Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych

Kierownik Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko - specjalista chorób wewnętrznych, alergolog

Marcin Moniuszko

Z-ca Kierownika Kliniki:

dr n. med. Roman Skiepko - specjalista chorób wewnętrznych, alergolog

Adres: 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: mgr Marta Maliszewska

Telefon: (85) 831 8373
e-mail: klinika.alergologii@uskwb.pl

Pokój asystentów 1: (85) 831 8128
Pokój asystentów 2: (85) 831 8523
Pokój asystentów 3: (85) 831 8172
Punkt pielęgniarski: (85) 831 8227

UMÓWIENIE TERMINU HOSPITALIZACJI:
tel. 85 831 81 75 w godz. 10:00-14:00 ewentualnie osobiście w Klinice

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści:

 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kowal - spec. chorób wewnętrznych, alergolog
 • prof. dr hab. n. med. Ziemowit Ziętkowski - spec. chorób wewnętrznych, alergolog
 • dr hab. n. med. Maria Magdalena Tomasiak-Łozowska - spec. chorób wewnętrznych, alergolog
 • dr n. med. Tomasz Kociniak - spec. chorób wewnętrznych, alergolog
 • dr n. med. Agnieszka Pampuch - spec. chorób wewnętrznych, alergolog
 • lek. Agnieszka Lis- spec chorób wewnętrznych, alergolog
 • lek. Maciej Klimek - spec. chorób wewnętrznych, alergolog
 • lek. Marcin Czaban - spec. alergolog
 • lek. Małgorzata Janczarek - spec. chorób wewnętrznych
 • lek. Paweł Bagiński - spec. chorób wewnętrznych

Lekarze rezydenci:

 • lek. Adrianna Carewicz
 • lek. Oliwia Michalska-Radź
 • lek. Anna Sochoń
 • lek. Monika Groth
 • lek. Tomasz Kisiel
 • lek. Weronika Tałałaj
 • lek. Magdalena Mironiuk
 • lek. Piotr Truszkowski
 • lek. Magdalena Choina

Zespół pielęgniarski

 • Jolanta Antoniuk - o. pielęgniarki oddziałowej, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Jolanta Olszewska - zastępca pielęgniarki oddziałowej- specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Julia Andrejczuk
 • mgr Emilia Ciborowska
 • mgr Martyna Kondraciuk
 • Sebastian Kozioł
 • Anna Łukoszyk
 • Barbara Romanek – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr Iwona Ryszewska – specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr Anna Szerenos – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 • Katarzyna Targońska
 • mgr Elżbieta Trypuć – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr Katarzyna Zięba - spec. w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr Marta Jackiewicz
 • mgr Aleksandra Jagieluk
 • Katarzyna Kutyłowska

Opiekunowie medyczni

 • Emilia Kalinowska
 • Anna Andruszkiewicz

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Decyzją Dyrektora od 13.05.2024 następuję zmiana w rejestracji planowych przyjęć.

Teraz punkt planowych przyjęć znajduję się w Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych.

W dniu ustalonej hospitalizacji chory zgłasza się BEZPOŚREDNIO do Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych (windą IV piętro) na godz. 8:30.

Pacjent zgłaszający się do szpitala powinien posiadać następujące dokumenty:

- dowód tożsamości
- skierowanie do szpitala (jeżeli zostało wydane w wersji papierowej)
- dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia
- niezbędne rzeczy do codziennego użytku na czas pobyty w Klinice

SZATNIA JEST OBOWIĄZKOWA!!!

- dla przyjęć jednodniowych zalecamy skorzystanie z szatni w holu głównym
- dla przyjęć planowych przebieralnia i szatnia jest na terenie SOR Ambulatorium

O Klinice

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych powstała pierwszego lutego 1970 roku w ramach istniejącego Instytutu Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem była prof. Sabina Chyrek-Borowska. 

Obecnie Klinika jest najnowocześniejszym ośrodkiem leczenia chorób alergologicznych na obszarze północnej-wschodniej Polski. 

Dysponuje pracowniami:

Mieści się w budynku H (IV piętro). Pacjenci leczeni są na … łóżkach. 

Leczenie ambulatoryjne prowadzone jest w przyszpitalnej poradni przy ul. Waszyngtona 15A: 

(85) 831 85 78
(85) 831 85 79

Leczenie

Działalność kliniczna prowadzona w Klinice Alergologii

 • Diagnostyka i leczenie wrodzonego i nabytego obrzęku naczynioruchowego
 • Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych ze szczególnym uwzględnieniem astmy
 • Leczenie astmy ciężkiej uwzględniające zastosowanie monoklonalnego przeciwciała anty-IgE (omalizumab)
 • Rozpoznawanie i leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP)
 • Kwalifikacja i prowadzenie immunoterapii swoistej
 • Diagnostyka i leczenie przyczynowe alergii na jad owadów żądlących (VIT)
 • Profilaktyka chorób alergicznych
 • Diagnozowanie alergii zawodowej i alergii na leki
 • Świadczenie usług spirometrycznych
 • Testy prowokacyjne: skórne, dooskrzelowe i donosowe swoiste, nieswoiste, test żądlenia prowokacyjnego, wysiłkowe
 • Określanie stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (Nitric oxide Analyser)
 • Określanie poziomu IgE, swoistych IgE i IgG (UniCAP), ECP (UniCAP), tryptazy (UniCAP)

Programy lekowe:

W Klinice Alergologii od 2013 roku realizowany jest Program lekowy dla chorych na ciężką astmę alergiczną. Terapia jest całkowicie refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W programie mogą uczestniczyć pacjenci spełniający ściśle określone kryteria. Pacjent jest kwalifikowany do udziału w programie przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Ciężkiej Astmie Alergicznej powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dydaktyka

 • Nauczanie studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu UMwB oraz Wydziału Farmacji – Kierunek Kosmetologia - w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii,
 • Zajęcia fakultatywne z zakresu alergologii dla studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmacji UMwB,
 • Szkolenie podyplomowe lekarzy stażystów, lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych, alergologii, medycyny rodzinnej i laboratoryjnej immunologii medycznej,
 • Szkolenie podyplomowe pielęgniarek,
 • Organizowanie kursów szkoleniowych CMKP z zakresu alergologii.
 • Szkolenie podyplomowe lekarzy stażystów, lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych, alergologii, medycyny rodzinnej, laboratoryjnej immunologii medycznej i dermatologii

Publikacje

Rok 2020

Stożek Karolina, Grubczak Kamil, Marolda Viviana, Eljaszewicz Andrzej, Moniuszko Marcin, Bossowski Artur.
Lower proportion of CD19+IL-10+ and CD19+CD24+CD27+ but not CD1d+CD5+CD19+CD24+CD27+ IL-10+ B cells in children with autoimmune thyroid diseases. Autoimmunity 2020 : 53, 1, s. 46-55

Jabłońska Ewa, Garley Marzena, Surażyński Arkadiusz, Grubczak Kamil, Iwaniuk Agnieszka, Borys Jan, Moniuszko Marcin, Ratajczak-Wrona Wioletta.
Neutrophil extracellular traps (NETs) formation induced by TGF-beta in oral lichen planus - Possible implications for the development of oral cancer.
Immunobiology 2020 : 225, 2, Article ID 151901, 10pp.

Parfieniuk-Kowerda Anna, Grubczak Kamil, Eljaszewicz Andrzej, Świderska Magdalena, Maciaszek Magdalena, Panasiuk Anatol, Jaroszewicz Jerzy, Flisiak Robert, Moniuszko Marcin.
High CD163 expression on classical monocytes is associated with immune control of HBV infection in noncirrhotic patients.
Mediators of Inflammation 2020, 13 pp.

Pliszczyński Jacek, Nita Magdalena, Kowalewski Cezary, Woźniak Katarzyna, Eljaszewicz Andrzej, Moniuszko Marcin, Kamiński Artur, Śladowski Dariusz, Zimek Zbigniew, Majewski Sławomir, Kosieradzki Maciej, Fiedor Piotr.
Transplantation of a new biological product in rare diseases, such as epidermolysis bullosa: response and clinical outcome.
Transplantation Proceedings 2020, 5 pp.

Kowal Krzysztof, Pampuch Agnieszka, Siergiejko Grzegorz, Siergiejko Zenon, Świebocka Ewa, Schlachter Caleb, Chruszcz Maksymilian, Jacquet Alain.
Sensitization to major Dermatophagoides pteronyssinus allergens in house dust mite allergic patients from North Eastern Poland developing rhinitis or asthma.
Advances in Medical Sciences 2020 : 65, 2, s. 304-309

Kowal Krzysztof, Pampuch Agnieszka, Sacharzewska Ewa, Świebocka Ewa, Siergiejko Zenon, Siergiejko Grzegorz, Chruszcz Maksymilian, DuBuske Lawrence.
Serum immunoglobulin E reactivity to cross-reacting panallergen components in north-eastern Poland patients pollen sensitized.
Allergy and Asthma Proceedings 2020 : 41, 3, s. 183-191

Cudowska Beata, Kapingidza Brenda, Pawłowicz Magdalena, Pampuch Agnieszka, Hyduke Noah, Pote Swanandi, Schlachter Caleb, Lebensztejn Dariusz, Chruszcz Maksymilian, Kowal Krzysztof.
Production and use of recombinant profilins Amb a 8, Art v 4, Bet v 2, and Phl p 12 for allergenic sensitization studies.
Molecules 2020 : 25, 2, Article ID: 369, 13pp.

Bernatowicz Paweł, Golec Paweł, Bielecki Paweł, Kowal Krzysztof.
Systemic corticosteroid therapy augments ex vivo release of sCD163 by peripheral blood monocytes of asthmatic patients.
Postępy Dermatologii i Alergologii 2020 : 37, 1, s. 61-65

Kapingidza Brenda, Kowal Krzysztof, Chruszcz Maksymilian.
Antigen-antibody complexes.
Tytuł całości: W: Vertebrate and invertebrate respiratory proteins, lipoproteins and other body fluid proteins. Eds. Ulrich Hoeger, Robin Harris
Cham : Springer, 2020 s. 465-497

ROK 2019

Tan Hern-Tze Tina, Hagner Stefanie, Ruchti Fiorella, Radzikowska Urszula, Tan Ge, Altunbulakli Can, Eljaszewicz Andrzej, Moniuszko Marcin, Akdis Cezmi, Garn Holger, Sokołowska Milena.
Tight junction, mucin and inflammasome-related molecules are differentially expressed in eosinophilic, mixed and neutrophilic experimental asthma in mice.
Allergy 2019 : 74, 2, s. 294-307

Kamińska Joanna, Lisowska Anna, Koper-Lenkiewicz Olga Martyna, Mikłasz Paula, Grubczak Kamil, Moniuszko Marcin, Kiszło Paweł, Kemona Halina, Dymicka-Piekarska Violetta.
Differences in monocyte subsets and monocyte-platelet aggregates in acute myocardial infarction-preliminary results.
American Journal of the Medical Sciences 2019 : 357, 5, s. 421-434

 Abdelbaset-Ismail Ahmed, Pędziwiatr Daniel, Schneider Gabriela, Nikliński Jacek, Charkiewicz Radosław, Moniuszko Marcin, Kucia Magda, Ratajczak Mariusz Z..
Pituitary sex hormones enhance the pro-metastatic potential of human lung cancer cells by downregulating the intracellular expression of heme oxygenase-1.
International Journal of Oncology 2019 : 54, 3, s. 1134

 Kazimierczyk Ewelina, Eljaszewicz Andrzej, Zembko Paula, Tarasiuk Ewa, Rusak Małgorzata, Kulczyńska-Przybik Agnieszka, Łukaszewicz-Zając Marta, Kamiński Karol, Mroczko Barbara, Szmitkowski Maciej, Dąbrowska Milena, Sobkowicz Bożena, Moniuszko Marcin, Tycińska Agnieszka.
The relationships among monocyte subsets, miRNAs and inflammatory cytokines in patients with acute myocardial infarction.
Pharmacological Reports 2019 : 71, 1, s. 73-81

Pampuch Agnieszka, Milewski Robert, Rogowska Agata, Kowal Krzysztof.
Predictors of airway hyperreactivity in house dust mite allergic patients.
Advances in Respiratory Medicine 2019 : 87, 3, s. 152-158

Kowal Krzysztof, Żebrowska Ewa, Chabowski Adrian.
Altered sphingolipid metabolism is associated with asthma phenotype in house dust mite-allergic patients.
Allergy Asthma & Immunology Research 2019 : 11, 3, s. 330-342

 Tiotiu Angelica, Novakova Plamena, Kowal Krzysztof, Emelyanov Alexander, Chong-Neto Herberto, Novakova Silviya, Labor Marina.
Beta-blockers in asthma: myth and reality.
Expert Review of Respiratory Medicine 2019 : 13, 9, s. 815-822

Bernatowicz PL, Golec P, Bielecki P, Kowal K. Systemic corticosteroid therapy augments ex vivo release of sCD163 by peripheral blood monocytes of asthmatic patients. Postepy Dermatol Alergol. 2020 Feb;37(1):61-65.

Bernatowicz Paweł Leszek, Pampuch Agnieszka, Golec Paweł, Sacharzewska Ewa, Szczesiul Michał, Bielecki Paweł, Kowal Krzysztof.
Synergistic effect of Dermatophagoides pteronyssinus allergens and dexamethasone on the expression of CD163 by peripheral blood mononuclear cells.
Immunobiology 2019 : 224, 4, s. 497-501

Kapingidza Brenda, Pye Sarah, Hyduke Noah, Dolamore Coleman, Pote Swanandi, Schlachter Caleb, Commins Scott, Kowal Krzysztof, Chruszcz Maksymilian.
Comparative structural and thermal stability studies of Cuc m 2.0101, Art v 4.0101 and other allergenic profilins.
Molecular Immunology 2019 : 114, s. 19-29

Gińdzieńska-Sieśkiewicz Ewa, Distler Oliver, Reszeć Joanna, Jordan Suzana, Bielecki Paweł, Sieśkiewicz Andrzej, Sulik Agnieszka, Łukasik Małgorzata, Bielecki Marek, Kowal Krzysztof, Kowal-Bielecka Otylia.
Increased expression of the TNF superfamily member LIGHT/TNFSF14 and its receptors (HVEM and LTbetaR) in patients with systemic sclerosis.
Rheumatology 2019 : 58, 3, s. 502-510

Misztal Tomasz, Gołaszewska Agata, Tomasiak-Łozowska Maria Magdalena, Iwanicka Marta, Marcińczyk Natalia, Leszczyńska Agnieszka, Chabielska Ewa, Rusak Tomasz            The myeloperoxidase product, hypochlorous acid, reduces thrombus formation under flow and attenuates clot retraction and fibrinolysis in human blood.                                                           Free Radical Biology and Medicine 2019 : 141, s. 426-437

Gawlik Radosław, Kurowski Marcin, Kowalski Marek, Ziętkowski Ziemowit, Pokrywka Andrzej, Krysztofiak Hubert, Krzewiński Jarosław, Bugajski Andrzej, Bartuzi Zbigniew.

Asthma and exercise-induced respiratory disorders in athletes. The position paper of the Polish Society of Allergology and Polish Society of Sports Medicine.

Postępy Dermatologii i Alergologii 2019 : 36, 1, s. 1-10

Ziętkowski Ziemowit, Łukaszyk Mateusz, Skiepko Roman, Budny Wojciech, Skiepko Urszula, Jóźwik Adam, Bodzenta-Łukaszyk Anna.

Efficacy of ciclesonide in the treatment of patients with asthma exacerbation.

Postępy Dermatologii i Alergologii 2019 : 36, 2, s. 217-222

 ROK 2018

 Tomasiak-Łozowska Maria Magdalena, Klimek Maciej, Lis Agnieszka, Moniuszko Marcin, Bodzenta-Łukaszyk Anna.
Markers of anaphylaxis - a systematic review.
Advances in Medical Sciences 2018 : 63, s. 265-277

 Łukaszyk Mateusz, Łukaszyk Ewelina, Skiepko Roman, Naumnik Wojciech, Ziętkowski Ziemowit, Bodzenta-Łukaszyk Anna.

Astma trudna w praktyce klinicznej.

Tytuł całości: W: Analiza przypadków klinicznych w alergologii. Leczenie farmakologiczne w praktyce polskich lekarzy. Cz. 2. Red. nauk. Jerzy Kruszewski.

Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018

Bobrowska Diana, Czyrko Justyna, Eljaszewicz Andrzej, Grubczak Kamil, Włodarczyk Anna, Moniuszko Marcin, Brzeziński Krzysztof, Płońska-Brzezińska Marta.
1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-beta-D-glucopyranose: its anti-inflammatory and antibacterial properties.
ChemistrySelect 2018 : 3, 9, s. 2498-2501

Sawicka Beata, Moniuszko Marcin, Grubczak Kamil, Singh Paulina, Radzikowska Urszula, Mikłasz Paula, Dąbrowska Milena, Borysewicz-Sańczyk Hanna, Bossowski Artur.
Assesment of SDF-1 and Ang-1 and Ang-2 in Children with Growth Hormone Deficiency before and after 1- year Therapy with Recombinant Growth Hormone.
Hormone Research in Paediatrics 2018, s. 371

Garley Marzena, Dziemiańczyk-Pakieła Dorota, Grubczak Kamil, Surażyński Arkadiusz, Dąbrowska Dorota, Ratajczak-Wrona Wioletta, Sawicka-Powierza Jolanta, Borys Jan, Moniuszko Marcin, Pałka Jerzy, Jabłońska Ewa.
Differences and similarities in the phenomenon of NETs formation in oral inflammation and in oral squamous cell carcinoma.
Journal of Cancer 2018 : 9, s. 1958-1965

Ishaque Naveed, Abba Mohammed, Hauser Christine, Patil Nitin, Paramasivam Nagarajan, Huebschmann Daniel, Leupold Jörg Hendrik, Balasubramanian Gnana Prakash, Kleinheinz Kortine, Toprak Umut, Hutter Barbara, Benner Axel, Shavinskaya Anna, Zhou Chan, Gu Zuguang, Kerssemakers Jules, Marx Alexander, Moniuszko Marcin, Kozłowski Mirosław, Reszeć Joanna, Nikliński Jacek, Eils Jürgen, Schlesner Matthias, Eils Roland, Brors Benedikt, Allgayer Heike.
Whole genome sequencing puts forward hypotheses on metastasis evolution and therapy in colorectal cancer.
Nature Communications 2018 : 9, 1, e 4782, 14pp

Czaban Marcin, Moniuszko Marcin, Klimek Maciej, Łukaszyk Mateusz, Różańska Małgorzata, Reszeć Joanna, Rogowski Marek, Bodzenta-Łukaszyk Anna.
Diagnosis of solitary extramedullary plasmacytoma located in the nasopharynx in a patient with acquired angioedema.
Postępy Dermatologii i Alergologii 2018 : 35, 6, s. 636-637

 Pengo Martino, Czaban Marcin, Berry Marc, Nirmalan Prajeshan, Brown Richard, Birdseye Adam, Woroszyl Asia, Chapman Julia, Kent Brian, Hart Nicholas, Rossi Gian Paolo, Steier Joerg.
The effect of positive and negative message framing on short term continuous positive airway pressure compliance in patients with obstructive sleep apnea.
Journal of Thoracic Disease 2018 : 10, suppl.1, s. S160-S169

Eljaszewicz Andrzej, Klejna Katarzyna, Grubczak Kamil, Radzikowska Urszula, Zembko Paula, Kaczmarczyk Paulina, Tynecka Marlena, Dworzańczyk Karolina, Naumnik Beata, Moniuszko Marcin.
Elevated numbers of circulating very small embryonic-like stem cells (VSELs) and intermediate CD14++CD16+ monocytes in IgA nephropathy.
Stem Cell Reviews and Reports 2018 : 14, 5, s. 686-693

Eljaszewicz Andrzej, Jankowski Michał, Wiese-Szadkowska Małgorzata, Gackowska Lidia, Michałkiewicz Jacek, Zegarski Wojciech, Moniuszko Marcin.
Tytuł oryginału: Gastric cancer increases transmigratory potential of peripheral blood monocytes by upregulation of beta1- and beta2-integrins.
Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology 2018 : 22, 1(A), s. 33-37

Kowal Krzysztof.
Astma.
Tytuł całości: W: Alergologia. Kompendium. Red. Rafał Pawliczek.
Wyd. 2 uaktual. Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018 s. 119-144

  Braido Fulvio, Tiotiu Angelica, Kowal Krzysztof, Mihaicuta Stefan, Novakova Plemena, Oguzulgen Ipek.
Phenotypes/endotypes-driven treatment in asthma.
Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 2018 : 18, 3, s. 184-189

 Kazimierczyk Remigiusz, Błaszczak Piotr, Kowal Krzysztof, Jasiewicz Małgorzata, Knapp Małgorzata, Szpakowicz Anna, Ptaszyńska-Kopczyńska Katarzyna, Sobkowicz Bożena, Waszkiewicz Ewa, Grzywna Ryszard, Musiał Włodzimierz, Kamiński Karol Adam.
The significance of diminished sTWEAK and P-selectin content in platelets of patients with pulmonary arterial hypertension.
Cytokine 2018 : 107, s. 52-58

Różańska Małgorzata, Bielecki Paweł, Reszeć Joanna, Kowal Krzysztof, Rogowski Marek.
Tytuł oryginału: Cysteinyl leukotriene 1 receptor expression in nasal polyps.
Otolaryngologia Polska 2018 : 72, 6, s. 17-22

Chruszcz M, Kapingidza AB, Dolamore C, Kowal K. A robust method for the estimation and visualization of IgE cross-reactivity likelihood between allergens belonging to the same protein family. PLoS One. 2018 Nov 29;13(11):e0208276.

Gindzienska-Sieskiewicz E, Distler O, Reszec J, Jordan S, Bielecki P, Sieskiewicz A, Sulik A, Lukasik M, Bielecki M, Kowal K, Kowal-Bielecka O. Increased expression of the TNF superfamily member LIGHT/TNFSF14 and its receptors (HVEM and LTßR) in patients with systemic sclerosis. Rheumatology (Oxford). 2019 Mar 1;58(3):502-510.

 

Bodzenta-Łukaszyk Anna, Łukaszyk Mateusz, Dawidziuk Tomasz.
Diagnostyka chorób alergicznych.
Tytuł całości: W: Alergologia. Kompendium. Red. Rafał Pawliczek.
Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uaktual.
Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018 s. 301-314

Bodzenta-Łukaszyk Anna, Łukaszyk Mateusz.
Immunoglobulina E.
Tytuł całości: W: Alergologia. Kompendium. Red. Rafał Pawliczek.
Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uaktual.
Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018 s. 45-47

Łukaszyk Mateusz, Łukaszyk Ewelina, Obołończyk Łukasz, Bodzenta-Łukaszyk Anna.
Astma ciężka/trudna do leczenia powikłana hipoglikemią.
Tytuł całości: W: Analiza przypadków klinicznych w alergologii. Leczenie farmakologiczne w praktyce polskich lekarzy. Cz. 2. Red. nauk. Jerzy Kruszewski.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018 s. 29-34

Łukaszyk Mateusz, Łukaszyk Ewelina, Skiepko Roman, Naumnik Wojciech, Ziętkowski Ziemowit, Bodzenta-Łukaszyk Anna.
Astma trudna w praktyce klinicznej.
Tytuł całości: W: Analiza przypadków klinicznych w alergologii. Leczenie farmakologiczne w praktyce polskich lekarzy. Cz. 2. Red. nauk. Jerzy Kruszewski.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018 s. 17-28

Łukaszyk Ewelina, Łukaszyk Mateusz, Koc-Żórawska Ewa, Bodzenta-Łukaszyk Anna, Małyszko Jolanta.
Tytuł oryginału: Zonulin, infammation and iron status in patients with early stages of chronic kidney disease.
International Urology and Nephrology 2018 : 50, 1, s. 121-125

Skip to content