Klinika Kardiochirurgii

Klinika Kardiochirurgii

Kierownik Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle - kardiochirurg

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle - kardiochirurg

 

 

 

 

 

Z- ca Kierownika Kliniki: lek. med. Krzysztof Matlak- kardiochirurg

Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

e-mail: kardiochirurgia@wp.plkardiochirurgia@umb.edu.pl

Sekretariat: Izabela Ostynowicz

Telefony

Sekretariat:  tel.  (85) 831 8464,

Pokój asystentów: (85) 831 8322

Oddział: (85) 831 8241

OIT C: (85) 831 8344

mgr Barbara Milewska - rejestratorka medyczna

mgr Elżbieta Jurczuk - statystyk medyczny

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści:

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle – kardiochirurg
 • dr n. med. Krzysztof Matlak - kardiochirurg
 • lek. Marek Frank - kardiochirurg
 • lek. Anna Lejko - kardiochirurg
 • lek. Robert Trzciński - kardiochirurg
 • dr n. med. Adrian Stankiewicz - kardiochirurg
 • lek. Szymon Kocańda – kardichirurg
 • dr n. med. Marta Garbowska - kardiolog
 • dr n. med. Grzegorz Juszczyk - anestezjolog
 • dr n. med. Piotr Jakubów - anestezjolog
 • dr n. med. Mirosław Dubowski - anestezjolog
 • lek. Adam Sewastianowicz - anestezjolog

Lekarze rezydenci z kardiochirurgii

 • lek. Maciej Mitrosz 
 • lek. Arkadiusz Niedźwiecki 
 • lek. Karolina Żbikowska 

Lekarze rezydenci z anestezjologii

 • lek. Norbert Wasiluk 
 

Zespół pielęgniarski - Klinika Kardiochirurgii

Pielęgniarki - Klinika Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym:

 • mgr Elżbieta Tomaszewska - pielęgniarka oddziałowa, specjalizacja chirurgiczna;
 • lic. Dorota Muśko - zastępca pielęgniarki oddziałowej; specjalizacja chirurgiczna;
 • Beata Borkułak;
 • mgr Monika Cylwik - specjalizacja chirurgiczna i anestezjologiczna,
 • licencjat pielęgniarstwa Małgorzata Drozdowska – specjalizacja chirurgiczna;
 • mgr Marta Guła;
 • mgr Jolanta Jaroszewicz;
 • mgr Marta Jastrzębska;
 • mgr Anna Joachimczyk;
 • mgr Anna Jurgielewicz;
 • licencjat pielęgniarstwa Krystyna Koptewicz;
 • licencjat pielęgniarstwa Justyna Kruszewska – specjalizacja chirurgiczna;
 • mgr Małgorzata Lipska;
 • licencjat pielęgniarstwa Iwona Łebkowska - specjalizacja chirurgiczna;
 • mgr Marta Radziwoniuk – specjalizacja zachowawcza;
 • mgr Justyna Roszkowska;
 • mgr Anna Sac;
 • Kinga Sańko – licencjat;
 • Karolina Skibicka – licencjat;
 • licencjat pielęgniarstwa Anna Stypułkowska – specjalizacja chirurgiczna;
 • Katarzyna Suchecka – licencjat;
 • licencjat pielęgniarstwa Anna Tarasiuk - specjalizacja chirurgiczna;
 • mgr Emilia Wojciul;
 • Bogusławski Maciej – licencjat, ratownik;
 • Magdalena Malec – licencjat, ratownik;
 • Agata Łukaszewicz – licencjat, ratownik;
 • Grzegorz Roszkowski – licencjat, ratownik.

Pielęgniarki - Oddział Intensywnej Terapii C

 • mgr Beata Zielińska pielęgniarka oddziałowa, specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia
 • mgr Agnieszka Aleszczyk;
 • Barbara Ausztol;
 • Tomasz Białokozowicz;
 • mgr Anna Białous;
 • mgr Joanna Bołtuć;
 • Grzegorz Bruszewski;
 • mgr Agnieszka Chmielewska;
 • Natalia Chojnowska – licencjat;
 • mgr Paulina Cichocka;
 • mgr Magda Czokajło;
 • Gabriela Dubiejko – licencjat
 • Szymon Komar – licencjat;
 • Paweł Kołodko;
 • mgr Magdalena Kotowska;
 • Mateusz Markiewicz – licencjat;
 • mgr Eugenia Polech;
 • mgr Marzena Pacewicz;
 • mgr Kamila Rybińska;
 • Rafał Wasilewski – licencjat;
 • Krystyna Wiszniewska – licencjat;
 • mgr Joanna Wojciulik;
 • Karolina Wojdałowicz;

Blok operacyjny - pielęgniarki anestezjologiczne:

 • mgr Ewa Bagrowska - specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia;
 • mgr Emilia Bielawska;
 • Joanna Konończuk – specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia;
 • mgr Anna Mioduszewska;
 • Małgorzata Motowicka – specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia;
 • Małgorzata Waszczeniuk;
 • mgr Sylwia Wałejnis;
 • mgr Katarzyna Taryma – specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia;

Blok operacyjny - pielęgniarki operacyjne:

 • mgr Paulina Falkowska - pielęgniarka oddziałowa ds. pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr Agnieszka Krętowska- z-ca pielęgniarki oddziałowej ds. pielęgniarstwa operacyjnego
 • Anna Anchimowicz – licencjat;
 • Izabela Gawor – licencjat.
 • mgr Katarzyna Janowska-Sidun;
 • Patrycja Kobojek – licencjat;
 • Małgorzata Mazurkiewicz – licencjat;
 • mgr Marta Milewska – Buzun;
 • mgr Paula Milewska;
 • Karolina Niedźwiecka – licencjat;
 • Jolanta Izabela Okrągła;
 • mgr Teresa Radziwońska;
 • mgr Bożena Rodzianko;
 • Małgorzata Turska;

Blok operacyjny - perfuzjonistki

 • mgr Kataryzna Czudzinowicz – kierownik zespołu perfuzjonistów
 • Eliza Czyżewska - licencjat
 • mgr inż. Iwona Dmitruk
 • mgr Marta Modzelewska
 • Agata Murawska
 • Monika Puchalska – Wisko
 • Małgorzata Sawicka
 • Eliza Simonik

Rehabilitanci

 • mgr Maciej Dąbrowski - starszy technik fizjoterapii

   

 • Emilia Schulz - technik fizjoterapii

O Klinice

W Klinice Kardiochirurgii USK wykonywany jest pełen zakres operacji kardiochirurgicznych, przeprowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, przez zespół lekarzy posiadających wieloletnie doświadczenie. Sprawia to, że przeprowadzane procedury są bezpieczne i obarczone niewielkim odsetkiem powikłań okołozabiegowych.

W skład zespołu lekarskiego Kliniki Kardiochirurgii USK wchodzą specjaliści z zakresu kardiochirurgii, kardiologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii, co pozwala na zindywidualizowane oraz wielodyscyplinarne podejście do każdego pacjenta. Bezpieczeństwo pacjenta jest zapewnione poprzez system kwalifikacji do operacji, która odbywa się zawsze na zasadzie konsultacji zespołu wielodyscyplinarnego, w skład którego wchodzą: kardiochirurg, kardiolog echografista i kardiolog inwazyjny.

Struktura Kliniki Kardiochirurgii USK obejmuje blok operacyjny z pododdziałem pooperacyjnym, salę intensywnego nadzoru kardiologicznego, oraz 2-3 osobowe sale dla pacjentów. Ponadto w Klinice Kardiochirurgii USK funkcjonuje pracownia badań echokardiograficznych, pozwalająca na kompleksową ocenę pacjentów w okresie przed i po operacji.

 

Leczenie

Wielkim atutem naszej Kliniki jest wykonywanie większości operacji metodą małoinwazyjną z ograniczeniem wielkości cięcia chirurgicznego, lub bez użycia krążenia pozaustrojowego. Oprócz procedur małoinwazyjnych wykonujemy pełen zakres zabiegów kardiochirurgicznych, do których m.in. należą:

leczenie operacyjne choroby niedokrwiennej serca poprzez pomostowanie aortalno-wieńcowe, w tym w wybranych grupach pacjentów wspomniane zabiegi małoinwazyjne typu MIDCAB z dostępu przez minitorakotomię, a także procedury OPCAB czyli zabiegi bez użycia krążenia pozaustrojowego na „bijącym sercu”. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawsze dążymy do optymalnej i pełnej rewaskularyzacji przy pomocy pomostów tętniczych, co skutkuje znaczącym wydłużeniem przeżywalności w porównaniu do innych metod oraz poprawą komfortu życia chorego

wizytówką naszej Kliniki jest leczenie kardiochirurgiczne powikłań choroby niedokrwiennej serca; tętniaków lewej komory poprzez chirurgiczną rekonstrukcję lewej komory oraz naprawę niedomykalności zastawki mitralnej powstającą na skutek zaburzeń ukrwienia mięśnia sercowego. Planujemy rozpoczęcie leczenie niedokrwiennej niedomykalności mitralnej wśród pacjentów z wysokim ryzykiem operacyjnym z użyciem przezskórnego systemu MitraClip.

Ponad połowa naszych zabiegów, to operacje wada zastawkowych serca i tętniaków aorty

Wszystkie pojedyncze wady serca są operowane z minimalnych dostępów chirurgicznych. Szczególnie dużo wykonujemy plastyk zastawki mitralnej z jej rekonstrukcją przy pomocy sztucznych strun ścięgnistych i pierścieni mitralnych.

W odniesieniu do zastawki aortalnej w przypadku jej niedomykalności wykonujemy plastykę tej zastawki. W przypadku znacznie częstszego zwężenia tej zastawki, wszczepiamy w zależności od wskazań odpowiednie zastawki sztuczne korzystając z najnowszych modeli protez biologicznych lub mechanicznych. U chorych wysokiego ryzyka operacyjnego wykorzystujemy innowacyjną małoinwazyjną metodę przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI).

Wykonujemy pełen zakres operacji tętniaków aorty piersiowej. Najczęściej zmiany dotyczą opuszki aorty i aorty wstępującej. Zabiegi te często wymagają jednoczasowej naprawy bądź wymiany zastawki aortalnej.

Wykonujemy też znacznie szersze procedury wymiany łuku aorty i aorty zstępującej, a także aorty piersiowo-brzusznej. Dzięki posiadaniu hybrydowej sali operacyjnej wykorzystujemy techniki małoinwazyjne wszczepiania stentgraftów lub techniki hybrydowe stentgraft/operacja, co skraca czas zabiegów i zwiększa bezpieczeństwo operowanych.

Kolejną dziedziną w której specjalizuje się Klinika są operacje antyarytmiczne - leczenie migotania przedsionków poprzez ablację chirurgiczną oraz powikłań arytmii poprzez zamknięcie uszka lewego przedsionka co skutkuje zmniejszeniem odsetka najczęstszych komplikacji migotania przedsionków jakim są powikłania zatorowo- zakrzepowe.

Pacjentów, celem wyjaśnienia problemów związanych z operacją, zapraszamy na konsultację w Poradni Kardiochirurgicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Dydaktyka

 • Operacja

  kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego , oraz  studentów  Wydziału Lekarskiego – grupa anglojęzyczna UMB.

 • kursy podyplomowe doskonalące do specjalizacji dla kardiologów, kardiochirurgów oraz anestezjologów.

Nauka

OperacjaOcena bezpośrednia i odległa wyników chirurgicznego leczenia ostrych i przewlekłych powikłań zawału serca: pęknięcie serca, pęknięcie przegrody międzykomorowej, ostra niedomykalność mitralna, pozawałowy tętniak lewej komory.

Ocena nowych parametrów układu hemostazy w grupie pacjentów ze stabilną dławicą piersiową przed i po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych.

Przebudowa mięśnia przedsionków serca u chorych z migotaniem przedsionków

Zastosowanie echokardiografii kontrastowej dla poprawy jakości obrazowania u chorych w pierwszych dobach po operacjach kardiochirurgicznych leczonych w Oddziale Pooperacyjnym.

Ocena skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej - polski rejestr niedokrwiennej niedomykalności mitralnej - PIMAR.

Ocena patomechanizmu odpowiedzialnego za trombocytopenię po przezcewnikowej implantacji zastawek aortalnych(TAVI).

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 • Sobkowicz B., Hirnle T., Dobrzycki S., Frank M., Sawicki : Intraoperative echocardiographic assessment of the severe isolated ostial stenosis of left main coronary artery before and after surgical patch angioplasty. Europen Jurnal of Echocardiography 2005; vol 6: 280.
 • Hirnle T., Sobkowicz B., Hirnle G.: Chirurgiczna rekonstrukcja pozawałowo uszkodzonej lewej komory serca. Polski Merkuriusz Lekarski , 2005,19:199-202.
 • Lisowski P., Hirnle T., Adamczuk A., Lisowska A., Sobkowicz B., Nadlewski S., Górny J.: Perforacja tętniaka zatoki Valsalvy powikłana infekcyjnym zapaleniem wsierdzia – trudności diagnostyczne. Kardiologia Polska 2006; 64: 77 - 9.
 • Hirnle T., Stachurski A., Gozdzik W., Pelczar M., Wachnik J., Hirnle G., Milczarska J., Kustrzycki W.: Effect of aprotynin on selected parameters of coagulation and drainage blood loss after  cardiac operations in patients without coagulation  disorders. Polski Merkuriusz Lekarski 2006; 20: 543 – 6.
 • Hirnle T., Kordecki K., Poniatowski B., Koronkiewicz A., Juszczyk G., Oleksza P., Trzciński R., Adamczuk A., Panek B.: Leczenie hybrydowe pęknięcia luku aorty ekstraa natomicznym przeszczepieniem tętnic dogłowowych bez krążenia pozaustrojowego, z równoczesnym wszczepieniem stentgraftu łuku. Kardiologia Polska 2007; 65: 1354-57.
 • Dmitruk Sobiecka I., Hirnle T., Adamczuk A., Matlak K.: Metody prowadzenia krążenia pozaustrojowego w operacjach tętniaków aorty – doświadczenia własne. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 3: 308-31.
 • Koronkiewicz A., Hirnle T., Sobkowicz B., Poniatowski B., Trzciński R., Juszczyk G.,  Fiedorczuk K., Czaban S., Badoński M.: Ostra zakrzepica na sztucznej zastawce mitralnej u kobiety z chorobą nowotworową. Trudności leczenia przeciwzakrzepowego. Kardiologia Polska 2008; 66, 9: 977-80.
 • Hirnle T., Jakim P., Sobkowicz B., Galar B., Gugała K., Charkiewicz M.: Złożona wada wrodzona serca powikłana zapaleniem wsierdzia u dorosłego. Trudności diagnostyczne. Kardiologia Polska 2008;  66: 426-29.
 • Trzciński R., Hirnle T., Sobkowicz B., Lewczuk A., Adamczuk A., Dmitruk I., Juszczyk G., Cydzik M., Jakubów P., Frank M., Janiszewski W.: Chirurgiczna plastyka ujść tętnic wieńcowych – doświadczenia własne. Kardiochirurgia  i Torakochirurgia Polska 2009; 6(2): 119-23.
 • Hirnle T., Sobkowicz B., Juszczyk G., Janiszewski W., Jakubów P., Trzciński R., Hirnle G., Dmitruk I., Lewczuk A., Fiedorczuk K.: Wszczepienie protezy zaopatrzonej w zastawkę pomiędzy koniuszkiem lewej komory a aortą zstępującą jako alternatywna metoda operacji zwężenia zastawki aortalnej – opis przypadku. Kardiologia Polska 2009; 67, 7: 765-68.
 • Baranowski M., Blachnio-Zabielska A., Hirnle T., Harasiuk D., Matlak K., Knapp M., Zabielski P., Górski J.: Myocardium of type 2 diabetic and obese patients is characterized by alterations in sphingolipid metabolic enzymes but not by accumulation of ceramide. Journal of Lipid Research 2010;  51: 74-80.
 • Ptaszyńsk-Kopczyńska K., Sobolewska D., Korzuch M., Dobrzycki S., Sobkowicz   B., Hirnle T., Musiał Włodzimierz., Kamiński K.: Pęknięcie serca u pacjentów ze świeżym zawałem mięśniz sercowego z uniesieniem odcinka ST. Znaczenie leczenia kardiochirurgicznego. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2011; 8: 262-267.
 • Ptaszyńsk-Kopczyńska K., Sobolewska D., Korzuch M., Dobrzycki S., Sobkowicz B., Hirnle T., Musiał Włodzimierz., Kamiński K.: Efficacy  of invasive treatment  and the  occurrence of cardiac rupture in acute ST-elevation  myocardial infarction . Kardiologia Polska 2011; 69,8: 795-800.
 • Tomaszuk-Kazberuk A., Lewczuk A., Sobkowicz B., Gościcka K., Korzuch M., Dobrzycki S., Hirnle T., Musiał W. Is kontrast echocardiography safe and useful for the assessment of left ventricular function in the perioperative period after cardiac burgery? A pilot study. Kardiologia Polska 2011;69,7:680-686.
 • Tomaszuk-Kazberuk A., Sobkowicz B., Małyszko J., Małyszko J., Hirnle T.,    Dobrzycki S., Myśliwiec M., Musiał W.: Real-time myocardial contrast echocardiography as a useful tool to select candidates for coronary revascularization among patients with end-stage renal disease - a 3-year follow-up - study. Advances in Medical Sciences 2011; 56, 2:  207-214.
 • Hirnle T.: Can BNP may affect eligibility for coronary artery bypas grafting? Kardiol Pol. 2011;69(11):1128. Polish. No abstract available.
 • Baranowska K., Juszczyk G., Dmitruk  I., Knapp M., Tycińska A., Jakubów P., Adamczuk A., Stankiewicz  A., Hirnle T.: Risk factors of neurological complications in cardiac surgery. Kardiol Pol. 2012;70(8):811-8.
 • Błachnio-Zabielska AU., Baranowski M., Hirnle T., Zabielski P., Lewczuk A., Dmitruk I., Górski J.: Increased bioactive lipids content in human subcutaneous and epicardial fat tissue correlates with insulin resistance.  Lipids 2012 Oct 10. 2012 Dec;47(12):1131-41.
 • Niedźwiedzki A., Stankiewicz A., Kowalewski R., Woźniak A., Dmitruk I., Matlak K., Sochoń K., Dubowski M., Gacko M., Hirnle T.: Hybrydowe leczenie rozwarstwienia aorty typu A wg Stanford z wykorzystaniem systemu  EVITA OPEN PLUS – opis przypadku. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2012; 9: 471-473.
 • Hirnle T., Juszczyk G., Tycińska A., Stankiewicz A., Żak G., Lewczuk A., Hirnle G.,  Dmitruk I., Baranowska K., Piszcz J.: Thrombocytopenia and perioperative complications after stentless Freedom Solo valve implantation. Kardiologia Polska 2013; 71, 4: 334-340.
 • Sochon K., Sobkowicz B., Lewczuk A., Tycinska A., Juszczyk G., Sawicki R., Matlak K., Hirnle T.: Effect of on-pump versus off-pump coronary bypass surgery on cardiac function assessed by intraoperative transesophageal echocardiography. Advances in Medical Sciences 2013; 58, 1:
 • Hirnle T., Dobrzycki S., Frank M., Sobkowicz B., Mitrosz M.: Transcatheter valve- in-valve implantation in mitral valve bioprosthesis. Kardiol Pol. 2013;71(6):661.
 • Zalewska-Adamiec M.,  Bachórzewska-Gajewska H.,  Kralisz P.,  Nowak K., Hirnle T. Dobrzycki S.: Prognosis in patients with left main coronary artery disease managed surgically, percutaneously or medically: a long-term follow-up. Kardiologia Polska 2013; 71, 8, s. 787-795.
Skip to content