Klinika Dermatologii i Wenerologii

Klinika Dermatologii i Wenerologii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak
nr tel. (85) 831 6570

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

 

 

 

 

 

 

Z- ca kierownika kliniki: dr n. med. Małgorzata Janczyło-Jankowska
nr tel. (85) 831 6558

Adres:
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok

Sekretariat: dr n. o zdr. Katarzyna Piotrowska

Kontakt:
tel.: (85) 831 6570
fax: (85) 831 6406
e-mail: dermatol@umb.edu.pl


Dyżurka pielęgniarek:
(85) 831 6575
Lekarze rezydenci: (85) 831 6566

Poradnia Dermatologiczna – rejestracja – nr tel. (85) 831 6583

Zespół lekarski

 • prof. dr hab. n. med. Anna Baran, nr tel. 85 831 6574
 • dr hab. n. med. Teresa Reduta, nr tel. 85 831 6559
 • dr hab. n. med. Agnieszka Beata Serwin, nr tel. 85 831 6559
 • dr hab. n. med. Hanna Myśliwiec, nr tel. 85 831 6574
 • dr n. med. Joanna Bacharewicz-Szczerbicka, nr tel. 85 831 6572
 • dr n. med. Dorota Kozłowska, nr tel. 85 831 6572
 • dr n. med. Julia Nowowiejska, nr tel. 85 831 6572

Zespół lekarski poradni dermatologicznej

 • rejestracja – nr tel. 85 831 6583

 • lek. med. Urszula Skiepko – (Kierownik Poradni Dermatologicznej)

 • lek. med. Barbara Wierzbicka, nr tel. 85 831 6577

 • lek. med. Dominik Masny, nr tel. 85 831 6581

 • dr n. med. Paulina Kiluk

Rezydenci

 • dr n. med. Angelika Biełach-Bazyluk, nr tel. 85 831 6566

 • lek. med. Adriana Grochowska, nr tel. 85 831 6566

 • lek. med. Patrycja Lemiesz, nr tel. 85 831 6572

 • lek. med. Olivia Jakubowicz-Zalewska, nr tel. 85 831 6566

 • lek. med. Natalia Sobiechowska, nr tel. 85 831 6566

 • lek. med. Mateusz Matwiejuk, nr tel. 85 831 6566

 • lek. med. Joanna Kaczyńska, nr tel. 85 831 6566

Zespół pielęgniarski

 • Dyżurka Pielęgniarek – nr tel. 85 831 6575

 • Krystyna Koroniecka - pielęgniarka specjalista, pielęgniarka oddziałowa 

 • Regina Szymkowska - pielęgniarka specjalista, zastępca pielęgniarki oddziałowej

 • Halina Golonko -  starsza pielęgniarka

 • Urszula Jankowska - starsza pielęgniarka

 • Taisa Kraśko-Krasińska - pielęgniarka specjalista

 • Dorota Maciążek - starsza pielęgniarka

 • Alla Milewska - starsza pielęgniarka

 • lic. Pielęgniarstwa Bożena Ostrowska - starsza pielęgniarka

 • Julia Rubaszna - pielęgniarka specjalista

 • Jolanta Siemieniuk - starsza pielęgniarka

 • Halina Sienkiewicz - starsza pielęgniarka

 • Jolanta Szerakowska - starsza pielęgniarka

 • Katarzyna Wierzbicka - pielęgniarka specjalista

 • Bernardetta Żółkowska - pielęgniarka specjalista

Starszy technik

 • Anna Szóstko – nr tel. (85) 74 09 580

Salowe

 • Anna Grusza

 • Anna Krupkowska

 • Alicja Dakowicz

 • Agnieszka Leszczyńska

 • Marzanna Pawelczyk

Sanitariusz

 • Łukasz Miezianko

Leczenie

BadanieDiagnostyka i leczenie następujących chorób skóry i błon śluzowych:

 • choroby alergiczne skóry
 • choroby bakteryjne skóry
 • choroby wirusowe skóry
 • grzybice skóry
 • choroby pęcherzowe
 • choroby tkanki łącznej
 • łuszczyca i dermatozy łuszczycopodobne
 • trądzik pospolity, różowaty
 • dermatozy wieku dziecięcego
 • choroby przenoszone drogą płciową

Procedury

Badanie

 • światłolecznictwo (PUVA, UVB-311nm)
 • krioterapia
 • zabiegi chirurgii dermatologicznej
 • badanie mikologiczne bezpośrednie i hodowlane
 • badanie w świetle lampy Wooda
 • testy naskórkowe
 • dermatoskopia
 • badanie bakteriologiczne zmian skórnych
 • badanie histopatologiczne skóry
 • badanie w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne z dermatologii i wenerologii dla studentów kierunków: lekarski oraz lekarski w języku angielskim, lekarsko-dentystyczny oraz techniki dentystyczne

Nauka

 • patogeneza i monitorowanie przebiegu łuszczycy oraz powiązania z chorobami ogólnoustrojowymi
 • badanie zaburzeń snu i aspektów psychospołecznych u pacjentów z dermatozami przewlekłymi
 • patogeneza i diagnostyka alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, wyprysku rozsianego oraz polekowych odczynów skórnych
 • epidemiologiczne, kliniczne i immunologiczne aspekty chorób pęcherzowych
 • epidemiologia chorób przenoszonych drogą płciową

Publikacje

 1. Nowowiejska J., Baran A., Flisiak I. „Aberrations in lipid expression and metabolism in psoriasis”. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22(12), 11 pp, Article ID 6561.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 5.923, punktacja MNiSW: 140.000
 2. Nowowiejska J., Baran A., Lewoc M., Grabowska P., Kamiński TW., Flisiak I. „The assessment of risk and predictors of sleep disorders in patients with psoriasis - a questionnaire-based cross-sectional analysis”. Journal of Clinical Medicine 2021, 10, 16 pp, Article ID 664.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 4.241, punktacja MNiSW: 140.000
 3. Nowowiejska J., Baran A., Krahel JA., Flisiak I. „Behçet's disease in a Polish patient: a case report”. Dermatology and Therapy 2021, 11, 1435-1441.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 3.264, punktacja MNiSW: 100.000
 4. Bacharewicz-Szczerbicka J., Reduta T., Pawłoś A., Flisiak Iwona. „Paraphenylenediamine and related chemicals as allergens responsible for allergic contact dermatitis”. Archives of Medical Science 2021, 17(3), 714-723.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 3.318, punktacja MNiSW: 70.000
 5. Kozłowska D., Myśliwiec H., Harasim-Symbor E., Milewska AJ., Chabowski A., Flisiak I. „Serum fatty acid binding protein 5 (FABP5) as a potential biomarker of infammation in psoriasis”. Molecular Biology Reports 2021, 48, 4421-4429.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 2.316, punktacja MNiSW: 70.000
 6. Baran A., Nowowiejska J., Krahel JA., Kamiński T., Maciaszek M., Flisiak I. „Higher serum selenoprotein P level as a novel inductor of metabolic complications in psoriasis”. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(13), 15 pp, Article ID 4594.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 5.923, punktacja MNiSW: 140.000
 7. Krahel JA., Baran A., Kamiński T., Flisiak I. „Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, angiopoietin-like protein 8, sortilin, and cholesteryl ester transfer protein - friends of foes for psoriatic patients at the risk of developing cardiometabolic syndrome?”. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(10), 16 pp., Article ID 3682.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 5.923, punktacja MNiSW: 140.000
 8. Krahel JA., Baran A., Kamiński T., Maciaszek M., Flisiak I. „Methotrexate decreases the level of PCSK9 - A novel indicator of the risk of proatherogenic lipid profile in psoriasis. The preliminary data”. Journal of Clinical Medicine 2020, 9(4), 14 pp., Article ID 910.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 4.241, punktacja MNiSW: 140.000
 9. Biełach-Bazyluk A., Serwin A., Pilaszewicz-Puza A., Flisiak I. „Cutaneous Rosai - Dorfman disease in a patient with late syphilis and cervical cancer - case report and a review of literature”. BMC Dermatology 2020, 20, 5 pp, Article ID 19.
  punktacja MNiSW: 70.000
 10. 10.Kiluk P., Baran A., Kamiński T., Maciaszek M., Flisiak I. „The level of FGF 21 as a new risk factor for the occurrence of cardiometabolic disorders amongst the psoriatic patients”. Journal of Clinical Medicine 2019, 8(12), 13 pp., Article ID 2206.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 3.303, punktacja MNiSW: 140.000
 11.  
 
Skip to content