II Klinika Chorób Płuc, Raka Płuca i Chorób Wewnętrznych

 Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Robert Mróz

Prof. dr hab. n. med. Robert Mróz

 

Z-cy kierownika kliniki:

dr n. med. Jolanta Pełka
tel. 85 831 63 88

dr n. med. Katarzyna Guziejko
tel. 85 831 65 31

Koordynator kliniki:
dr n. o z. Joanna Maksymowicz-Jaroszuk
tel. 85 831 63 98

Adres:
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
Budynek E1 p.2

Sekretariat:
Sekretarka medyczna: Anna Aleksandrowicz, Marzena Gajdowska
Telefon: 85 831 65 22
Email: pulmonolog2@uskwb.pl

Zespół lekarski

Lekarze:
•    dr n. med. Łukasz Minarowski
•    dr n. med. Adrian Tokajuk
•    lek. Katarzyna Klukowska
•    lek. Grzegorz Osowiecki

Rezydenci:
•    lek. Dominika Astapczyk
•    lek. Michał Dębczyński
•    lek. Natalia Kozakiewicz
•    lek. Damian Mojsak
•    lek. Anna Pietryńczak
•    lek. Agnieszka Chwiedź

Zespół pielęgniarski

Zespół pielęgniarski
•    Sylwia Orzechowska - pielęgniarka oddziałowa
•    Lucyna Kasprzyńska - zastępca pielęgniarki oddziałowej
•    Magdalena Chilkiewicz
•    Grażyna Demianiuk
•    Karolina Gliniecka
•    Elżbieta Grądzka
•    Joanna Matejczuk
•    Małgorzata Okieńczuk
•    Monika Świerzbińska
•    Halina Tofiluk-Nos
•    Julia Ptak
•    Gabriela Mikołajewicz
•    Mateusz Chrzanowski
•    Magdalenia Miedźwiecka
•    Kamila Żukowska
•    Grażyna Kuczyńska

Salowe i sanitariusze

Opiekunowie medyczni:
•    Krystyna Konopko – opiekun medyczny
•    Aneta Adamska – opiekun medyczny

Sanitariusz:
•    Dariusz Fiedziukiewicz

Salowe:
•    Ewa Kochańska
•    Sofia Jaworska
•    Agata Zalewska
•    Elżbieta Sojko
•    Małgorzata Niewiarowska
•    Anna Rudzka
•    Katarzyna Molska
•    Barbara Kudrycka

Skip to content