Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Jerzy Głowiński

dr hab. n. med. Jerzy Głowiński

Z-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Adam Płoński

Dr n. med. Adam Płoński

Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: Paulina Chwesewicz

Sekretariat: Magdalena Jakubowska

Telefony:
Sekretariat - (85) 831 8277
Pielęgniarki - (85) 831 8272
Asystenci - (85) 831 8276 lub (85) 831 8798
Adiunkci - (85) 831 8797

e-mail: chirnacz@umwb.edu.pl

 

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści 

 • prof. dr hab Marek Gacko
 • dr n. med. Michał Chlabicz
 • dr n. med. Andrzej Guzowski
 • dr n. med. Radosław Łapiński
 • dr n. med. Adam Płoński
 • dr n. med. Arkadiusz Woźniak
 • dr n. med. Roman Ostapowicz
 • dr n. med. Joanna Żurawska
 • dr n. med. Kamil Olszewski
 • lek. Łukasz Rydzewski
 • lek. Łukasz Matus
 • lek. Sylwia Barańska

Lekarze rezydenci

 • lek. Agnieszka Mijalska
 • Rafał Wolszczuk
 • lek. Mateusz Jadeszko

Zespół pielęgniarski

 • mgr Anna Huryn – pielęgniarka oddziałowa – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Martyna Śliwska – zastępczyni pielęgniarki oddziałowej - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 • mgr Agnieszka Cwalińska – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Kamila Biała
 • Małgorzata Dakowicz – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Iliana Den
 • mgr Urszula Ejsmont – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Beata Fiedoruk – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Beata Jakubowska – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Lilia Kupiec
 • mgr Anna Madej – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Agnieszka Olszewska – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 • mgr Justyna Lewicka – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 • mgr Agnieszka Niedźwiedzka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Ewelina Sienkiewicz-Dojlida – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Magdalena Słowikowska – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Inni

 • Mgr elektroradiologii Magdalena Żelechowicz - Dragańska  
 • Technik elektroradiolog Arkadiusz Wolany 

O Klinice

Leczenie

 • przeszczepy nerek,Lakarze podczas operacji
 • leczenie chorób naczyń krwionośnych: tętnic i żył,
 • poradnia konsultacyjna w zakresie chirurgii naczyń.

Klinika, jako jedyna w regionie, świadczy usługi w zakresie chirurgii naczyniowej i wykonuje następujące leczenie operacyjne:

 • tętniaków aorty brzusznej i tętnic obwodowych,
 • wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty brzusznej,
 • niedrożności i zwężeń aorty,
 • tętnic kończyn,
 • zakażeń protez naczyniowych,
 • zwężeń tętnic szyjnych,
 • chorób układu żylnego,
 • wewnątrznaczyniowe leczenie niedrożności i zwężeń tętnic obwodowych,
 • wewnątrznaczyniowe udrażnianie przetok dializacyjnych,
 • rekonstrukcje naczyń po urazach,
 • operacje zatorów tętnic obwodowych,
 • transplantacja nerek,
 • wewnątrznaczyniowe leczenie rozwarstwienia aorty piersiowej i brzusznej,
 • wytworzenie przetok tętniczo-żylnych do dializoterapii.

Nauka

 • Badania nad patogenezą tętniaka aorty ze szczególnym uwzględnieniem roli enzymów proteolitycznych,Badanie
 • allogeniczne przeszczepy naczyniowe w leczeniu zakażeń protez naczyniowych,
 • badania biochemiczne ściany naczyń tętniczych i żylnych,
 • badania biochemiczne ściany i skrzepliny przyściennej tętniaka aorty,
 • profilaktyka przeciwzakrzepowa.

Dydaktyka

 • Kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku angielskim oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej,

 • szkolenie podyplomowe w zakresie chirurgii naczyniowej.

Osiągnięcia

 • Wdrożono wewnątrznaczyniowe udrożnianie przetok dializacyjnychLakarze podczas operacji
 • wdrożono nowe operacje wewnątrznaczyniowe leczenia  tętniaków piersiowo-brzusznychz wykorzystaniem stentgraftów,
 • operacyjne leczenie zakażeń protez naczyniowych,
 • operacje hybrydowe niedokrwienia kończyn,
 • endowaskularne leczenie zwężeń tętnic szyjnych. 

Chirurdzy z Kliniki Chirurgii Naczyń mają do dyspozycji nowoczesną salę hybrydową.

Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej

Skip to content