Klinika Dermatologii i Wenerologii

Klinika Dermatologii i Wenerologii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak
nr tel. (85) 74 09 570

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

 

 

 

 

 

 

Z- ca kierownika kliniki: dr n. med. Małgorzata Janczyło-Jankowska
nr tel. (85) 74 09 558

Adres:
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok

Sekretariat: dr n. o zdr. Katarzyna Piotrowska

Kontakt:
tel.: (85) 74 09 570
fax: (85) 74 09 406
e-mail: dermatol@umb.edu.pl


Dyżurka pielęgniarek:
(85) 74 09 575
Lekarze rezydenci: (85) 74 09 566

Poradnia Dermatologiczna – rejestracja – nr tel. (85) 74 09 583

Zespół lekarski

 • dr hab. n. med. Agnieszka Beata Serwin, nr tel. (85) 74 09 559
 • dr hab. n. med. Anna Baran, nr tel. (85) 74 09 574
 • dr hab. n. med. Hanna Myśliwiec, nr tel. (85) 74 09 574
 • dr hab. n. med. Teresa Reduta, nr tel. (85) 74 09 559
 • dr n. med. Joanna Bacharewicz-Szczerbicka, nr tel. (85) 74 09 572
 • dr n. med. Paulina Kiluk, nr tel. (85) 74 09 572
 • lek. med. Dorota Kozłowska, nr tel. (85) 74 09 572
 • dr n. med. Julita Krahel, nr tel. (85) 74 09 566
 • lek. med. Julia Nowowiejska, nr tel. (85) 74 09 572

Zespół lekarski poradni dermatologicznej

 • rejestracja – nr tel. (85) 74 09 583
 • lek. med. Urszula Skiepko – (Kierownik Poradni Dermatologicznej)
 • lek. med. Barbara Wierzbicka – nr tel. (85) 74 09 577
 • lek. med. Dominik Masny – nr tel. (85) 74 09 581
 

Rezydenci

 • nr tel. (85) 74 09 566
 • lek. med. Anna Olszewska
 • dr n. med. Angelika Biełach-Bazyluk
 • lek. med. Adriana Grochowska
 • lek. med. Patrycja Lemiesz
 • lek. med. Joanna Kaczyńska
 • lek. med. Olivia Jakubowicz-Zalewska
 • lek. med. Natalia Sobiechowska
 • dr n. med. Bernadetta Siergiejko

Zespół pielęgniarski

 • Dyżurka Pielęgniarek – nr tel. (85) 74 09 575
 • Krystyna Koroniecka – pielęgniarka specjalista, oddziałowa 
 • Regina Szymkowska – pielęgniarka specjalista
 • Julia Rubaszna – pielęgniarka specjalista
 • Katarzyna Wierzbicka – pielęgniarka specjalista
 • Bernadetta Jolanta Żółkowska – pielęgniarka specjalista
 • Urszula Jankowska – starsza pielęgniarka
 • Dorota Maciążek – starsza pielęgniarka
 • Jolanta Anna Siemieniuk – starsza pielęgniarka
 • Halina Sienkiewicz – starsza pielęgniarka
 • Halina Golonko – starsza pielęgniarka
 • Jolanta Szerakowska – starsza pielęgniarka

Starszy technik

 • Anna Szóstko – nr tel. (85) 74 09 580

Salowe

 • Alicja Dakowicz
 • Agnieszka Leszczyńska
 • Marzanna Pawelczyk
 • Jolanta Panas
 • Tatsiana Stasevich

Sanitariusz

 • Tomasz Okurowski

Leczenie

BadanieDiagnostyka i leczenie następujących chorób skóry i błon śluzowych:

 • choroby alergiczne skóry
 • choroby bakteryjne skóry
 • choroby wirusowe skóry
 • grzybice skóry
 • choroby pęcherzowe
 • choroby tkanki łącznej
 • łuszczyca i dermatozy łuszczycopodobne
 • trądzik pospolity, różowaty
 • dermatozy wieku dziecięcego
 • choroby przenoszone drogą płciową

Procedury

Badanie

 • światłolecznictwo (PUVA, UVB-311nm)
 • krioterapia
 • zabiegi chirurgii dermatologicznej
 • badanie mikologiczne bezpośrednie i hodowlane
 • badanie w świetle lampy Wooda
 • testy naskórkowe
 • dermatoskopia
 • badanie bakteriologiczne zmian skórnych
 • badanie histopatologiczne skóry
 • badanie w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne z dermatologii i wenerologii dla studentów kierunków: lekarski oraz lekarski w języku angielskim, lekarsko-dentystyczny oraz techniki dentystyczne

Nauka

 • patogeneza i monitorowanie przebiegu łuszczycy oraz powiązania z chorobami ogólnoustrojowymi
 • badanie zaburzeń snu i aspektów psychospołecznych u pacjentów z dermatozami przewlekłymi
 • patogeneza i diagnostyka alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, wyprysku rozsianego oraz polekowych odczynów skórnych
 • epidemiologiczne, kliniczne i immunologiczne aspekty chorób pęcherzowych
 • epidemiologia chorób przenoszonych drogą płciową

Publikacje

 1. Nowowiejska J., Baran A., Flisiak I. „Aberrations in lipid expression and metabolism in psoriasis”. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22(12), 11 pp, Article ID 6561.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 5.923, punktacja MNiSW: 140.000
 2. Nowowiejska J., Baran A., Lewoc M., Grabowska P., Kamiński TW., Flisiak I. „The assessment of risk and predictors of sleep disorders in patients with psoriasis - a questionnaire-based cross-sectional analysis”. Journal of Clinical Medicine 2021, 10, 16 pp, Article ID 664.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 4.241, punktacja MNiSW: 140.000
 3. Nowowiejska J., Baran A., Krahel JA., Flisiak I. „Behçet's disease in a Polish patient: a case report”. Dermatology and Therapy 2021, 11, 1435-1441.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 3.264, punktacja MNiSW: 100.000
 4. Bacharewicz-Szczerbicka J., Reduta T., Pawłoś A., Flisiak Iwona. „Paraphenylenediamine and related chemicals as allergens responsible for allergic contact dermatitis”. Archives of Medical Science 2021, 17(3), 714-723.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 3.318, punktacja MNiSW: 70.000
 5. Kozłowska D., Myśliwiec H., Harasim-Symbor E., Milewska AJ., Chabowski A., Flisiak I. „Serum fatty acid binding protein 5 (FABP5) as a potential biomarker of infammation in psoriasis”. Molecular Biology Reports 2021, 48, 4421-4429.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 2.316, punktacja MNiSW: 70.000
 6. Baran A., Nowowiejska J., Krahel JA., Kamiński T., Maciaszek M., Flisiak I. „Higher serum selenoprotein P level as a novel inductor of metabolic complications in psoriasis”. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(13), 15 pp, Article ID 4594.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 5.923, punktacja MNiSW: 140.000
 7. Krahel JA., Baran A., Kamiński T., Flisiak I. „Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, angiopoietin-like protein 8, sortilin, and cholesteryl ester transfer protein - friends of foes for psoriatic patients at the risk of developing cardiometabolic syndrome?”. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(10), 16 pp., Article ID 3682.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 5.923, punktacja MNiSW: 140.000
 8. Krahel JA., Baran A., Kamiński T., Maciaszek M., Flisiak I. „Methotrexate decreases the level of PCSK9 - A novel indicator of the risk of proatherogenic lipid profile in psoriasis. The preliminary data”. Journal of Clinical Medicine 2020, 9(4), 14 pp., Article ID 910.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 4.241, punktacja MNiSW: 140.000
 9. Biełach-Bazyluk A., Serwin A., Pilaszewicz-Puza A., Flisiak I. „Cutaneous Rosai - Dorfman disease in a patient with late syphilis and cervical cancer - case report and a review of literature”. BMC Dermatology 2020, 20, 5 pp, Article ID 19.
  punktacja MNiSW: 70.000
 10. 10.Kiluk P., Baran A., Kamiński T., Maciaszek M., Flisiak I. „The level of FGF 21 as a new risk factor for the occurrence of cardiometabolic disorders amongst the psoriatic patients”. Journal of Clinical Medicine 2019, 8(12), 13 pp., Article ID 2206.
  wskaźnik Impact Factor ISI: 3.303, punktacja MNiSW: 140.000
 11.  
 
Skip to content