Klinika Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń

Klinika Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Jarosław Piszcz
dr hab. n. med. Jarosław Piszcz

Z-ca kierownika Kliniki: dr hab. n. med. Łukasz Bołkun

Adres: 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: Beata Gulińska

Kierownik: (85) 831 8603
Sekretariat: (85) 831 8230
Faks: (85) 831 8484

e-mail: hem@umwb.edu.pl

Statystyk medyczny:  Anna Naumnik

Ośrodek leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych sprawuje kompleksową opiekę nad chorymi na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.
W ramach Programu prowadzony jest całodobowy dyżur konsultacyjny dla podmiotów leczniczych, w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego pod numerem telefonu: (85) 831 82 07

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści 

 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko
 • Dr hab. n. med. Dorota Lemacewicz
 • Dr n. med. Paweł Bernatowicz
 • Dr n. med. Ewa Łuksza
 • Dr n. med. Jolanta Oleksiuk
 • Dr n. med. Marzenna Klimiuk
 • Dr n. med. Małgorzata Pawłowska
 • Dr n. med. Andrzej Płonowski
 • Dr n. med. Jolanta Sawicka-Powierza
 • Dr n. med. Ewa Wasilewska
 • Lek. med. Małgorzata Bernatowicz
 • Lek. med. Natalia Leończuk
 • Lek. med. Marek Milewski
 • Lek. med. Marcin Olszewski

Lekarze rezydenci

 • dr n. med. Katarzyna Godlewska
 • lek. med. Klaudia Cieśluk
 

Zespół pielęgniarski

 • mgr Emilia Kieżel - Pielęgniarka Oddziałowa
 • mgr Julita Czurak - Pielęgniarka Koordynująca Pododdziału Chemioterapii Dziennej
 • Ewa Duliniec
 • Anna Dryl
 • Katarzyna Dziewiątkowska
 • Patrycja Faszyńska
 • Elżbieta Filianowicz
 • Bożena Golonko
 • mgr Maria Gołębiewska
 • Patrycja Grabowska
 • Edyta Natalia Jedlińska
 • Agata Kozłowska
 • Elżbieta Kraśnicka
 • Teresa Kuklik
 • Tamara Leończuk
 • Paulina Mogielnicka
 • Sylwia Morawska
 • Justyna Puchalska
 • Anna Sulima - Dolina
 • Marta Tryznowska
 • Jolanta Tynkiewicz
 • Anna Pawluczuk
 • Dominika Osipiuk
 • Ewelina Kaźmierczak
 • Kinga Żukowska
 • Zuzanna Zajkowska
 • Weronika Harasim
 • Kasacka Marta

Laboratorium

 

 • mgr Katarzyna Kozłowska

Psycholog

 • mgr Monika Dzienis

Opiekunowie medyczni

 • Monika Baranowska

   

 • Agnieszka Truszkowska

O Klinice

Leczenie

hematologiaKlinika hematologii jest jedynym oddziałem w województwie podlaskim zajmującym się diagnostyką i leczeniem chorób układu krwiotwórczego.

Klinika posiada również akredytację w dziedzinie angiologii i zajmuje się leczeniem chorób obwodowych naczyń krwionośnych, w tym głównie zakrzepicy żył głębokich.

 

 

 

 

Nauka

Układ krzepnięcia i fibrynolizy u chorych z zakrzepicą żylną i tętniczą stężenia cytokin i cząsteczek adhezyjnych w białaczkach badania immunohistochemiczne w chorobach nowotworowych.

Dydaktyka

hematologiaKształcenie studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie hematologii, angiologii i chorób wewnętrznych.

Skip to content