Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Kierownik Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski
e-mail adamkretowski@wp.pl

prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski

 

Z-ca Kierownika Kliniki:

prof. dr hab. Małgorzata Szelachowska
e-mail: mszelachowska@poczta.onet.pl

prof. dr hab.n.med. Małgorzata Szelachowska

Adres: 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: Edyta Jelska-Sulkowska

Telefony: (85) 831 8607 kierownik
Telefony: (85) 831 8239 sekretariat
Faks: (85) 744 76 11
e-mail: endodiab@umb.edu.pl

Pracownia Diagnostyki Chorób Tarczycy- wykonuje badania usg i biopsje tarczycy
(gabinet 2014, blok M)

 

Zespół lekarski

Asystenci

 • dr n. med. Katarzyna Maliszewska
  e-mail: maliszewska.k@gmail.com
 • dr n. med. Łukasz Szczerbiński
 • lek. Małgorzata Jacewicz-Święcka
 • lek. Beata Podgórska
 • lek. Marta Wielogórska 
 • Poradnia Endokrynologiczna- dr n.med. Danuta Jakubczyk
  • Poradnia Leczenia Raka Tarczycy  (Uniwersyteckie Centrum Tyreologii Onkologicznej)
   • Dr hab. Anna Popławska_Kita
   • Dr hab. Agnieszka Adamska
   • Dr n.med. Katarzyna Siewko
   • Dr n.med. Maria Kościuszko
   • Dr n.med. Katarzyna Maliszewska
 • Poradnia Diabetologiczna- dr n. med.  Stella Dzienis- Straczkowska
  • Poradnia Leczenia Stopy Cukrzycowej- lek. Rafał Maciulewski, lek. Piotr Sokołowski
  • Poradnia Leczenia Pompami Insulinowymi- dr n. med. Bożena Florys

Adiunkci

Zespół Pielęgniarski

 • mgr Dorota Sadowska - pielęgniarka oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Magda Augustyniak - specjalista pielęgniarstwa internistycznego
 • mgr Katarzyna Budna
 • mgr Agnieszka Cyuńczyk - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Maria Czaplicka
 • mgr Alina Gasperowicz-Nos - specjalista pielęgniarstwa internistycznego
 • Lucyna Giba - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Klaudia Grądzka
 • Halina Kaczyńska
 • Agnieszka Lelito
 • mgr Karolina Mystkowska
 • mgr Ewa Pomichter - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr Marta Radziwoniuk - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Joanna Romaniuk
 • Gabriela Rusiłowicz
 • Paulina Rydel
 • Hanna Sadowska
 • mgr Jolanta Mieczykowska
 • Jolanta Zadykowicz

Laboratorium

 • Kierownik pracowni: mgr Andżelika Buczyńska
 • dr n. med Justyna Hryniewicka
 • mgr Gabriela Kozłowska
 • mgr Aleksandra Krahel
 • mgr Anna Trochimiuk
 • dr Barbara Wysocka-Sołowiej
 • mgr Aleksandra Łobacz

Edukacja diabetologiczna

 • mgr Agnieszka Cyuńczyk - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr Ewa Pomichter - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Psycholog kliniczny

 • mgr Aneta Kocięba
 • mgr Dorota Radziszewska

Dietetyk

 • mgr Monika Sulewska
 • dr n. o zdr. Magdalena Waszczeniak

Opiekunowie medyczni

 • Beata Haniewicz
 • Agnieszka Mejłun

O Klinice

Leczenie

Lekarz przy urządzeniu medycznym

Tematyka naukowo-badawcza 

 • Diagnostyka i leczenie cukrzycy, chorób tarczycy, przysadki, nadnerczy, przytarczyc i innych endokrynopatii.
 • Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń dotyczących gruczołów wydzielania wewnętrznego (przysadka, tarczyca, przytarczyce, nadnercza, jajniki, jądra, otyłość, cukrzyca) oraz innych chorób internistycznych.
 • Pracownia diagnostyki chorób tarczycy (USG) czynna codziennie od godz. 10.30 - rejestracja telefoniczna: (85) 746 82 42

Stosowane techniki badawcze:

Lekarz i pacjentka podczas badania

 • Techniki biologii molekularnej: izolowanie i sekwencjonowanie DNA
 • Techniki dyskryminacji polimorfizmów genów
 • Hodowla komórkowa
 • Klamra metaboliczna
 • Badania radioimmunoenzymatyczne
 • Oznaczenia immunoenzymatyczne
 • Cytometria przepływowa

Dydaktyka

 • kształcenie studentów wydziału lekarskiego, analityki, pielęgniarstwa i oddziału stomatologii oraz szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie endokrynologii, diabetologii i chorób wewnętrznych

Nauka

 • Sprawdzenie poziomu krwi glukometremEpidemiologia chorób tarczycy;

 • Rola czynników genetycznych i immunologicznych w etiologii i patogenezie cukrzycy o podłożu autoimmunologicznym;

 • Etiopatogeneza chorób autoimmunologicznych tarczycy;

 • Diagnostyka insulinooporności;

 • Analiza mechanizmów patogenetycznych prowadzących do upośledzenia działania insuliny;

 • Nutrigenomika.

Publikacje

2014

Artur Bossowski, Hanna Borysewicz-Sańczyk, Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek, Aneta Zasim, Mieczysław Szalecki, Beata Wikiera, Ewa Barg, Małgorzata Myśliwiec, Anna Kucharska, Anna Bossowska, Joanna Gościk, Katarzyna Ziora, Maria Górska, Adam Krętowski. Analysis of chosen polymorphisms in FoxP3 gene in children and adolescents with autoimmune thyroid diseases. Autoimmunity. 2014, s. 1-6

IF: 2.767

Anna Popławska-Kita, Katarzyna Siewko, Piotr Szpak, Beata Król, Beata Telejko, Piotr Adrian Klimiuk, Wanda Stokowska, Maria Górska, Małgorzata Szelachowska. Association between type 1 diabetes and periodontal health. Advances in Medical Sciences. 2014 : 59, 1, s. 126-131

1896-1126

IF: 0.796

Anna Popławska-Kita, Katarzyna Siewko, Beata Telejko, Maria Kościuszko-Zdrodowska, Justyna Hryniewicka, Małgorzata Szelachowska, Robert Milewski, Maria Górska. Body mass analysis in patients with Hashimoto thyroiditis. Progress in Health Sciences. 2014 : 4, 1, s. 18-2

Anna Popławska-Kita, Beata Telejko, Katarzyna Siewko, Maria Kościuszko-Zdrodowska, Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek, Adam Krętowski, Justyna Hryniewicka, Janusz Dzięcioł, Witold Bauer, Robert Milewski, Małgorzata Szelachowska, Maria Górska. Decreased expression of thyroglobulin and sodium iodide symporter genes in Hashimoto's thyroiditis. International Journal of Endocrinology. 2014, Article ID 690704, s. 1-5

IF: 2.518

Przemysław Pawłowski, Janusz Myśliwiec, Małgorzata Mrugacz, Janusz Żak, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, R. Rejdak, Jolanta Wysocka, Maria Górska. Elevated percentage of HLA-DR+ and ICAM-1 + conjunctival epithelial cells in active Graves' orbitopathy. Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology. 2014, s. 1-9

IF: 1.932

Marcin Moniuszko, Namal P.M. Liyanage, Melvin N. Doster, Robyn Washington Parks, Kamil Grubczak, Danuta Lipińska, Katherine McKinnon, Charles Brown, Vanessa Hirsch, Monica Vaccari, Shari Gordon, Poonam Pegu, Claudio Fenizia, Robert Flisiak, Anna Grzeszczuk, Milena Dąbrowska, Marjorie Robert-Guroff, Guido Silvestri, Mario Stevenson, Joseph McCune, Genoveffa Franchini.Glucocorticoid treatment at moderate doses of SIVmac251- infected rhesus macaques decreases the frequency of circulating CD14+CD16++ monocytes but does not alter the tissue virus reservoir.AIDS Research and Human Retroviruses. 2014 : 30, s. 1-12

IF: 2.705

Danuta Dudzik, Marcin Żórawski, Mariusz Skotnicki, Wiesław Zarzycki, Gabryela Kozłowska, Katarzyna Bibik-Malinowska, M. Vallejo, Antonia Garcia, Coral Barbas, M. Pilar Ramos. Metabolic fingerprint of Gestational Diabetes Mellitus. Journal of Proteomics. 2014, s. 1-6

IF: 4.088

Katarzyna Siewko, Anna Popławska-Kita, Beata Telejko, Rafał Maciulewski, Anna Zielińska, Agnieszka Nikołajuk, Maria Górska, Małgorzata Szelachowska.

Prognostic markers for the development of type 1 diabetes in first-degree relatives of diabetic patients = Markery ryzyka rozwoju cukrzycy typu 1 u krewnych I stopnia osób chorych na cukrzycę typu 1. Endokrynologia Polska. 2014 : 65, 3, s. 78-82

IF: 1.070

Agnieszka Adamska, Monika Karczewska-Kupczewska, Agnieszka Nikołajuk, Elżbieta Otziomek, Maria Górska, Irina Kowalska, Marek Strączkowski. Relationships of serum soluble E-selectin concentration with insulin sensitivity and metabolic flexibility in lean and obese women. Endocrine. 2014 : 45, 3, s.422-429

IF: 2.250

Mariusz Kuźmicki, Beata Telejko, Danuta Lipińska, Justyna Pliszka, Juliusz Wilk, Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek, Anna Zielińska, Angelika Sobota, Adam Krętowski, Maria Górska, Jacek Szamatowicz. The IL-6/IL-6R/sgp130 system and Th17 associated cytokines in patients with gestational diabetes = Stężenie interleukiny-6, receptora dla interleukiny-6 i glikoproteiny 130 oraz cytokin zależnych od limfocytow Th17 u pacjentek z cukrzycą ciążową. Endokrynologia Polska

2014 : 65, 3, s. 169-175

IF: 1.070

Edyta Adamska, Lucyna Ostrowska, Maria Górska, Adam Krętowski. The role of gastrointestinal hormones in the pathogenesis of obesity and type 2 diabetes.

Przegląd Gastroenterologiczny. 2014 : 9, 2, s. 69-76

IF: 0.077

Kamil Grubczak, Danuta Lipińska, Marcin Moniuszko. Vitamin D3 treatment fails to restore glucocorticoid-induced down-regulation of interleukin-10 receptor expression on CD4+ T cells. Alergologia Polska. 2014 : 1, 2, s. 55-59

Małgorzata Knaś, Wiesław Zarzycki, Jakub Grzegorz Karaszewski, Napoleon Waszkiewicz, Janusz Szarmach, Danuta Waszkiel, Anna Zalewska.

Wydzielanie wybranych składników śliny u chorych z cukrzycą typu 1. Secretion of selected components of saliva in patients with type 1 diabetes. Stomatologia Współczesna. 2014 : 21, 1, s. 10-15

Skip to content