Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Lekarz Kierujący Kliniką:
lek. med. Borys Miśkiewicz

Kierownik Kliniki UMB:
dr hab. n. med. Mirosław Kozłowski

Zastępca Lekarza Kierującego:
dr n. med. Grzegorz Łapuć

 

Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: mgr Anna Walaszek

Telefon: (85) 831 8273

e-mail: thorax@umb.edu.pl

 

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści

 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Laudański
 • Prof. dr hab. n.med. Jacek Nikliński
 • Dr hab. n. med. Mirosław Kozłowski 85 831 8621
 • Dr n. med. Cezary Gułaj 85 831 84 53
 • Dr n. med. Piotr Dziegielewski 85 831 82 74
 • Dr n. med. Wojciech Laudański 85 831 84 53
 • Dr n. med. Grzegorz Łapuć 85 831 82 74
 • Dr n. med. Andrzej Kurzyna 85 831 82 74
 • Lek. Jarosław Fiedoruk 85 831 84 53

Zespół pielęgniarski

 • mgr Helena Bruszewska - pielęgniarka oddziałowa,                                                 
  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa  chirurgicznego
 • mgr Joanna Wojcieszuk - zastępca pielęgniarki oddziałowej,                                          
  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Bożena Androsiuk, starsza pielęgniarka,                                                                
  specjalista w dziedzinie  pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Ludmiła Daniluk, starsza pielęgniarka
 • licencjat Ewa Kiluk, starsza pielęgniarka,             
  specjalista w dziedzinie  pielęgniarstwa chirurgicznego
 • licencjat Agnieszka Kossakowska, pielęgniarka
 • mgr Agnieszka Kośko, starsza pielęgniarka,                                                                
  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • licencjat Małgorzata Łubińska,  starsza pielęgniarka,                                              
  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Halina Panas- Ferenc, starsza pielęgniarka,
 • mgr Anna Pietrzycka, starsza pielęgniarka,                                                                  
  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
 • mgr Małgorzata Polkowska, starsza pielęgniarka,                                                        
  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Urszula Pyrko, starsza pielęgniarka,                                                                      
  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Anna Romańczuk, starsza pielęgniarka,                                                                        
  specjalista w dziedzinie  pielęgniarstwa chirurgicznego
 • licencjat Bożena Roszkowska, starsza pielęgniarka,                                                   
  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Emilia Sołomianko, starsza pielęgniarka,                                                              
  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Katarzyna Werner starsza pielęgniarka,                                                              
  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
 • licencjat Halina Wysocka, starsza pielęgniarka,                                                     
  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

O Klinice

Leczenie

Diagnostyka inwazyjna i chirurgiczne leczenie chorób płuc, przełyku i wpustu żołądka, śródpiersia, przepony oraz ściany klatki piersiowej, w tym:

 • Lekarze podczas operacjioperacje onkologiczne: operacje resekcyjne płuc, przełyku i żołądka w nowotworach złośliwych; usuwanie nowotworów złośliwych i łagodnych śródpiersia, opłucnej i przepony; usuwanie przerzutów do płuc nowotworów innych narządów za pomocą lasera operacyjnego przeznaczonego do resekcji powietrznego miąższu płucnego; leczenie uporczywych wysięków nowotworowych w jamach opłucnych techniką wideotorakoskopową (VAT) – pleurodeza chemiczna;
 • inne operacje torakochirurgiczne: resekcje miąższu płuca w chorobach nienowotworowych (w wadach rozwojowych, w rozedmie płuc, w gruźlicy, w grzybicy, w chorobach pasożytniczych); wycięcie wola tarczycy w klatce piersiowej: wola zamostkowego i śródpiersiowego; operacje przełyku (uchyłki, przepukliny rozworu przełykowego, zwężenia wpustu); operacyjne leczenie ropnych chorób klatki piersiowej i ich powikłań; leczenie bezpośrednich następstw urazów oraz leczenie operacyjne odległych skutków przebytych urazów ściany i narządów klatki piersiowej; operacje korekcyjne wrodzonych i nabytych zniekształceń ściany klatki piersiowej (klatka szewska lub kurza); 
 • Lekarze podczas operacjioperacje przepony: przepukliny, zwiotczenie; wycięcie torbieli opłucnowych;
 • operacje diagnostyczne z zakresu pulmunologii i torakochirurgii;
 • małoinwazyjne zabiegi diagnostyczne z zakresu pulmonologii (biopsje cienkoigłowe przez ścianę klatki piersiowej (BAC) i przezoskrzelowe (TBNA), w tym biopsja transbronchialna w obrazie ultrasonograficznym (EBUS-NA);

Nauka

 • Badania markerów biochemicznych w raku płuca i przełyku,
 • molekularne podłoże rozrostów nienowotworowych, stanów przedrakowych i wczesnych postaci raka w płucu,
 • mutacje genu p53 i ekspresja tkankowa białka p53 w raku płuca i przełyku,
 • czynniki predykcyjne w raku płuca i raku przełyku.

Dydaktyka

 • kształcenie studentów Wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego i Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie: propedeutyki chirurgii, chirurgii ogólnej oraz chirurgii klatki piersiowej,
 • kształcenie podyplomowe lekarzy w zakresie chirurgii klatki piersiowej.

Osiągnięcia

 • Sala operacyjnaOkreślenie przydatności oznaczeń biochemicznych markerów nowotworowych w diagnostyce, prognostyce i monitorowaniu raka płuca i przełyku.
 • Określenie częstości i rodzajów mutacji genu p53 w raku płuca w populacji mieszkańców Regionu Podlaskiego.
 • Określenie przydatności badań angioneogenezy w guzie nowotworowym, mutacji genu 53, ekspresji białka p53 i BCL2 oraz przeciwciał białka p53 w surowicy krwi w rokowaniu u chorych na raka płuca.

 

 

Skip to content