowej, specjalizacja internistyczna
 • lic. piel. Ewa Borowik
 • mgr piel. Tamara Borowik, specjalizacja pielęgniarstwa internistycznego
 • mgr piel. Anna Brzostowska, specjalizacja chirurgiczna
 • lic. piel. Aleksandra Dawidziuk
 • lic. piel. Marta Dąbkowska
 • mgr piel. Helena Dołęgowska, specjalizacja z interny
 • Teresa Garbowska – specjalizacja pielęgniarstwo zachowawczego
 • Anna Herman – pielęgniarka
 • mgr piel. Elżbieta Hołowieszko, specjalizacja chirurgiczna
 • lic. piel. Klaudia Iskierka
 • lic. piel. Aleksandra Iwanowicz
 • Anna Jaśkowska - pielęgniarka
 • lic. piel. Klaudia Krupińska
 • mgr piel. Barbara Kulikowska, specjalizacja internistyczna
 • mgr piel. Marta Kurianowicz – specjalizacja internistyczna
 • mgr piel. Beata Mickiewicz, specjalizacja internistyczna
 • mgr piel. Izabela Niewińska
 • mgr Agnieszka Onyszczak
 • Barbara Rogutska – specjalizacja pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr piel. Paula Sasin
 • mgr Jolanta Sęk
 • Paulina Sołowiej - ratownik medyczny
 • Wiesława Świątkowska – pielęgniarka
 • mgr Karolina Stefańska
 • mgr piel. Magdalena Tomaszczyk
 • mgr Justyna Woronko
 • lic. piel. Monika Żendzian, specjalizacja internistyczna

Psycholog i Logopeda

 •  dr n. med. Dorota Maria Halicka - Neuropsycholog
 • mgr Anna Mrozowska - Logopeda

Rehabilitanci

 • mgr Justyna Karpińska
 • mgr Przemysław Wielemborek

 • mgr Izabela Zalesko

 • mgr  Agnieszka Zieziula

Opiekunowie medyczni

 • Urszula Jarosz-Gatz - opiekun medyczny
 • Weronika Gieczewska – opiekun medyczny
 • Lidia Godun – opiekun medyczny
 • Marta Guziejko – opiekun medyczny
 • Elżbieta Łamtowska - opiekun medyczny
 • Regina Stępińska – opiekun medyczny
 • Alina Suchodoła – opiekun medyczny
 • Irena Valaite – opiekun medyczny
 • Dariusz Wargulewski – opiekun medyczny

O Klinice

Leczenie

 • Pacjent podczas badania

  diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób naczyniowych mózgu,

 • diagnostyka i terapia chorób obwodowego układu nerwowego,
 • diagnostyka i leczenie SM,
 • diagnostyka neuropsychologiczna w chorobach neurologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń otępiennych,
 • diagnostyka i leczenie padaczki,
 • diagnostyka i leczenie chorych z ostrymi i przewlekłymi chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz mięśni: udary mózgu, padaczka, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, bóle głowy, zespoły bólowe kręgosłupa, choroba Alzheimera itp.,
 • diagnostyka neurofizjologiczna zaburzeń układu nerwowego - badania Video-elektroencefalograficzne, elektromiograficzne i elektroneurograficzne,
 • kuracja dystonii ogniskowych (kręczu karku, kurczu powiek), toksyna botulinowa,
 • leczenie immunomodulujące w stwardnieniu rozsianym (Interferonem beta / Glatiramer),
 • leczenie fibrynolityczne w udarach niedokrwiennych mózgu.

 

Stosowane techniki badawcze:

 • Elektrofizjologiczna diagnostyka chorób nerwowo-mięśniowych (ocena mięśni za pomocą elektromiografii oraz obwodowego układu nerwowego za pomocą elektroneurografii)
 • Badania Video-elektroencefalograficzne
 • Ultrasonografia dopplerowska
 • Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Nauka

 • Zastosowanie metod elektrofizjologicznych (elektromiografii i elektroneurografii, Video-elektroencefalografii) w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego.
 • Zachowanie (znaczenie poznawcze i diagnostyczne) odpowiedzi późnych mięśni na stymulację bodźcem elektrycznym (fala F, odruch H).
 • Zaburzenia poznawcze w chorobach układu nerwowego.
 • Patogeneza i leczenie chorób naczyniowych mózgu.
 • Farmakoterapia stwardnienia rozsianego.
 • Zastosowanie metod neuroobrazowych (SPECT) w diagnostyce chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Dydaktyka

 • Zajęcia z neurologii dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego AMB,
 • zajęcia fakultatywne dla studentów medycyny AMB,
 • zajęcia z neurologii dla studentów anglojęzycznych IV roku Wydziału Lekarskiego AMB,
 • zajęcia z neurologii dla studentów Kierunku Pielęgniarstwa Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB (studia zaoczne magisterskie, studia dzienne licencjackie),
 • zajęcia z neurologii dla studentów Kierunku Ratownictwa Medycznego Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB,
 • zajęcia z neurologii dla studentów Kierunku Fizjoterapii Wydziału Lekarskiego AMB,
 • prowadzenie specjalizacji w zakresie neurologii,
 • szkolenie podyplomowe lekarzy rodzinnych oraz lekarzy innych specjalności w zakresie neurologii,
 • szkolenie podyplomowe lekarzy neurologów w ramach posiedzeń Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Publikacje

 1. Chorąży M, Wawrusiewicz-Kurylonek N., Posmyk R., Zajkowska A., Kapica-Topczewska K, Krętowski A. J., Kochanowicz J., Kułakowska A.: Analysis of chosen SNVs in GPC5, CD58 and IRF8 genes in multiple sclerosis patients.Advances in Medical Sciences. 2019 : 64, 2, s. 230-234
 2. Chorąży M., Wawrusiewicz-Kurylonek N., Gościk J., Posmyk R., Czarnowska A., Więsik M., Kapica-Topczewska K., Krętowski A. J., Kochanowicz J., Kułakowska A.: Association between polymorphisms of a folate - homocysteine - methionine - SAM metabolising enzyme gene and multiple sclerosis in a Polish population.Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2019 : 53, s. 201-205
 3. Brola W., Sobolewski P., Żak M., Flaga S., Fudala M., Siutka D., Kapica-Topczewska K., Chorąży M., Kułakowska A., Perenc A., Bartosik-Psujek H., Psujek M., Głąbiński A., Pawełczyk M., Gacek S., Potemkowski A..: Profile of Polish patients with primary progressive multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2019 : 33, s. 33-38
 4. Czarnowska A., Kapica-Topczewska K., Zajkowska O., Świerzbińska R., Chorąży M., Tarasiuk J., Zajkowska J., Kochanowicz J., Kułakowska A.: Herpesviridae seropositivity in patients with multiple sclerosis: first polish study. European Neurology. 2018 : 80, 5-6, s. 229-235
 5. Kułakowska A., Tarasiuk J., Kapica-Topczewska K., Chorąży M., Pogorzelski M., Kulczyńska-Przybik A., Mroczko B., Bucki R.: Pathophysiological implications of actin free Gc-globulin concentration changes in blood plasma and cerebrospinal fluid collected from patients with Alzheimer disease and other neurological disorders. Advances in Clinical and Experimental Medicine. 2018 : 27, 8, s. 1075-1080
 6. Kapica-Topczewska K., Brola W., Fudala M., Tarasiuk J, Chorąży M., Snarska K., Kochanowicz J., Kułakowska A.: Prevalence of multiple sclerosis in Poland. Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2018 : 21, s. 51-55
 7. Wawrusiewicz-Kurylonek N., Chorąży M., Posmyk R., Zajkowska O., Zajkowska A., Jacek Krętowski A., Tarasiuk J., Kochanowicz J., Kułakowska A.: The FOXP3 rs3761547 Gene Polymorphism in Multiple Sclerosis as a Male-Specific Risk Factor. NeuroMolecular Medicine. 2018 : 20, 4, s. 537-543
 8. Garkowski A., Zajkowska J., Zajkowska A., Kułakowska A., Zajkowska O., Kubas B., Jurgilewicz D., Hładuński M., Łebkowska U.: Cerebrovascular manifestations of Lyme neuroborreliosis - a systematic review of published cases. Frontiers in Neurology. 2017 : 8, article no. 146, 8 pp.
 9. Snarska K., Bachórzewska-Gajewska H., Kapica-Topczewska K., Drozdowski W., Chorąży M., Kułakowska A., Małyszko J.: Hyperglycemia and diabetes have different impacts on outcome of ischemic and hemorrhagic stroke. Archives of Medical Science. 2017 : 13, 1, s. 100-108
 10. Dobrakowski P., Bogocz M., Cholewa K., Rajchel M., Kapica-Topczewska K., Wawrzyniak S., Bartosik-Psujek H., Kułakowska A., Koziarska D., Adamczyk-Sowa M.: Month of birth and level of insolation as risk factors for multiple sclerosis in Poland. PLoS ONE. 2017 : 12, 4, e0175156
 11. Zajkowska A, Garkowski A., Świerzbińska R., Kułakowska A., Król M., Ptaszyńska-Sarosiek I., Nowicka-Ciełuszecka A., Pancewicz S., Czupryna P., Moniuszko A., Zajkowska J.: Evaluation of chosen cytokine levels among patients with herpes zoster as ability to provide immune response. PLoS ONE. 2016 : 11, 3, e0150301
 12. Zajkowska J., Lelental N., Kułakowska A., Mroczko B., Pancewicz S., Bucki R., Kornhuber J., Lewczuk P..: Application of multiplexing technology to the analysis of the intrathecally released immunoglobulins against B. burgdorferi antigens in neuroborreliosis. Immunology Letters. 2015 : 168, 1, s. 58-63
 13. Kułakowska A., Drozdowski W.: Does interferon beta therapy affect survival of multiple sclerosis patients.Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2014 : 48, 6, s. 436-441
 14. Kułakowska A., Byfield F. J., Żendzian-Piotrowska M., Zajkowska J. M., Drozdowski W., Mroczko B., Janmey P. A., Bucki R.: Increased levels of sphingosine-1-phosphate in cerebrospinal fluid of patients diagnosed with tick-borne encephalitis.Journal of Neuroinflammation. 2014 : 11, 193, 9 pp.
 15. Mitosek-Szewczyk K., Kułakowska A., Bartosik-Psujek H., Hożejowski R., Drozdowski W., Stelmasiak Z.: Quality of life in Polish patients with multiple sclerosis. Advances in Medical Sciences. 2014 : 59, 1, s. 34-38
 16. Tarasiuk J., Kułakowska A., Drozdowski W., Kornhuber J., Lewczuk P.: CSF markers in amyotrophic lateral sclerosis.: Journal of Neural Transmission. 2012 : 119, 7, s. 747-757
 17. Tarasiuk J., Kapica-Topczewska K, Kułakowska A., Halicka D., Drozdowski W., Kornhuber J., Lewczuk P.: Increased concentration of the CSF Tau protein and its phosphorylated form in the late juvenile metachromatic leukodystrophy form: a case report. Journal of Neural Transmission. 2012 : 119, 7, s. 759-762
 18. Kułakowska A., Mroczko B., Mantur M., Lelental N., Tarasiuk J., Kapica-Topczewska K., Schulz U., Lange P., Zimmermann R., Kornhuber J., Lewczuk P..: Multiplexing analysis of the polyspecific intrathecal immune response in multiple sclerosis. Methods. 2012 : 56, 4, s. 528-531
 19. Kułakowska A., Zajkowska J.M., Ciccarelli N.J., Mroczko B., Drozdowski W., Bucki R.. Depletion of plasma gelsolin in patients with tick-borne encephalitis and Lyme neuroborreliosis.Neurodegener. Dis. 2011; 8 (5), 375 - 380.
 20. Kułakowska A., Ciccarelli N.J., Wen Q., Mroczko B., Drozdowski W., Szmitkowski M., Janmey P.A., Bucki R.: Hypogelsolinemia, a disorder of the extracellular actin scavenger system in patients with multiple sclerosis. BMC Neur. 2010, 10, 107 - 114.
 21. Kułakowska A., Żendzian-Piotrowska M., Baranowski M., Konończuk T., Drozdowski W., Górski J., Bucki R.: Intrathecal increase of sphingosine 1 -phosphate at early stage multiple sclerosis. Neurosc.Lett. 2010, 477, 149 - 152.
 22. Bucki R., Kułakowska A., Byfield F.J., Żendzian-Piotrowska M., Baranowski M., Marzec M., Winer J.P., Ciccarelli N.J., Górski J., Drozdowski W., Bittman R., Jammey P.A.: Plasma gelsolin modulates cellular response to sphingosine 1-phosphate. Am. J. Physiol.-Cell Physiol. 2010, 299, C1516 - C1523.
 23. Kułakowska A., Bartosik-Psujek H., Hożejowski R., Mitosek-Szewczyk K., Drozdowski W., Stelmasiak W.: Wybrane aspekty epidemiologiczne stwardnienia rozsianego w Polsce - wieloośrodkowe badania pilotażowe. Neur. Neurochir. Pol. 2010, 44, 5, 443 - 452.
 24. Kapica-Topczewska K., Tarasiuk J., Kułakowska A., Drozdowski W.: Przypadek choroby Pompego efektywnie leczony kwaśną alfa-glukozydazą.Neur. Neurochir. Pol. 2008, 42 (4), 353 – 357.
Skip to content