II Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Dializ

Lekarz kierujący Kliniką:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryszko 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryszko

 

Z-ca lekarza kierującego Kliniką:
dr n. med. Alicja Rydzewska-Rosołowska

Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Sekretariat: Iwona Szczepaniak

e-mail: nefrologia2@uskwb.pl

Telefony:

Kierownik: (85) 831 78 70

Sekretariat: (85) 831 78 72

Pokój asystentów: (85) 831 78 84; 831 78 85

Stacja dializ: (85) 831 77 34, 831 77 33

Zespół Lekarski

Lekarze specjaliści

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryszko
 • dr hab. n. med. Alicja Rydzewska-Rosołowska
 • dr n. med. Iwona Jakubowska
 • dr n. med. Wiesława Jańczak 
 • lek. Katarzyna Mitrosz - Gołębiewska
 • dr n. med. Katarzyna Kakareko
 • dr n. med.  Katarzyna Czajkowska
 • lek. Natalia Bazydło
 • lek. Magdalena Blusiewicz
 • lek. Magdalena Charytoniuk
 • lek. Joanna Dudzik
 • lek. Maria Jermołaj
 • lek. Weronika Kocięcka
 • lek. Martyna Kowalik
 • lek. Kinga Kwiatkowska
 • lek. Magdalena Mierzejewska
 • lek. Aleksandra Nasiadka
 • lek. Barbara Nikitiuk
 • lek. Anna Olchowik
 • lek. Natalia Sroka
 • lek. Joanna Szymańska
 • lek. Piotr Tabor
 • lek. Katarzyna Tarasiuk
 • lek. Jan Ziuzia

 

Lekarze - Stacja dializ

 • dr n. med. Irena Głowińska - kierownik
 • dr n. med. Marek Kalinowski

Zespół pielęgniarski

 • mgr Anna Małgorzata Klisz - pielęgniarka oddziałowa, spec. epidemiologiczna, nefrologiczna
 • mgr Irena Chilkiewicz - zastępca pielęgniarki oddziałowej, spec. chirurgiczna
 • Małgorzata Onchimiuk - pielęgniarka zabiegowa, spec. plg. internistyczne
 • mgr Barbara Czajkowska, spec. internistyczna
 • mgr Elżbieta Dunikowska, spec. nefrologiczna
 • Anna Hryc
 • Renata Jaroć spec. plg.  zachowawczego
 • mgr Agata Kondraciuk spec. internistyczna
 • mgr Halina Pucel spec. plg. zachowawczego
 • mgr Aneta Świętochowska spec. plg. zachowawczego
 • mgr Joanna Stefańska, pielęgniarstwo
 • Katarzyna Zajczyk, spec. plg. zachowawczego
 • mgr Anna Zaniewska, spec. plg. Internistycznego
 • Maciej Jaskółka – licencjat plg.
 • Joanna Małaszewska – licencjat plg.
 • Karol Niebrzydowski – licencjat plg.
 • Paulina Parfieniuk – licencjat plg.
 • Martyna Wawiernia – licencjat plg.

Pielęgniarki Stacji Dializ

 • Wiesława Trusewicz - pielęgniarka oddziałowa
 • Bożena Krzywicka - zastępca pielęgniarki oddziałowej
 • Alicja Fiećko
 • Angelika Giżewska
 • Aksana Hrek
 • Paulina Kisielewska
 • Jolanta Knyżewska
 • Elżbieta Kowalska
 • Marta Martyn
 • Barbara Mistera-Więsław
 • Szymon Ndozi
 • Zuzanna Nowosada
 • Magdalena Olszewska
 • Magdalena Selewońko
 • Martyna Szpakowska
 • Ewa Szydłowska
 • Monika Tomczak-Gołąb
 • Klaudia Walentowicz
 • Natalia Lewicka
 • Urszula Wójcik
 • Izabela Wyrąbkiewicz

Salowe

 • Krystyna Daniszewska
 • Małgorzata Lenczewska
 • Hanna Zavizion
 • Aneta Gryko

Pracownicy Administracji

 • Danuta Sańczyk
 • Grzegorz Kajewski - technik

O Klinice

I Klinika Nefrologii oferuje kompleksową diagnostykę, a także leczenie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobami nerek i układu moczowego oraz po transplantacji przez specjalistów z dziedziny chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej, hipertensjologii, diabetologii, a także geriatrii. Rutynowo przeprowadzane są zabiegi przezskórnej biopsji nerki własnej i przeszczepionej (ścisła współpraca z doświadczonym nefropatologiem) oraz zakładania czasowych i stałych dostępów dializacyjnych (cewniki czasowe, permanentne TENCKHOFFA ). Klinika dysponuje najnowszym sprzętem diagnostycznym, komfortowym oddziałem (sale jedno lub dwuosobowe wyposażone w łazienkę, telewizor, a także monitoring) oraz przestronną, spełniającą wszelkie standardy medyczne Stacją Dializ oferującą zabiegi hemodializ, plazmaferez oraz dializy otrzewnowej. Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Nefrologiczna.

Dydaktyka

 • szkolenie  studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w zakresie chorób wewnętrznych, nadciśnienia tętniczego, nefrologii i profesjonalizmu w medycynieszkolenie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiuszkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych oraz nefrologii
 • szkolenie studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii w zakresie chorób wewnętrznych, nadciśnienia tętniczego i nefrologi

Publikacje

 1. Rydzewska-Rosołowska A, Tabor P, Hryszko T. Extreme soft tissue involvement preceding multiple myeloma diagnosis: is Occam’s razor always the answer? Polish Archives of Internal Medicine 2024; : 16663.
 2. Płoński A, Płoński AF, Hryszko T, Głowiński J. Iatrogenic injury of the inferior vena cava during hemodialysis catheter implantation. Polish Archives of Internal Medicine 2023; 133: 16559.
 3. Kiryluk K, Sanchez-Rodriguez E, Zhou X-J et al. Genome-wide association analyses define pathogenic signaling pathways and prioritize drug targets for IgA nephropathy. Nature Genetics 2023; 55: 1091–1105.
 4. Glowinska I, Labij-Reduta B, Juzwiuk J et al. Factors Influencing Longevity of Humoral Response to SARS-CoV-2 Vaccination in Patients with End Stage Kidney Disease Receiving Renal Replacement Therapy. Journal of Clinical Medicine 2022; 11: 4984.
 5. Mitrosz-Gołębiewska K, Rydzewska-Rosołowska A, Kakareko K, Zbroch E, Hryszko T. Water - A life-giving toxin - A nephrological oxymoron. Health consequences of water and sodium balance disorders. A review article. Advances in Medical Sciences 2022; 67: 55–65.
Skip to content