I Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Dializ

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata  Naumnik

Z-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Maria Mazerska

Kierownik Stacji Dializ: dr n. med. Ewa Suchowierska

Z-ca kierownika Stacji Dializ: dr n. med. Maciej Barczyk

Adres:
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok

Sekretariat: mgr Justyna Kalinowska

Telefony:

sekretariat: 85 831 64 58
e-mail: nefro@uskwb.pl

Punkt pielęgniarski: 85 831 66 04
Pokój asystentów: 85 831 66 06 / 85 831 66 14

Stacja dializ: 

Pokój lekarski: 85 831 64 68
Punkt pielęgniarski: 85 831 64 71

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ

 • Kierownik Kliniki : prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik
 • Zastępca Kierownika Kliniki : dr n. med. Maria Mazerska
 • Kierownik Stacji Dializ: dr n. med. Ewa Suchowierska
 • Zastępca Kierownika Stacji Dializ: dr n. med. Maciej Barczyk
 • Sekretariat: mgr inż. Justyna Kalinowska-Jenda
 • Rejestratorka / Statystyk medyczny: mgr Joanna Malinowska
 • Rejestratorka medyczna Stacji Dializ: Anna Piechowska

Zespół Lekarski I Kliniki Nefrologii

 • prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik

 • dr hab. n. med. Szymon Brzósko

 • dr n. med. Maria Mazerska

 • dr n. med. Katarzyna Klejna

 • dr n. med. Justyna Fryc                                                                  

 • dr n. med. Joanna Goździkiewicz – Łapińska

 • lek. Justyna Żółtko – Szydłowska

 • lek. Anna Bieryło – Dołengiewicz

 • lek. Elżbieta Brodalka

 • lek. Szymon Drągowski

 • lek. Emilia Mierzwińska

 

Rezydenci:

 • lek. Joanna Szczykowska - Miller
 • lek. Żaneta Jankowska
 • lek. Aneta Bubieńczyk
 • lek. Artur Tarasewicz
 • lek. Alicja Nurczyk
 • lek. Anna Kuczyńska
 • lek. Nadzeya Navinskaya

Zespół lekarski Stacji Dializ

 • prof. dr hab. n. med. Jacek Borawski
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Małyszko
 • dr n. med. Maciej Barczyk
 • dr n.med. Ewa Suchowierska
 • lek. Karolina Dworzańczyk
 • lek. Barbara Łabij – Reduta

Zespół pielęgniarski Oddziału I Kliniki Nefrologii:

 • mgr Natalia Wałuszko- pielęgniarka Oddziałowa
 • mgr Iwona Bałdowska
 • mgr Anna Hawryluk
 • mgr Paulina Zyśk
 • mgr Marta Reszka
 • mgr Irena Treszczotko
 • Bożena Czaban
 • Marta Tarasiuk
 • Wanda Kuczyńska
 • Maciej Łuczaj
 • Małgorzata Manoś
 • Marta Czeszel
 • Urszula Zagórska

Zespół pielęgniarski Pododdziału Dializ Otrzewnowych:

 • mgr Joanna Michniewicz
 • mgr Małgorzata Klepacka
 • Barbara Aleksiejuk
  Justyna Fedorczuk- Ormian
 • Katarzyna Michalczuk
 • Iwona Pacewicz
 • Joanna Piotrowska

Zespół Domowej Dializy Otrzewnowej

 • Elżbieta Jarmoszko – zastępca pielęgniarki Oddziałowej
 • mgr Anna Fiłonowicz

Zespół pielęgniarski Stacji Dializ

 • mgr Małgorzata Bońkowska – pielęgniarka Koordynująca
 • mgr Joanna Babińczuk – zastępca pielęgniarki Koordynującej
 • mgr Izabela Hryń
 • mgr Iwona Kajdas
 • mgr Patrycja Fiszer
 • mgr Iga Kasperowicz
 • mgr Janina Kiercul
 • mgr Anna Krasnowska
 • mgr Magdalena Kuźma
 • mgr Iwona Pasyńczuk
 • mgr Elżbieta Żgaj
 • Bogumiła Bartnik
 • Elżbieta Benasz
 • Ewa Garczewka
 • Jolanta Knyżewska
 • Jolanta Łuszczewska
 • Iwona Mieczkowska
 • Alina Puchalska
 • Irena Siemieniuk
 • Helena Stepaniuk
 • Irena Surel
 • Joanna Szeps
 • Anna Szymborska
 • Bożena Zambrowska

Technicy Stacji Dializ

 • Wiesław Kurbat
 • Jacek Kurbat

Salowe Stacji Dializ

 • Dorota Pietrzak
 • Urszula Sewestian
 • Bożena Stasiełuk
 • Elżbieta Wasilewska
 • Alicja Wojtkowska
 • Elżbieta Iwanicka
 • Bożena Markowska

Sanitariusze Stacji Dializ

 • Dominik Choiński

   

 • Marcin Marciszewski

Sanitariusz Kliniki Nefrologii

 • Mariusz Krajewski

Leczenie

 • Pełna diagnostyka i leczenie chorób nerek i nadciśnienia tętniczego.

 • Leczenie dializami (hemodializa, ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa, automatyczna dializa otrzewnowa, zdalnie monitorowana dializa otrzewnowa)

 • Opieka i leczenie chorych po zabiegu transplantacji nerki

Dydaktyka

 • Szkolenie studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii i oddziałem nauczania w języku angielskim w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i profesjonalizmu w medycynie.
 • Szkolenie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (licencjat) kierunek Dietetyka w zakresie żywienia w chorobach nerek.
 • Szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej.

Publikacje

 1. Naumnik B, Rydzewska-Rosołowska A, Myślwiec M.  Different effects of enoxaparin, nadroparin and dalteparin on plasma TFPI during hemodialysis: a prospective cross-over randomized study. Clin Appl Thromb Hemost 2011; 17: 480 - 486.
 2. Naumnik B, Kowalewska J, Zalewski G, Charkiewicz R, Myśliwiec M. The status of BK polyomavirus replication in adult renal transplant recipients in north-eastern Poland. Transplant Proc 2011;43(8):2976-84
 3. Naumnik B, Suchowierska E, Kowalewska J, Myśliwiec M. Mętny płyn w chwili rozpoczęcia dializy otrzewnowej u pacjenta z glomerulopatią włókienkową. Forum Nefrologiczne 2011,4(3):232-235
 4. Karwowski W, Naumnik B, Szczepański M, Myśliwiec M. The mechanism of vascular calcification - a systematic review. Med Sci Monit 2012, 22;18(1):RA1-11
 5. Naumnik B, Koc-Żórawska E, Myśliwiec M. Over-dialysis plasma RANTES increase depends on heparin dose and cardiovascular disease status. Advances in Medical Sciences 2013; 58(2):311-9. doi: 10.2478/ams-2013-0008
 6. Naumnik B, Myśliwiec M. Heparin-free haemodialysis—use and outcomes. Nat Rev Nephrol 2013, 9(7):381-2. doi:10.1038/nrneph.2013
 7. Naumnik B, Klejna K, Koc-Żórawska E, Myśliwiec M. Age and gender predict OPG level and OPG/sRANKL ratio in maintenance hemodialysis patients. Advances in Medical Sciences 2013,58(2):382-7. doi: 10.2478/ams-2013-0026
 8. Kowalewska J, Okoń K, Szynaka B, Naumnik B. Expression of Macrophage Activatory and Regulatory Markers in Cryoglobulinemic Glomerulonephritis – a possible role of CXCL9. Advances in Medical Sciences 2013, 1;58(2):394-400. doi: 10.2478/ams-2013-0030
 9. Klejna K, Naumnik B, Koc-Żórawska E, Mysliwiec M. Effect of Unfractionated and Low-Molecular-Weight Heparin on OPG, sRANKL, and von Willebrand Factor Concentrations During Hemodialysis. Clin Appl Thromb Hemost. 2014, 20:433-441 doi:10.1177/1076029612463424.
 10. Suchowierska E, Naumnik B . Przydatność Monitora BCM (Body Composition Monitor) w ocenie stanu nawodnienia pacjentów dializowanych otrzewnowo – opis przypadku. Forum Nefrologiczne 2014, 7(3): 65-68
 11. Brzósko S, Rydzewska- Rosołowska A, Suchowierska E, Hryszko T, Naumnik B. Kliniczne efekty zastosowania biozgodnego płynu do dializy otrzewnowej- doświadczenia własne. Clinical effects of biocompatible peritoneal dialysis fluid- own experiences. Nefrol Dial Pol 2014, 18(4): 201-203
 12. Borawski J, Goździkiewicz-Łapińska J, Naumnik B. Extracellular superoxide dismutase release by enoxaparin and sparing effect of heparin-grafted hemodialyzer. Hemodial Int 2015,19(4): 614-6
 13. Brzosko S, Rydzewska-Rosołowska A, Hryszko T, Naumnik B. Dostęp naczyniowy do hemodializy – zasady postępowania. Nefrol Dial Pol 2016,20(1):16-17
 14. Suchowierska E, Mierzwińska E, Naumnik B. Pasteurella multocida – nietypowy czynnik etiologiczny dializacyjnego zapalenia otrzewnej. Forum Nefrol 2016, 9(2): 109-111
 15. Laudańska E, Brzósko S, Bieryło A, Naumnik B. Czynniki ryzyka rozwoju nowotworu u chorych po przeszczepieniu nerki. Przegląd Lek 2016, 73(7):510-513
 16. Szczykowska J, Brzósko S, Rakowska M, Naumnik B. Goodpastures syndrome with ambiguous serology: a case report. World Journal of Nephrology & Urology 2017: 6, 1, s. 10-13
 17. Rakowska M, Brzósko S, Dąbrowska E, Jabłońska E., Szczykowska J, Prusator P, Kwaśniewska A, Naumnik B. Using proton-pump inhibitors among haemodialysis patients-single academic dialysis centre preliminary experience. Progress in Health Sciences 2017: 7, 1, s. 39-43
 18. Naumnik B, Kowalewska J, Hryszko T, Glowinski J, Durlik M, Mysliwiec M. The usefulness of surveillance biopsies of kidney allografts in clinical practice – a single center’s experience. Advances in Medical Sciences 2017, 24;62(1):110-115. doi: 10.1016/j.advms.2016.07.005
 19. Suchowierska E, Kupisz A, Żółtko J, Hryszko T, Blusiewicz K, Naumnik B. Pozaotrzewnowe założenie cewnika otrzewnowego — rzadkie powikłanie chirurgiczne. Opis przypadku. Forum Nefrol 2017, 10(1):44-48
 20. Rakowska M, Brzósko S, Dąbrowska E, Jabłońska E, Szczykowska J, Prusator P, Kwaśniewska A, Naumnik B. Using proton-pump inhibitors among haemodialysis patients- single academic dialysis centre experience. Prog Health Sci 2017, 7(1): 39-43
 21. Szczykowska J, Brzósko S,  Rakowska M, Naumnik B. Goodpasture’s syndrome with ambiguous serology: a case report. World J Nephrol and Urol 2017, 6(1-2): 10-13
 22. Borawski J, Łabij-Reduda B, Żółtko J, Kazberuk M, Naumnik B. Antybiotyki fluorochinolonowe – tradycyjne, niepostrzegane i nowe działania niepożądane. Post N Med. 2017;8: 434-439
 23. Klejna K, Hryszko T, Zawadzki R, Naumnik B. Nephrotic syndrome and duplication of the inferior vena cava: a series of unfortunate events. Pol Arch Intern Med. 2017; 127: 790-791
 24. Szczykowska J, Naumnik B Nefroprotekcyjne działanie lerkanidypiny. Świat Medycyny i Farmacji 2018 : 8, s. 24, 27-28
 25. Borawski J, Zoltko J, Labij-Reduta B, Koc-Zorawska E, Naumnik B. Effects of Enoxaparin on Intravascular Sclerostin Release in Healthy Men. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2018 Jul;23(4):344-349.
 26. Eljaszewicz A, Kleina K, Grubczak K, Radzikowska U, Zembko P, Kaczmarczyk P, Tynecka M, Dworzanczyk K, Naumnik B, Moniuszko M. Elevated Numbers of Circulating Very Small Embryonic-Like Stem Cells (VSELs) and Intermediate CD14++CD16+ Monocytes in IgA Nephropathy. Stem Cell Rev. 2018 Oct;14(5):686-693
 27. Kobelski M, Suchowierska E, Naumnik B. Zdalne monitorowanie pacjentów dializowanych otrzewnowo – doświadczenia własne Ośrodka Dializ w Białymstoku. Forum Nefrologiczne 2018, 11(4): 151-159
 28. Szczykowska J, Hryszko T, Naumnik B. Cardiac troponins in chronic kidney disease patients with special emphasis on their importance in acute coronary syndrome. Adv Med Sci. 2019 Jan 12;64(1):131-136
 29. Lichodziejewska-Niemierko M, Chmielewski M, Wojtaszek E, Suchowierska E, Gołembiewska E, Grajewska M, Matuszkiewicz-Rowińska J, Naumnik B, Sulikowska B, Niemczyk S, Kłak R, Mosakowska M, Jagodziński P, Marcykiewicz B, Kalita K, Krawczyk R, Cieszyński K, Adamski M, Bronk M. Current epidemiology and practice in prevention and treatment of PD-related infections in Poland. Int Urol Nephrol. 2019 Feb;51(2):335-341
 30. Borawski J, Łabij-Reduta B, Naumnik B. Membranous Nephropathy: Anti-PLA2R Guided Diagnosis versus Clinical Reality. Pol Arch Int Med 2019; 129 (2):39-40
 31. Drągowski S, Naumnik B. Interakcje lekowe - tikagrelor z rozuwastatyną  przyczyną masywnej rabdomiolizy. Forum Nefrologiczne 2020; 4 (13); 2007-2013.
 32. Fryc J, Naumnik B, Thrombolome and its emerging role in chronic kidney disease. Toxins (Basel). 2021 Mar 18;13(3):223. doi: 10.3390/toxins13030223.
 33. Kwiatkowski M, Fryc J, Brzosko S, Naumnik B. Homeostaza wodno-sodowa w hemodializie – odwieczny problem w praktyce nefrologicznej. Pol Merkur Lekarski. 2021 Aug 16;49(292):311-315.
 34. Stachowska-Pietka J, Naumnik B, Suchowierska E, Gomez R, Waniewski J, Lindholm B. Water removal during automated peritoneal dialysis assessed by remote patient monitoring and modelling of peritoneal tissue hydration. Sci Rep. 2021 Aug 2;11(1):15589. doi: 10.1038/s41598-021-95001-x
Skip to content