Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej

P.O. Kierownika Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jan Borys

Zastępca Kierownika Kliniki: dr n. med. Anna Wincewicz-Pietrzykowska

Adres: 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: mgr Jolanta Gołębiowska

e-mail: kchszt@umb.edu.pl

Nasza Klinika znajduje się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Cure 24A, Poradnia przy ulicy Jerzego Waszyngtona 15 (Blok M), pokój 1003, parter.

Telefony:

Sekretariat: 85 831 8379
Dyżurka pielęgniarska: 85 831 8375
Pokój lekarski: 85 831 8076
Pokój lekarza dyżurnego: 85 831 8074
Poradnia: 85 831 8376
Rejestracja poradni: 85 831 7700

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści 

 • Prof. dr hab. n. med. Borys Jan

 • Dr n. med. Wincewicz-Pietrzykowska Anna

 • Dr n. med. Bortnik Piotr

Lekarze rezydenci 

 • lek. dent. Łukaszuk Kamila
 • dr n. med. lek. dent. Kamil Bijowski
 • lek. dent. Larys Lubowicki
 • lek. dent. Mateusz Krajewski
 • lek. dent. Magdalena Teresa Miniuk
 • lek. dent. Agata Borsukiewicz
 • lek. dent. Bartłomiej Rusztyn
 • lek. dent. Kacper Koralewicz
 

Zespół pielęgniarski

 • mgr Anna Raducha – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Helena Tokajuk – zastępca pielęgniarki oddziałowej
 • Iwona Bakun
 • mgr Izabela Bakun
 • mgr Paulina Bobka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Dorota Horosz
 • Bogusława Kajewska
 • Walentyna Kajewska
 • Katarzyna Kardasz- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Natalia Klonowska
 • mgr Karolina Kondrat
 • Lilia Zaborska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Justyna Zasim

O klinice

Nasza Klinika znajduje się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Cure 24A,
Poradnia przy ulicy Jerzego Waszyngtona 15 (Blok M), pokój 1003, parter.

Leczenie

Działalność chirurgiczna Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku obejmuje:

Leczenie urazów twarzoczaszki:

 • zaopatrywanie ran twarzy i rekonstrukcje ubytków tkanek miękkich
 • usuwanie ciał obcych i tatuaży pourazowych,
 • korekcja blizn oraz przykurczy bliznowatych,
 • repozycja i osteosynteza złamań kości twarzoczaszki: m.in. złamań żuchwy, szczęk, kości jarzmowych, oczodołów,
 • rekonstrukcja ubytków kości przeszczepami autogennymi, materiałami kościozastępczymi, indywidualnymi implantami 3D,
 • zaopatrywanie zwichniętych zębów i złamań wyrostka zębodołowego.

Leczenie wad szkieletowych twarzy:

 • zabiegi osteotomii szczęk (w tym segmentarne), osteotomie żuchwy,
 • zabiegi dwuszczękowe (z możliwością redukcji małżowin nosowych dolnych i skrzywionej przegrody nosa w trakcie operacji ortognatycznej),
 • dystrakcje (wydłużanie/poszerzanie) kości szczęk i żuchwy,
 • genioplastyki (plastyki bródki), kortykotomie,
 • zmniejszanie języka, i inne zabiegi chirurgiczne wspomagające leczenie ortodontyczne.

Leczenie rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego:

 • operacje rozszczepów warg, wyrostka zębodołowego, podniebienia twardego i miękkiego metodą jednoetapową i dwuetapową,
 • przeszczepy kości do wyrostka zębodołowego,
 • zabiegi korekcyjne deformacji porozszczepowych wargi górnej i nosa, plastyki blizn, otworów resztkowych, pogłębienie przedsionka jamy ustnej,
 • korekcje zwarcia podniebienno-gardłowego (faryngofiksacje, plastyki tylnej ściany gardła), osteotomie segmentarne szczęk.

Leczenie zmian guzopodobnych:

 • usuwanie torbieli kości szczęk i żuchwy z rekonstrukcją ubytków materiałami kościozastępczymi i przeszczepami kości, PRF (osocze bogatopłytkowe),
 • usuwanie torbieli tkanek miękkich (ślinowych, bocznych i środkowych szyi),
 • modelowanie deformacji kości u pacjentów z dysplazją.

Leczenie zaburzeń potencjalnie złośliwych (zmian przednowotworowych) oraz znamion skórnych twarzy i szyi:

 • usuwanie zmian o charakterze liszaja płaskiego, leukoplakii, melanoplakii i innych z wykorzystaniem technik chirurgicznych i elektrokoagulacji w atmosferze argonowej (APC).

Leczenie nowotworów łagodnych i złośliwych głowy i szyi:

 • operacje guzów jamy ustnej (warg, policzków, dna jamy ustnej, języka, dziąsła) i kości z jednoczasową rekonstrukcją przy użyciu plastyk miejscowych, płatów odległych z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych, indywidualnych protez/implantów tytanowych opracowanych w technologii 3D,
 • operacje nowotworów ślinianek z użyciem neuromonitoringu nerwu twarzowego,
 • operacje nowotworów skóry twarzy i szyi z jednoczasową rekonstrukcją,
 • leczenie popromiennej i polekowej (bisfosfoniany) martwicy kości szczęk.

Leczenie porażeń nerwu twarzowego.

Leczenie ankylozy stawów skroniowo-żuchwowych.

Leczeniem stanów zapalnych twarzy i szyi:

 • leczenie zębopochodnych ropni i ropowic,
 • leczenie zapalenia kości,
 • leczenie zębopochodnych stanów zapalnych zatok szczękowych, aspergilozy współistniejącej z obecnością ciał obcych, przetok ustno-zatokowych,
 • leczenie stanów zapalnych i kamicy gruczołów ślinowych, usuwanie kamieni ślinowych.

Chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych

 • ekstrakcje zębów ósmych, zębów nadliczbowych i dodatkowych

Nauka

 • Regulacja gojenia złamań oraz ocena tego procesu z użyciem biochemicznych markerów metabolizmu kości,
 • ocena układu odpornościowego u chorych z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej,
 • ocena przydatności substancji (EGF, EGFR, TGF-alfa, TGFß, PGE2) jako biomarkerów raka płaskonabłonkowego błony śluzowej jamy ustnej,
 • ocena angiogenezy u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym błony śluzowej jamy ustnej,
 • epidemiologia urazów części twarzowej czaszki w regionie Polski północno-wschodniej,
 • ocena wgajania przeszczepów kości u dzieci z rozszczepem.

Badania naukowe prowadzone w Klinice Chirurgii  Szczękowo –Twarzowej i Plastycznej 

 • Ocena formowania zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych u pacjentów ze zmianami potencjalnie złośliwymi błony śluzowej jamy ustnej.
 • Ocena cząsteczki BAFF i receptora BAFF – R w komórkach nowotworowych.
 • Ocena koinfekcji wirusem HPV i EBV u pacjentów z rakiem jamy ustnej.
 • Ocena potencjalnego wpływu metronidazolu na rozwój raka płaskonabłonkowego jamy ustnej i transformację nowotworową stanów przedrakowych ( in vivo i in vitro).
 • Choroba refluksowa a próchnica i zmiany błony śluzowej jamy ustnej u dzieci.
 • Zakażenia Helicobacter pylori a zmiany zapalne w jamie ustnej u dzieci i młodzieży.
 • Ocena stresu oksydacyjnego i stężeń IL – 1 u pacjentów z tytanowymi zespoleniami szczęk.
 • Korelacja między zaburzeniami morfologicznymi z funkcją oddychania pacjentów z wadami szkieletowymi twarzy.

Dydaktyka

 • Szkolenie studentów - ćwiczenia, seminaria, wykłady ze studentami IV i V roku Stomatologii oraz IV roku Wydziału Lekarskiego,
 • kształcenie podyplomowe lekarzy w zakresie chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej,
 • staże cząstkowe dla lekarzy stomatologów specjalizujących się w innych dziedzinach stomatologii (stomatologia ogólna, protetyka, ortodoncja, periodontologia) oraz lekarzy medycyny specjalizujących się w dziedzinie: laryngologii, neurologii, chirurgii dziecięcej,
 • organizacja kursów doskonalących (dostępne przez CMKP).

Osiągnięcia

 • W procesie gojenia złamań wykazano współdziałanie hormonów osteotropowych i hormonu wzrostu. Stwierdzono, że IGF 1 w tym procesie może pełnić rolę czynnika endo- oraz auto- i/lub parakrynnego, natomiast białka wiążące IGF PB3 i IGF PB1 mogą uczestniczyć w transporcie IGF 1 z krążenia do tkanek docelowych.
 • Stwierdzono przydatność oznaczeń markerów fosfatazy zasadowej, jej izoenzymu kostnego i osteokalcyny do oceny doświadczalnego procesu gojenia złamań.
 • Wykazano zdolność neutrofilów krwi obwodowej do uwalniania cytokin zapalnych i ich rozpuszczalnych receptorów u chorych z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej. Stwierdzono przydatność oznaczeń IL-6, TNF-alfa i ich rozpuszczalnych receptorów oraz markerów SCC, CEA, Cyfry 21-1 w monitorowaniu leczenia raka jamy ustnej.
Skip to content