Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Chorób Wewnętrznych z OIOK i Pracownią Hemodynamiki

Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Chorób Wewnętrznych z OIOK i Pracownią Hemodynamiki

Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki
e-mail: Slawomir.Dobrzycki@uskwb.pl

prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki

 

 

 

 


Z-ca Kierownika Kliniki
: prof. dr hab. n. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska

Z-ca Kierownika Kliniki ds. hemodynamiki: dr n. med. Paweł Kralisz

Adres: 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A

15-276 Białystok

Sekretariatmgr inż. Agata Wasilewska

Telefony: (85) 831 84 96,
Faks: (85) 831 88 28;
e-mail: kki@umb.edu.pl

Gabinet lekarski: (85) 8318534, (85) 8318323, (85) 8317854
Dyżurka pielęgniarska: (85) 8318538, (85) 8317851
Gabinet ECHO: mgr Agnieszka Romaniuk (85) 8318784, (85)8317853

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści 

 • dr hab. n. med. Marcin Kożuch
 • dr hab. n. med. Łukasz Kuźma
 • dr n. med. Małgorzata Chlabicz
 • dr n. med. Artur Dubicki
 • dr n. med. Katarzyna Kryńska
 • dr n. med. Urszula Matys
 • dr n. med. Dominika Musiałowska
 • dr n. med. Konrad Nowak
 • dr n. med. Maciej Południewski
 • dr n. med. Przemysław Prokopczuk
 • dr n. med. Magdalena Róg-Makal
 • dr n. med. Ewa Sitniewska
 • dr n. med. Łukasz Stachurski
 • dr n. med. Małgorzata Zalewska-Adamiec
 • lek. Konrad Dobrzycki
 • lek. Kinga Dudzińska
 • lek. Kamil Gugała
 • lek. Piotr Jakim
 • lek. Karol Kochański
 • lek. Magdalena Kulgawczyk
 • lek. Grzegorz Mężyński
 • lek. Marcin Pawłowski
 • lek. Szymon Pogorzelski
 • lek. Piotr Sielatycki
 • lek. Bartosz Sosnowski
 • lek. Krzysztof Struniawski
 • lek. Dawid Wróblewski

Zespół pielęgniarski

Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK:

 • mgr plg Ewa Bykowska – pielęgniarka oddziałowa
 • mgr plg Barbara Bura - zastępca pielęgniarki oddziałowej
 • mgr plg Dorota Bortniczuk – pielęgniarka koordynująca
 • mgr plg Marzena Awruk
 • Halina Bazyluk
 • mgr plg Elżbieta Bruzgo
 • lic. plg Agata Bukłaho
 • Ewa Dajer
 • mgr plg Urszula Dylewska
 • mgr plg Bożena Gabor
 • mgr plg Paulina Gil
 • mgr plg Anna Gołębiewska
 • lic. plg Aneta Halicka
 • mgr pielęgniarstwa Gabriela Jarmołowska
 • lic. plgElżbieta Karpińska-Szabuńko
 • mgr plg Monika Karpiuk
 • lic. rat. med. Sylwia Katner
 • mgr plg Izabela Kozłowska
 • mgr plg Irena Kristosiuk
 • mgr plg Danuta Kruszyńska
 • lic. rat. med. Dawid Kucewicz
 • mgr plg Aneta Łapińska
 • lic. plg Iwona Madeja
 • lic. plg Weronika Małecka
 • mgr plg Karolina Piekarska
 • mgr plg Izabela Próchniak
 • lic. plg Agnieszka Rutkowska
 • mgr plg Joanna Sanik
 • mgr plg Elwira Sienkiewicz
 • Bożena Sutuła
 • lic. plg Natalia Taudul
 • mgr plg Justyna Tokarewicz
 • mgr plg Małgorzata Tołoczko

Pracownia Hemodynamiki:

 • Irena Turek - pielęgniarka koordynująca, specj. pielęgniarstwo zachowawcze
 • mgr Magdalena Gawełko
 • mgr Agata Brzostowska
 • mgr Katarzyna Jurgielaniec
 • mgr Katarzyna Turosińska
 • mgr Agnieszka Oniszczuk
 • mgr Adam Milewski
 • lic. plg Anna Lenczewska
 • lic. plg Ewa Lewonowska
 • specj. Krystyna Duszczenko

Elektroradiolodzy

 • mgr Maria Jamiołkowska - koordynator zespołu
 • st. tech. Elżbieta Chwiećko
 • st. tech. Krzysztof Gawełko
 • st. tech. Robert Łupiński
 • st. tech. Witold Talipski
 • st. tech. Marek Zaniewski
 • st. tech. Łukasz Urban

O Klinice

Leczenie

Klinika Kardiologii Inwazyjnej jest wysokospecjalistycznym ośrodkiem referencyjnym świadczącym usługi z zakresu inwazyjnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Głównym kierunkiem działalności klinicznej jest choroba wieńcowa. Klinika jest ośrodkiem posiadających jedno z największych doświadczeń w zakresie rotablacji w Polsce. Poza inwazyjną diagnostyką (koronarografia, IVUS, FFR) i interwencyjnym leczeniem pacjentów z chorobą wieńcową działalność kliniczna skupia się wokół leczenia miażdżycy obwodowej (miażdżyca tętnicy szyjnych, podobojczykowych, nerkowych) oraz chorób strukturalnych serca (przezskórne leczenia wad wrodzonych i nabytych serca).

Dydaktyka

Klinika szkoli z zakresu rotablacji kardiologów interwencyjnych z Polski i zagranicy. W Klinice prowadzona jest działalność dydaktyczna ze studentami UMB wydziału lekarskiego, elektroradiologii, ratownictwa medycznego oraz szkolenie podyplomowe lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii i chorób wewnętrznych. Przy Klinice od wielu lat funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe oraz prowadzone są studia doktoranckie. Działalność naukowa Kliniki skupia się wokół oceny skuteczności i bezpieczeństwa metod interwencyjnego leczenia choroby wieńcowej, prowadzone są badania dotyczące zaburzeń reperfuzji mięśnia sercowego w zawale serca oraz zagadnień dotyczących nefrokardiologii.

Skip to content