Klinika Kardiologii z Oddzialem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Klinika Kardiologii z Oddzialem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz

Bożena Sobkowicz

 

Zastępcy Kierownika:

prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk (kardiolog)

prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk


prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska (kardiolog) – nadzór nad OINK

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska

Adres: 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: Anna Kalinowska

Telefon: (85) 831 8656

E-mail: kardio@uskwb.pl

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Marzena Łupińska    (85) 831 8639

Statystyk med. (85) 831 7834

 • Marta Radziszewska

Oddział Kardiologii

Gabinety Adiunktów: (85) 831 7838; (85) 831 7836
Gabinety lekarskie: (85) 831 8431, (85) 831 8405; (85) 831 8446
Dyżurka  pielęgniarska: (85) 831 232;

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Gabinet lekarski: (85)  8317835;
Dyżurka  pielęgniarska: (85) 831 8638

Pracownie

Pracownia Echokardiografii: (85) 831 8231; (85) 831 8410

 • technik rtg Elżbieta Krawiec
 • rejestratorka med. Joanna Górska

Pracownia Elektrofizjologii  (85) 8318399

 • technik rtg Mateusz Kostrzewa

Pracownia  Holtera: (85) 831 7834

 • dr n med. Klaudia Kurowska – młodszy asystent elektroradiologii

Laboratorium  (85) 831 7839

 • dr n. med. Ewa Tarsiuk

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści - Adiunkci

 • prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński (kardiolog)
 • dr hab. n. med. Małgorzata Knapp (kardiolog)
 • dr hab. n. med. Anna Lisowska (kardiolog)
 • dr hab. n. med. Anna Szpakowicz (kardiolog)
 • dr n. med. Robert Sawicki (kardiolog)
 • dr n. med. Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska (kardiolog)
 • dr n. med. Marcin Witkowski (kardiolog)
 • dr n. med. Remigiusz Kazimierczyk (kardiolog)

Lekarze specjaliści - Asystenci

 • prof. dr hab. n. med. Włodzimierz J. Musiał (kardiolog)
 • dr n. med. Jolanta Prokop (kardiolog)
 • dr n. med. Marcin Witkowski (kardiolog)
 • dr n. med.  Monika Gil (kardiolog)
 • dr n. med. Izabela Kiluk – Witkowska (kardiolog)
 • lek. Dominika Południewska

W trakcie specjalizacji z kardiologii

 • lek. Julianna Tarasik (internista)
 • lek. Barbara Klimuk-Tworkowska (internista)
 • lek. Marcin Kamiński  (internista)
 • lek. Narcyza Żygieło (internista)
 • lek. Ewelina Rogalska (internista)

Rezydenci

 • dr n. med. Marta Marcinkiewicz-Siemion
 • dr n. med. Emilia Sawicka Śmiarowska
 • lek. Emilia Sawicka Śmiarowska
 • lek. Anna Szyszkowska
 • lek. Natalia Zieleniewska
 • lek. Ewelina Żukowska
 • lek. Monika Oleksiuk
 • lek. Klaudia Mickiewicz

Zespół pielęgniarski

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego:

 • Marzena Łupińska – pielęgniarka oddziałowa, magister pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Jolanta Sławińska - zastępca pielęgniarki oddziałowej, magister pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Joanna Ambroziak - lic. pielęgniarstwa
 • Agata Bukojemska - lic. pielęgniarstwa
 • Marta Dunaj - mgr pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Beata Frankowska - mgr pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i  intensywnej terapii
 • Paulina Gałązka - mgr pielęgniarstwa
 • Anna Hołowienko - lic. pielęgniarstwa
 • Paulina Łapińska - lic. pielęgniarstwa
 • Kinga Kaliszczyk - mgr pielęgniarstwa
 • Sylwia Maciejczuk mgr pielęgniarstwa
 • Beata Piotrowska - lic. pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Magdalena Prusińska- mgr pielęgniarstwa
 • Joanna Sanik – mgr pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Dominika Skorupa - mgr pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i  intensywnej terapii
 • Sylwia Ściepuk - lic. pielęgniarstwa
 • Aneta Maria Święc - mgr pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i  intensywnej terapii
 • Katarzyna Dziakowska - ratownik medyczny
 • Paulina Kiluk - ratownik medyczny
 • Łukasz Smarżewski - ratownik medyczny
 • Jolanta Płońska - opiekun medyczny

Oddział Kardiologii

 • Ilona Ciach – lic. pielęgniarstwa
 • Milena Kinga Dudzińska - magister pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Krystyna Godlewska - pielęgniarka
 • Katarzyna Horoszko - pielęgniarka, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Walentyna Kaliszuk – pielęgniarka
 • Magdalena Kwiecień - magister pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Halina Kosińska- lic. pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Honorata Kuźmińska- lic. pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 • Beata Maliszewska - mgr pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Barbara Mierzwińska - mgr pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • Katarzyna Piotrowska - mgr pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Dorota Remża - mgr pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Dorota Sokół - lic. pielęgniarstwa
 • Iwona Turkowska - lic. pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • Małgorzata Wydzierzecka - lic. pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Pracownia Elektrofizjologii

 • Barbara Krajewska - pielęgniarka koordynująca
 • Judyta Chmielewska – mgr pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 • Barbara Mierzwińska - mgr pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

O Klinice

Klinika Kardiologii jest wysokospecjalistycznym ośrodkiem referencyjnym o pełnym profilu w zakresie diagnostyki i terapii chorób układu krążenia, w szczególności ostrych zespołów wieńcowych, zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca, żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej. Udział w Programie Terapeutycznym NFZ Leczenia Tętniczego Nadciśnienia Płucnego. W zakresie elektrofizjologii i elekterapii - implantacja stymulatorów i kardiowertów -defibrylatorów serca, układów resynchronizujących  serce oraz zabiegi ablacji.

Nauka

 • choroba niedokrwienna serca ze szczególnym uwzglednieniem OZW (nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne)
 • kardionefrologia (nieinwazyjne techniki w ocenie i stratyfikacji ryzyka choroby wieńcowej serca u chorych z przewlekłą chorobą nerek);
 • kardiodiabetologia (ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca u chorych z cukrzycą)
 • żylna choroba zakrzepowo- zatorowa, nadciśnienie płucne – nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne (m. in. Program terapeutyczny NFZ dotyczący tętniczego nadciśnienia płucnego);
 • nadciśnienie tętnicze (wplyw statyn na wartości ciśnienia tętniczego – program KBN)
 • modele doświadczalne chorób układu krążenia (programy KBN);
 • migotanie przedsionków (badania nad molekularnym podłożem arytmii (grant naukowy f-my Servier/PTK)

Dydaktyka

Kształcenie studentów wydziału lekarskiego i oddziału stomatologii, analityki, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego oraz szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie kardiologii, prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Kardiologii.

Skip to content