Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Chorób Wewnętrznych z OIOK i Pracownią Hemodynamiki

 

Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki (kardiolog/internista)
e-mail: Slawomir.Dobrzycki@uskwb.pl

prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki

 

 

 

 

 

Z-ca Kierownika Kliniki: prof. dr hab. n. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska (kardiolog/internista)

Z-ca Kierownika Kliniki ds. hemodynamiki: dr n. med. Paweł Kralisz (kardiolog/internista)

Z-ca Kierownika Kliniki ds. OIOK: dr n. med. Urszula Matys (kardiolog/internista)

 

Adres: 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat:

 • mgr inż. Agata Wasilewska
 • mgr Edyta Nowicka

Telefony: (85) 831 84 96,

e-mail: kki@umb.edu.pl

Gabinet lekarski: (85) 831 85 34, (85) 831 83 23, (85) 831 78 54
Dyżurka pielęgniarska: (85) 831 85 38, (85) 831 78 51
Gabinet ECHO: mgr Agnieszka Romaniuk (85) 831 87 84, (85) 831 78 53
Gabinet Holter: mgr Diana Popławska (85) 831 78 58

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści 

 • dr hab. n. med. Małgorzata Chlabicz (kardiolog/internista)
 • dr hab. n. med. Marcin Kożuch (kardiolog/internista)
 • dr hab. n. med. Łukasz Kuźma (kardiolog/internista)
 • dr n. med. Konrad Dobrzycki (internista)
 • dr n. med. Artur Dubicki (kardiolog/internista)
 • dr n. med. Karol Kochański (kardiolog/internista)
 • dr n. med. Konrad Nowak (kardiolog/internista/angiolog)
 • dr n. med. Maciej Południewski (kardiolog/internista)
 • dr n. med. Przemysław Prokopczuk (kardiolog/internista)
 • dr n. med. Magdalena Róg-Makal (kardiolog/internista)
 • dr n. med. Ewa Sitniewska (kardiolog/internista/farmakolog kliniczny)
 • dr n. med. Bartosz Sosnowski (internista)
 • dr n. med. Łukasz Stachurski(kardiolog/internista)
 • dr n. med. Krzysztof Struniawski  (internista)
 • dr n. med. Małgorzata Zalewska-Adamiec (kardiolog/internista)
 • lek. med. Kamil Gugała (kardiolog/internista)
 • lek. med. Piotr Jakim (kardiolog/internista)
 • lek. med. Magdalena Kulgawczyk (internista)
 • lek. med. Grzegorz Mężyński (kardiolog/internista) 
 • lek. med. Szymon Pogorzelski  (internista)

 

Rezydenci:

 • lek. med. Monika Amielan
 • lek. med. Emil Dąbrowski
 • lek. med. Philippe Gniadek
 • lek. med. Adam Gryko
 • lek. med. Piotr Jemielita
 • lek. med. Przemysław Kołakowski
 • lek. med. Anna Kurasz
 • lek. med. Kinga Nosewicz
 • lek. med. Piotr Pogorzelski
 • lek. med. Michał Święczkowski

Zespół pielęgniarski

Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK:

  • mgr plg Ewa Bykowska – pielęgniarka oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
  • mgr plg Dorota Bortniczuk – pielęgniarka koordynująca, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego oraz anestezjologicznego i intensywnej opieki
  • mgr plg Barbara Bura – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
  • mgr plg Marzena Awruk – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
  • Halina Bazyluk – starsza pielęgniarka
  • Lic. Marlena Bystrowska
  • Lic. Dominika Czarnomysa
  • Ewa Dajer – starsza pielęgniarka
  • mgr plg Paulina Gil – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
  • mgr plg Anna Gołębiewska – specjalista pielęgniarstwa internistycznego oraz anestezjologicznego i intensywnej opieki
  • lic. Anita Hajduk
  • lic. plg Aneta Halicka – specjalista pielęgniarstwa internistycznego
  • mgr Gabriela Jarmołowska - specjalista pielęgniarstwa internistycznego oraz anestezjologii i intensywnej opieki
  • mgr Elżbieta Jasińska
  • lic. Elżbieta Karpińska-Szabuńko - specjalista pielęgniarstwa internistycznego
  • mgr Sylwia Katner
  • mgr Monika Karpiuk - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa operacyjnego
  • mgr Irena Kristosiuk
  • mgr Danuta Kruszyńska - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
  • mgr Aneta Łapińska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego oraz anestezjologii i intensywnej opieki
  • mgr Klaudia Pecka
  • mgr Karolina Piekarska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
  • mgr Elwira Popławska – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
  • mgr Izabela Próchniak - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
  • mgr Agnieszka Rutkowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
  • Bożena Sutuła – starsza pielęgniarka
  • mgr Natalia Taudul - specjalista pielęgniarstwa internistycznego
  • mgr Justyna Tokarewicz – specjalista pielęgniarstwa internistycznego
  • mgr plg Małgorzata Tołoczko – specjalista pielęgniarstwa internistycznego
  • lic. Mateusz Mironiuk
  • lic. Katarzyna Kempisty

Ratownicy medyczni

 • Marcelina Cudnik
 • Maciej Gilewski
 • Dawid Kucewicz

Pracownia Hemodynamiki:

 • mgr Magdalena Gawełko – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr Agata Brzostowska - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr Katarzyna Turosińska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr Agnieszka Oniszczuk - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr Adam Milewski - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • lic. plg Anna Lenczewska - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • lic. plg Ewa Lewonowska 
 • Sviatlana Ulasevich – pielęgniarka
 • Viyaleta Kapylenka – pielęgniarka

Elektroradiolodzy

 • mgr Maria Jamiołkowska - koordynator zespołu
 • st. tech. Elżbieta Chwiećko
 • st. tech. Krzysztof Gawełko
 • st. tech. Robert Łupiński
 • st. tech. Witold Talipski
 • st. tech. Marek Zaniewski
 • st. tech. Łukasz Urban

Działalność kliniczna

Klinika Kardiologii Inwazyjnej jest wysokospecjalistycznym ośrodkiem referencyjnym świadczącym usługi z zakresu inwazyjnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Głównym kierunkiem działalności klinicznej jest choroba wieńcowa. Klinika jest ośrodkiem posiadających jedno z największych doświadczeń w zakresie rotablacji w Polsce. Poza inwazyjną diagnostyką (koronarografia, IVUS, FFR) i interwencyjnym leczeniem pacjentów z chorobą wieńcową działalność kliniczna skupia się wokół leczenia miażdżycy obwodowej (miażdżyca tętnicy szyjnych, podobojczykowych, nerkowych) oraz chorób strukturalnych serca (przezskórne leczenia wad wrodzonych i nabytych serca).

Leczenie

Klinika Kardiologii Inwazyjnej jest wysokospecjalistycznym ośrodkiem referencyjnym świadczącym usługi z zakresu inwazyjnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Głównym kierunkiem działalności klinicznej jest choroba wieńcowa. Klinika jest ośrodkiem posiadających jedno z największych doświadczeń w zakresie rotablacji w Polsce. Poza inwazyjną diagnostyką (koronarografia, IVUS, FFR) i interwencyjnym leczeniem pacjentów z chorobą wieńcową działalność kliniczna skupia się wokół leczenia miażdżycy obwodowej (miażdżyca tętnicy szyjnych, podobojczykowych, nerkowych) oraz chorób strukturalnych serca (przezskórne leczenia wad wrodzonych i nabytych serca).

Działalność dydaktyczna i naukowa

Klinika szkoli z zakresu rotablacji kardiologów interwencyjnych z Polski i zagranicy. W Klinice prowadzona jest działalność dydaktyczna ze studentami UMB wydziału lekarskiego, elektroradiologii, ratownictwa medycznego oraz szkolenie podyplomowe lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii i chorób wewnętrznych. Przy Klinice od wielu lat funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe oraz prowadzone są studia doktoranckie. Działalność naukowa Kliniki skupia się wokół oceny skuteczności i bezpieczeństwa metod interwencyjnego leczenia choroby wieńcowej, prowadzone są badania dotyczące zaburzeń reperfuzji mięśnia sercowego w zawale serca oraz zagadnień dotyczących nefrokardiologii.

Skip to content