Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Kierownik Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
e-mail: gastro@umb.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

 

Z-ca Kierownika Kliniki: dr hab. n. med. Jarosław Daniluk
e-mail: jaroslaw.daniluk@umb.edu.pl

Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: mgr Emilia Rutkowska

Telefon: (85) 831 82 34
Faks: (85) 831 85 06
e-mail: gastro@umb.edu.pl

Statystyk medyczny: mgr Wioleta Krasowska
Telefon: (85) 831 86 81

Oddział Gastroenterologii:

Pielęgniarki: (85) 831 82 33; 831 82 26
Pielęgniarka Oddziałowa: (85) 831 78 28
Pokoje lekarskie: (85) 831 84 20; (85) 831 82 29; (85) 831 78 29
Adiunkci: (85) 831 78 27

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego:

Rejestracja Endoskopii: (85) 831 84 30 - czynna w godzinach 08:00 - 12:00
Opisownia Endoskopii: (85) 831 78 26

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści:

Lekarze rezydenci:

 • lek. Anna Naumowicz
 • lek. Piotr Górski
 • lek. Anna Sawicka
 • lek. Wiktoria Sapińska
 • lek. Patrycja Klimaszewska
 • lek. Kamila Kaczyńska
 • lek. Klaudia Zielińska
 • lek. Adam Dubowik
 • lek. Kamil Żak
 • lek. Anna Patyk
 • lek. Andrzej Niwiński
 • lek. Łukasz Króliczak

Zespół pielęgniarski

 • mgr Urszula Perkowska – pielęgniarka oddziałowa – specjalista pielęgniarstwa internistycznego
 • mgr Małgorzata Nasuto – zastępca pielęgniarki oddziałowej – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Aneta Cieciuch
 • mgr Magdalena Kazukevich
 • Gabriela Klepadło
 • mgr Edyta Kleszczewska – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego
 • Weronika Kołek
 • Małgorzata Korolczuk
 • Lucyna Kruk
 • mgr Teresa Krysztofiak – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr Aleksandra Mazgoła
 • mgr Weronika Ogłuszka
 • Aleksandra Plichowska
 • Urszula Poniatowska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Urszula Poślada
 • Barbara Puczyńska
 • Maria Jolanta Rapiej – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr Wiesława Samojlik – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Maria Sosnowska
 • Patrycja Szymczuk
 • Krystyna Wiktorzuk
 • Marzena Zaleska

Pielęgniarki endoskopowe

 • mgr Katarzyna Gołębiewska – Czech
 • mgr Ewa Klimiuk
 • Elżbieta Mankiewicz
 • mgr Ewa Uszyńska – specjalista pielęgniarstwa internistycznego

Pracownicy Laboratorium

 • Aleksiejuk Elżbieta - technik analityk

Opiekun medyczny:

 • Iwona Grochowska
 • Urszula Hurcewicz

O Klinice

Leczenie

BadanieDiagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem chorób trzustki.

Stosowanie zaawansowanych metod diagnostyki i leczenia endoskopowego.

 • 24 godzinna zewnątrzprzełykowa impedancja z  pH-metrią,
 • ultrasonografia jamy brzusznej z diagnostyką Dopplerowską naczyń krwionośnych jamy brzusznej, ultrasonografia endoskopowa (EUS) z biopsją aspiracyjną cienkoigłową,
 • endosonografia transrektalna,
 • przywracanie drożności przewodu pokarmowego, w przebiegu chorób nowotworowych, przy pomocy protez samorozprężalnych oraz "beamer'a argonowego",
 • protezowanie dróg żółciowych,
 • endoskopowe leczenie krwawień z przewodu pokarmowego, polipektomie,
 • leczenie kamicy żółciowej przewodowej (sfinkterotomia, litotrypsja, drenaż, protezowanie),
 • leczenie endoskopowe chorób trzustki (sfinkterotomia trzustkowa, protezowanie).

Badaniegastroskopia:

 • z wykonaniem testu ureazowego, diagnostyka infekcji H. pylorii,
 • z biopsją,
 • z zabiegiem usunięcia zmian uwzględniającym polipektomię złożoną lub mukozektomię,
 • z zabiegiem terapeutycznym, z założeniem sondy do GOPP lub z zabiegiem usuwania ciała obcego,
 • z zabiegiem polipektomii prostej,
 • z zabiegiem udrażniania lub mechanicznego rozszerzania światła przewodu pokarmowego,
 • z zabiegiem zakładania przezskórnej gastrostomii (PEG),
 • z zabiegiem założenia przełykowej lub dojelitowej protezy samorozprężalnej,

kolonoskopia:

 • diagnostyczna z pobraniem biopsji, uwzględnione badanie hist.-pat.,
 • kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii,
 • kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem usunięcia zmian uwzględniającym polipektomię złożoną lub mukozektomię,
 • z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych,
 • z zabiegiem udrażniania lub mechanicznego rozszerzania światła przewodu pokarmowego,
 • z zabiegiem założenia dojelitowej protezy samorozprężalnej, ECPW (endoskopowa cholangio-pankreatografia wsteczna)
 • diagnostyczna uwzględniająca biopsję wraz z badaniem hist.-pat.,
 • uwzględniająca zabieg sfinkterotomii lub kontrolę instrumentalną dróg żółciowych / trzustkowych
 • z zabiegiem uzyskania drenażu dróg żółciowych / trzustkowych,
 • z zabiegiem usunięcia złogów lub z zabiegiem litotrypsji mechanicznej złogów w drogach żółciowych / trzustkowych,
 • z zabiegiem wymiany protez w drogach żółciowych / trzustkowych, z zabiegiem usunięcia złogów z dróg żółciowych lub trzustkowych,
 • z zabiegiem zakładania protezy samorozprężalnej do dróg żółciowych,
 • z zabiegiem usunięcia złogów wraz z protezowaniem protezą tradycyjną dróg żółciowych / trzustkowych,

przezskórna, przezwątrobowa cholangiografia (PTC) diagnostyczno-zabiegowa lub z zabiegiem zakładania protezy samorozprężalnej przezskórnej do dróg żółciowych,

ECPW i PTC zabiegowe wykonywane u jednego pacjenta w celu uzyskania drożności dróg żółciowych,

cholangioskopia diagnostyczno-zabiegowa,

endosonografia (EUS) diagnostyczno-zabiegowa w przewodzie pokarmowym,

punkcja i / lub drenaż torbieli, ropni i jam ciała z pełną diagnostyką (endoskopowo),

punkcja diagnostyczno-terapeutyczna jam ciała z pełną diagnostyką (cytologia, mikrobiologia, analityka),

biopsja narządów z pełną diagnostyką z użyciem technik obrazowych,

zaawansowane nowotwory przewodu pokarmowego - endoskopowe lub przezskórne leczenie z zabiegami udrażniającymi i rozszerzającymi światło przewodu pokarmowego,

endoskopowe leczenie nowotworów łagodnych, wczesnych postaci nowotworów złośliwych i stanów przednowotworowych przewodu pokarmowego, nienowotworowych chorób przewodu pokarmowego,

24 godzinna zewnątrzprzełykowa impedancja z  pH-metrią,

pH-metria lub manometria przełyku lub odbytnicy i odbytu,

żywienie dojelitowe,

żywienie pozajelitowe w przypadku niewydolności jelitowej ostrej lub przewlekłej, zespołu krótkiego jelita, przedłużającej się niedrożności pooperacyjnej lub z innego powodu,

choroby czynnościowe przewodu pokarmowego - diagnostyka, leczenie,

zespoły złego wchłaniania i / lub trawienia, w tym przewlekła biegunka i zespoły niedoborowe - diagnostyka, leczenie,

nietolerancje pokarmowe, w tym celiakia (zaostrzenie, nie poddające się leczeniu ambulatoryjnemu),

nieswoiste choroby zapalenia jelit - leczenie zaostrzeń,

miąższowe i cholestatyczne choroby wątroby - leczenie zachowawcze (z diagnostyką endosonograficzną / cholangiopankreatografia z użyciem MRI / ECPW),

niewydolność wątroby (encefalopatia, nadciśnienie wrotne, wodobrzuszne), diagnostyka, leczenie,

wodobrzusze - odbarczanie, uzupełnianie niedoborów,

leczenie zachowawcze w kolce żółciowej, innych bólach brzucha,

ostre i przewlekłe zapalenie trzustki

objawy choroby organicznej przewodu pokarmowego i / lub podejrzenia nowotworu (dysfagia, wymioty, chudnięcie, niedokrwistość, bóle brzucha, zaparcia, zmiana rytmu wypróżnień, krew w stolcu, żółtaczka, zmiany ogniskowe stwierdzone w badaniach obrazowych),

ocena zaawansowania nowotworów przewodu pokarmowego / układu oddechowego i przygotowanie do dalszego leczenia.

krwawienia z przewodu pokarmowego nie wymagające postępowania operacyjnego - leczenie z zabiegami endoskopowego tamowania krwawienia,

stany ciężkie w gastroenterologii (ciężki rzut Colitis ulcerosa, ostre zapalenie trzustki o ciężkim przebiegu, niepełna niedrożność, posocznica, choroba Leśniowskiego-Crohna),

Nauka

BadanieOstre zapalenie trzustki (OZT) – badania doświadczalne i kliniczne; Patogeneza ostrego zapalenia trzustki w aspekcie znaczenia stresu oksydacyjnego, roli cytokin i cząsteczek adhezyjnych, czynników krzepnięcia, roli prostacykliny, tlenku azotu, powikłań wielonarządowych, procesów naprawczych po OZT; mechanizmy immunologiczne w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki.

Analiza szlaków przekazywanie sygnały wewnątrzkomórkowego w patogenezie raka trzustki;

Rola mikrobiomu jelitowego w patogenezie chorób przewodu pokarmowego;

Choroba refluksowa przełyku.

Patogeneza, diagnostyka i leczenie nadciśnienia wrotnego w marskości wątroby.

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne z gastroenterologii i/lub chorób wewnętrznych dla studentów kierunków: lekarski oraz lekarski w języku angielskim, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna oraz zdrowie publiczne specjalność dietetyka.

Konferencje, Zjazdy organizowane przez Klinikę Gastroenterologii w latach: 2004-2008: 2004 - I Białostockie Dni Gastroenterologii, 2006 – II Białostockie Dni Gastroenterologii, 2007 – Konferencja Naukowa pt.: „Postępy w diagnostyce i leczeniu choroby refluksowej przełyku”, 2008 – III Białostockie Dni Gastroenterologii pt.: „Ostre stany w gastroenterologii”, 2010 – IV Białostockie Dni Gastroenterologii.

Cykliczne, coroczne konferencje pt. „Postępy w gastroenterologii” współorganizowane z Białostockim Oddziałem PTGE.

Skip to content