Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Lekarz Kierujący Kliniką

dr n. med. Elżbieta Kulikowska
Tel (85) 831 80 50

• dr n. med. Elżbieta Kulikowska

 

Zastępca Lekarza Kierującego Kliniką

lek. Ewa Sawicka
Tel (85) 831 80 49

Adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat:

mgr Urszula Bielawska
mgr Paulina Waśkiewicz
lic. Joanna Sieńko

telefon: (85) 831 84 98
fax: (85) 831 86 63
e-mail: neonatologia@uskwb.pl

Dyżurka lekarzy: (85) 831 80 44, (85) 831 80 48, (85) 831 80 49, 661 920 253
Oddziałowa: (85) 831 84 63
Oddział Noworodków Donoszonych: (85) 831 80 53
Oddział Patologii Noworodka: (85) 831 80 46
Oddział Wcześniaków: (85) 831 84 66
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka: (85) 831 82 90
Kuchnia mleczna: (85) 831 84 71

 

Lekarze

 • prof. dr hab. n. med. Marek Szczepański
 • prof. dr hab. n. med.  Alicja Wasiluk
 • dr hab. n. med. Monika Kamianowska
 • dr n. med. Beata Sawicka– lekarz dyżurujący
 • dr n. med. Barbara Juchnicka
 • dr n. med. Krystyna Dębek
 • dr n. med. Jerzy Wójtowicz – badanie ECHO noworodków
 • dr n. med. Andrzej Hryniewicz – badanie ECHO noworodków
 • st. asystent Justyna Szyszko
 • lek. Agnieszka Szczygieł-Górecka
 • lek. Joanna Szamatowicz
 • lek. Marta Plewako-Kopańko – lekarz dyżurujący
 • lek. Ewa Ryszczuk – lekarz dyżurujący
 • rezydent: lek. Paulina Błażejewska
 • rezydent: lek. Katarzyna Chrzanowska
 • rezydent: lek. Ewelina Łoszczyk
 • rezydent: lek. Karolina Szwarc

Położne i Pielęgniarki

 • mgr Ostasz Agata - położna oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Monach Regina- zastępca położnej oddziałowej, położna specjalista
 • mgr Romanowska Mariola - zastępca położnej oddziałowej, położna specjalista
 • mgr Andryszuk Dorota położna specjalista
 • Bagnowska Jolanta, położna
 • Błażewicz Bożena położna specjalista
 • Bokłaho Magdalena położna specjalista
 • mgr Brzozowska Agnieszka położna specjalista
 • mgr Brzozowska Justyna położna specjalista
 • Brzozowska Maryla położna specjalista
 • mgr Bujnarowska Emilia położna
 • mgr Chomontowska Natalia położna specjalista
 • mgr Chrzanowska Katarzyna położna specjalista
 • Czołpińska Elżbieta położna specjalista
 • Czarkowska Maja, położna
 • mgr Czuba Agnieszka, położna
 • Daniluk Urszula położna specjalista
 • mgr Dobrogowska Joanna położna specjalista
 • mgr Frąszczak Katarzyna położna specjalista
 • Galicka Alina położna specjalista
 • mgr German Dorota pielęgniarka specjalista
 • mgr Gilewska Sandra położna specjalista
 • mgr Gruca Paulina położna specjalista
 • Gumowska Monika położna specjalista
 • mgr Homanowska Dorota położna specjalista
 • Iwanowicz Maria, położna
 • mgr Janczewska Anna pielęgniarka specjalista
 • Jarocka Beata położna specjalista
 • mgr Karabowicz Gabriela, położna
 • Klej-Pleskowicz Alicja, pielęgniarka
 • Klimiuk Halina położna specjalista
 • Kochanowska Lucyna położna specjalista
 • mgr Komarnicka Urszula, położna
 • mgr pielęgniarstwa Kozioł Magdalena położna specjalista
 • mgr Kozłowska Sylwia, położna
 • Krahel Dorota położna specjalista
 • dr n. med. Krajewska Katarzyna położna specjalista
 • mgr Krukowska Anna położna specjalista
 • mgr Kulikowska Anna, położna
 • mgr Kulmaczewska Magdalena położna specjalista
 • Kurowska Anna położna specjalista
 • mgr Lenczewska Alicja, położna
 • Litwińczuk Jolanta położna specjalista
 • mgr Łapicz Katarzyna położna specjalista
 • Łęczycka Anna położna specjalista
 • mgr Łopatecka Karolina, położna
 • mgr Łupińska Agnieszka położna specjalista
 • Łupińska Beata położna specjalista
 • Maciejewska Weronika, położna
 • Mickiewicz Wiktoria, położna
 • Mierzejewska Natalia, położna
 • mgr Milewska Monika położna specjalista
 • Minko- Zakrzewska Małgorzata, położna
 • Mossakowska Aneta położna specjalista
 • mgr Naruszewicz Julia, położna
 • Nazarko Joanna położna specjalista
 • mgr Niedźwiedź Agnieszka, położna
 • mgr Onopa Justyna pielęgniarka specjalista
 • Pietrowska Urszula położna specjalista
 • Poskrobko Vanessa, położna
 • mgr Radziszewska Elżbieta położna specjalista
 • mgr Ratkiewicz Marta położna specjalista
 • Rogowska Agnieszka położna specjalista
 • mgr Sawicka Agnieszka położna specjalista
 • Sarnacka Magdalena, położna
 • mgr Sielachowska Ewelina położna specjalista
 • Sołomianko Katarzyna położna specjalista
 • Staniszewska Dorota położna specjalista
 • mgr Szymanowska Milena, położna
 • mgr Śliwowska Paula, położna
 • mgr Tomiło Monika położna specjalista
 • Turyk Katarzyna, położna
 • mgr Urban Magdalena położna specjalista
 • Wiazowska Alina położna specjalista
 • mgr Wierzbicka Wioleta, położna
 • mgr Wiewiórska Marta, położna
 • mgr Zielińska Patrycja, położna
 • Zubrzycka Anna położna specjalista

Inni

 • fizjoterapeuta: mgr Ewa Lider
 • neurologopeda: mgr Agata Łukaszewicz
 • psycholog: mgr Michał Łopiński
 • psycholog: mgr Dorota Radziszewska
 • kuchnia mleczna: st. diet. Barbara Bińkowska
 • kuchnia mleczna: pomoc diet. Katarzyna Zimnoch
 • kuchnia mleczna: pomoc diet. Karolina Ozimko
 • sekretarka medyczna: mgr Urszula Bielawska
 • rejestratorka medyczna: mgr Paulina Waśkiewicz
 • rejestratorka medyczna : lic. Joanna Sieńko

O Klinice

dzieckoKlinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka jest największym ośrodkiem neonatologicznym w regionie. Specjalizuje się w leczeniu noworodków donoszonych oraz urodzonych przedwcześnie, włącznie z dziećmi z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała (<1000 gramów).

W skład Kliniki wchodzą 4 oddziały: Oddział Intensywnej Terapii Noworodka, Oddział Patologii Noworodka, Oddział Wcześniaków oraz Oddział Noworodków Donoszonych, gdzie dzieci przebywają z mamą na jednej sali w systemie „rooming-in”. Sale są 1-2 osobowe z węzłem sanitarnym co gwarantuje pacjentce warunki zachowania intymności oraz dyskrecji. Personel z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zapewnia najwyższą  jakość usług medycznych. 

W Klinice Neonatologii stosowane są zaawansowane techniki lecznicze, pozwalające ratować życie i zdrowie nowo narodzonych dzieci. Należą do nich: specjalistyczne techniki wentylacji (m.in. wentylacja oscylacyjna, wentylacja objętościowa, różne techniki wentylacji nieinwazyjnej, leczenie tlenkiem azotu), różne techniki podaży surfaktantu, stosowanie hipotermii leczniczej u noworodków urodzonych w ciężkiej zamartwicy, terapia żywieniowa dostosowana indywidualnie do pacjenta. Personel stawia na naturalne żywienie pokarmem matki oraz karmienie piersią.  

W kadrze Kliniki, poza personelem lekarskim i położniczo-pielęgniarskim, znajdują się: psycholog kliniczny, fizjoterapeuta oraz neurologopeda, Certyfikowany Doradca Laktacyjny oraz  Edukator ds. Laktacji.

Przy Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka działa Punkt Laktacyjny, gdzie udzielane są nieodpłatnie konsultacje laktacyjne.

Zakres konsultacji w poradni laktacyjnej będzie obejmować:

 • Trudności z przystawianiem dziecka do piersiPunkt Laktacyjny mały
 • Rozbudzanie i utrzymanie laktacji w sytuacji oddzielenia matki od dziecka
 • Przystawianie do piersi dzieci urodzonych przedwcześnie
 • Monitorowanie przebiegu karmienia w sytuacjach: przechodzenia z karmienia, odciąganym pokarmem na karmienie z piersi lub przechodzenia z karmienia, sztucznego/mieszanego na karmienie naturalne
 • Ocenę skuteczności karmienia piersią
 • Niedobór pokarmu u dziecka ze słabymi przyrostami masy ciała
 • Prawidłowe postępowanie w fizjologii nawału pokarmowego
 • Patologię laktacji - obrzęk, zastój, zapalenie piersi
 • Bolesność i uszkodzenia brodawek sutkowych
 • Kontynuację karmienia piersią po powrocie do pracy
 • Odstawianie dziecka od piersi

Profil działalności

 • inkubatordiagnostyka i leczenie noworodków urodzonych przedwcześnie z małą (LBW), bardzo małą (VLBW), ekstremalnie małą (ELBW) i niewiarygodnie małą urodzinową masą ciała (ILBW)
 • diagnozowanie i leczenie zaburzeń metabolicznych okresu noworodkowego
 • diagnozowanie i leczenie zakażeń okołoporodowych u noworodków
 • diagnozowanie wad wrodzonych i opieka pooperacyjna po chirurgicznej korekcji wady
 • diagnozowanie i monitorowanie zaburzeń czynnościowych okresu noworodkowego

W codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne, stosowane na świecie procedury, aparaturę i sprzęt. Stosujemy:

 • różnorodne metody wentylacji mechanicznej (w tym również wentylację oscylacyjną) i wsparcia oddechowego (nCPAP)
 • leczenie tlenkiem azotu
 • leczenie surfaktantem
 • profilaktykę zakażenia wirusem RSV u noworodków urodzonych przedwcześnie
 • monitorowanie echokardiograficzne układu krążenia
 • monitorowanie ultrasonograficzne
 • kinezyterapię oddechową
 • prowadzimy wczesną stymulację rozwojową
 • promujemy wczesne kontakty matka-dziecko w tym m.in. „kangurowanie”.

Nauka

 • Badania funkcji komórek śródbłonka żyły pępowinowej w warunkach stanu zapalnego (stres oksydacyjny)Położna i dziecko
 • Badanie zaburzeń metabolicznych (hiperglikemia), pod wpływem leków (aminoglikozydy) i substancji aktywnych biologicznie
 • Analiza wpływu czynników środowiska OITN (m.in. hałas, światło, wibracje) na homeostazę noworodka
 • Badaniach pokarmu kobiecego
 • Ocena morfologii i funkcji płytek krwi u noworodków urodzonych o czasie oraz urodzonych przedwcześnie
 • Diagnostyka i leczenie powikłań zaburzeń homeostazy węglowodanowej u noworodków urodzonych z ciąż powikłanych cukrzycą
 • Analiza efektywności stosowania erytropoetyny u noworodków urodzonych przedwcześnie.

Dydaktyka

 • nauczanie studentów Wydziału Lekarskiego, kierunek lekarski - rok V i VI w zakresie neonatologii
 • nauczanie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, położnictwo (studia Io i IIo stacjonarne i niestacjonarne), pielęgniarstwo (studia Io stacjonarne), ratownictwo medyczne (studia Io stacjonarne i niestacjonarne), dietetyka (studia Io stacjonarne) w zakresie neonatologii m.in.: fizjologia noworodka donoszonego i urodzonego przedwcześnie, żywienia noworodków w różnych stanach klinicznych, postępowania resuscytacyjnego w stanach zagrożenia życia
 • szkolenie lekarzy odbywających staż podyplomowy oraz specjalizujących się z zakresu pediatrii i neonatologii

Publikacje

 • Szczepański M. Wnuczko K. Ocena wpływu insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 na ekspresję cząsteczek adhezyjnych PECAM-1 i ICAM-1 na powierzchni komórek śródbłonka żyły pępowinowej. Pol. Merkuriusz Lek. 2008; 24(141): 202-205.
 • Szczepański M., Kamianowska M. The illumination intensity in the neonatal intensive care unit. Arch. Perinat. Med. 2008; 14(2): 47-50.
 • Szczepański M., Kamianowska M. Evaluation of noise in the neonatal intensive care unit. Arch. Perinat. Med. 2008; 14(4): 37-40.Wasiluk A., Mantur M., Szczepański M., Matowicka-Karna J., Kemona H., Warda J. Platelet-derived microparticles and platelet count in preterm newborns. Fetal Diag. Ther. 2008; 23(2): 149-152.
  Wasiluk A., Mantur M., Szczepański M., Kemona H., Baran E., Kemona-Chętnik I. The effect of gestational age on platelet surface expression of CD62P in preterm newborns. Platelets. 2008; 19(3): 236-238.
 • Wnuczko K., Szczepański M. Wpływ insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 na ekspresję cząsteczek adhezyjnych PECAM-1 i ICAM-1 na powierzchni komórek śródbłonka naczyń żylnych pępowiny indukowanych czynnikiem martwicy nowotworu alfa oraz hiperglikemią. Wiad Lek. 2008; 61(4-6): 119-125.
 • Wasiluk A., Osada J., Dąbrowska M., Szczepański M., Jasińska E. Does prematurity affect platelet indices? Adv. Med. Sci. 2009; 54(2): 253-255.
 • Wasiluk A., Ratomski K., Wnuczko K., Żak J., Szczepański M., Wysocka J., Jasińska E.A. Expression of FasR, Fas-L and Bcl-2 in CD4+ and CD8+ subpopulations of T lymphocytes in the cord blood of healthy full-term newborns, is gender of influence? Adv. Med. Sci. 2009; 54(2): 253-255.
 • Łuczaj W., Zapora E., Szczepański M., Wnuczko K., Skrzydlewska   E. Polyphenols action against oxidative stress formation in endothelial cells. Acta Pol Pharm - Drug Research. 2009; 66(6): 617-624.
 • Wasiluk A., Mantur M., Kemona H., Szczepański M., Jasińska E., Milewski R. Thrombopoiesis in small for gestational age newborns. Platelets. 2009; 20(7): 520-524.
 • Kamianowska M., Szczepański M., Nowicka M.. Wstępna analiza wpływu wczesnych problemów w karmieniu piersią oraz wiedzy matek z zakresu laktacji na sposób żywienia dzieci w okresie pierwszych 6 tygodni życia. Przegl. Ped. 2009; 39(1): 11-16.
 • Kamianowska M., Szczepański M., Andryszuk D., Kamianowski G., Milewski R. Analiza wpływu czynników okołoporodowych oraz wiedzy matek z zakresu laktacji na sposób żywienia niemowląt. Pediatr. Pol. 2010; 85(1): 25-34.
 • Carbonell-Estrany X., Simoes E.A., Dagan R., Hall C.B., Harris B., Hultquist M., Connor E.M., Losonsky G.A., and for the Motavizumab Study Group, Szczepański M. Motavizumab for prophylaxis of respiratory syncytial virus in high-risk children: a noninferiority trial. Pediatrics. 2010; 125(1): e35-e51.
 • Porowska H., Paszkiewicz-Gadek A., Wosek J., Wnuczko K., Rusak M., Szczepański M. Expression of MUC1 mucin in human umbilical vein endothelial cells (HUVEC). Folia Histochem. Cytobiol. 2010; 48(3): 417-424.
 • Feltes T.F., Sondheimer H.M., Tulloh R.M.R., Harris B.S., Jensen K.M., Losonsky G.A., Griffin P., [et al], Szczepański. A randomized controlled trial of motavizumab Versus palivizumab for the prophylaxis of serious respiratory syncytial virus disease in children with hemodynamically significant congenital heart disease. Pediatr. Research. 2011, 70(2): 186-191.
 • Kamianowska M., Szczepański M., Bebko B. Dobre praktyki w zakresie karmienia wcześniaków mlekiem matki w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka UM w Białymstoku. Standardy Med. 2011,8(1): 16-22.
 • Kamianowska M., Szczepański M., Skrzydlewska E. Effects erythropoietin on ICAM-1 (CD54) and PECAM-1 (CD31) expression on human umbilical vein endothelial cells subjected to oxidative stress induced by TNF-α. Cell Biochem Funct. 2011, 29(6): 437-441.
 • Szczepański M., Kamianowska M., Kamianowski G. Effects of fluorides on apoptosis and activation of human umbilical vein endothelial cells. Oral Dis. 2011, 1-5.
  Borysewicz-Sańczyk H., Szczepański M. Mechanizmy ochronnego działania erytropoetyny w komórkach. Pol Merkuriusz Lek. 2011, 30(17): 56-6.
 • Karwowski W., Naumnik B., Szczepański M., Myśliwiec M. The mechanism of vascular calcification - a systematic review. Med. Sci. Monitor. 2012; 18(1): RA1-RA11.
Skip to content