Klinika Kardiologii z Oddzialem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Klinika Kardiologii z Oddzialem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz

Bożena Sobkowicz

 

Zastępcy Kierownika:

prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk (kardiolog)

prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk


prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska (kardiolog) – nadzór nad OINK

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska

Adres: 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: Anna Kalinowska

Telefon: (85) 831 8656

E-mail: kardio@uskwb.pl

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Marzena Łupińska    (85) 831 8639

Statystyk med. (85) 831 7834

 • Marta Radziszewska

Oddział Kardiologii

Gabinety Adiunktów: (85) 831 7838; (85) 831 7836
Gabinety lekarskie: (85) 831 8431, (85) 831 8405; (85) 831 8446
Dyżurka  pielęgniarska: (85) 831 232;

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Gabinet lekarski: (85)  8317835;
Dyżurka  pielęgniarska: (85) 831 8638

Pracownie

Pracownia Echokardiografii: (85) 831 8231; (85) 831 8410

 • Elżbieta Krawiec – techn. rtg
 • Joanna Górska – rejestratorka med.

Pracownia Elektrofizjologii  (85) 8318399

 • Mateusz Kostrzewa – technik rtg

Pracownia  Holtera: (85) 831 7834

 • mgr Renata Paruk – technik rtg
 • dr n. med Klaudia Kurowska – Elektroradiolog

Laboratorium  (85) 831 7839

 • dr Ewa Tarasiuk

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści - Adiunkci

 • dr hab. n. med. Karol Kamiński (kardiolog)
 • dr hab. n. med. Małgorzata Knapp (kardiolog)
 • dr hab. n. med. Anna Lisowska (kardiolog)
 • dr hab. n. med. Anna Szpakowicz (kardiolog)
 • dr n. med. Robert Sawicki (kardiolog)
 • dr n. med. Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska (kardiolog)
 • dr n. med. Marcin Witkowski (kardiolog)
 • dr n. med. Remigiusz Kazimierczyk (kardiolog)

Lekarze specjaliści - Asystenci

 • dr hab. n. med. Włodzimierz J. Musiał (kardiolog)
 • dr n. med. Jolanta Prokop (kardiolog)
 • dr n. med. Marcin Witkowski (kardiolog)
 • dr n. med.  Monika Gil (kardiolog)
 • dr n. med. Izabela Kiluk – Witkowska (kardiolog)

Lekarze rezydenci z kardiologii

 • Dominika Południewska (internista)
 • Julianna Tarasik (internista)
 • Barbara Klimuk-Tworkowska (internista)
 • Marcin Kamiński  (internista)
 • Narcyza Żygieło (internista)
 • Ewelina Rogalska (internista)

Lekarze rezydenci z chorób wewnętrznych\

 • Emilia Sawicka Śmiarowska
 • Anna Szyszkowska
 • Natalia Zieleniewska
 • dr n. med. Marta Marcinkiewicz-Siemion
 • Ewelina Kazimierczyk
 • Ewelina Żukowska

Zespół pielęgniarski

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego:

 • Jolanta Sławińska - zastępca pielęgniarki oddziałowej
 • Marta Balicka-Cilulko
 • Bożena Urszula Bojko
 • Agata Bukojemska
 • Marta Dunaj
 • Beata Frankowska
 • Paulina Gałązka
 • Anna Hołowienko
 • Honorata Kuźmińska
 • Magdalena Kwiecień
 • Paulina Łapińska
 • Kinga Łuba
 • Sylwia Maciejczuk
 • Beata Piotrowska
 • Magdalena Prusińska
 • Joanna Sanik
 • Natalia Siliwonik
 • Dominika Skorupa
 • Sylwia Ściepuk
 • Łukasz Smarżewski - ratownik medyczny
 • Katarzyna Dziatkowska -  ratownik medyczny
 • Mariola Rząca – opiekun medyczny

Oddział Kardiologii

 • Ilona Ciach
 • Milena Dudzińska
 • Krystyna Godlewska
 • Katarzyna Horoszko
 • Walentyna Kaliszuk
 • Halina Kosińska
 • Beata Maliszewska
 • Barbara Mierzwińska
 • Dorota Remża
 • Iwona Turkowska
 • Małgorzata Wydzierzecka

Pracownia Elektrofizjologg

 • Antonina Lenkiewicz
 • Barbara Krajewska

Barbara Mierzwińska

O Klinice

Klinika Kardiologii jest wysokospecjalistycznym ośrodkiem referencyjnym o pełnym profilu w zakresie diagnostyki i terapii chorób układu krążenia, w szczególności ostrych zespołów wieńcowych, zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca, żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej. Udział w Programie Terapeutycznym NFZ Leczenia Tętniczego Nadciśnienia Płucnego. W zakresie elektrofizjologii i elekterapii - implantacja stymulatorów i kardiowertów -defibrylatorów serca, układów resynchronizujących  serce oraz zabiegi ablacji.

Nauka

 • choroba niedokrwienna serca ze szczególnym uwzglednieniem OZW (nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne)
 • kardionefrologia (nieinwazyjne techniki w ocenie i stratyfikacji ryzyka choroby wieńcowej serca u chorych z przewlekłą chorobą nerek);
 • kardiodiabetologia (ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca u chorych z cukrzycą)
 • żylna choroba zakrzepowo- zatorowa, nadciśnienie płucne – nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne (m. in. Program terapeutyczny NFZ dotyczący tętniczego nadciśnienia płucnego);
 • nadciśnienie tętnicze (wplyw statyn na wartości ciśnienia tętniczego – program KBN)
 • modele doświadczalne chorób układu krążenia (programy KBN);
 • migotanie przedsionków (badania nad molekularnym podłożem arytmii (grant naukowy f-my Servier/PTK)

Dydaktyka

Kształcenie studentów wydziału lekarskiego i oddziału stomatologii, analityki, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego oraz szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie kardiologii, prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Kardiologii.