I Klinika Chorób Płuc, Raka Płuca i Chorób Wewnętrznych

Lekarz kierujący oddziałem:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Naumnik

prof. dr hab. n. med. Wojciech Naumnik

Z-ca kierownika kliniki:
dr n. med. Mateusz Łukaszyk
Telefon: 85 831 65 30

Adres:
Żurawia 14
15-540 Białystok
Budynek E1 p.1

Sekretariat Kliniki: Karolina Redo
Telefon: 85 831 65 24

Sekretariat medyczny (wydawanie wyników):
Paulina Ołdziejewska, Alicja Górecka
Telefon: 85 831 66 18

e-mail: klpluc@umb.edu.pl

Zespół Lekarski

Lekarze:

 • Dr n. med. Małgorzata Korniluk tel. 85 831 66 17
 • Dr n. med. Beata Panek-Penpicka  tel. 85 831 66 17
 • dr n. med. Ewa Swidzińska tel. 85 831 65 30
 • Lek. Paulina Tomczuk- Bobik tel. 85 831 63 77
 • Lek. Monika Wróblewska tel. 85 831 63 77
 • Lek. Monika Perkowska tel. 85 831 63 78
 • Lek. Agnieszka Muszyńska-Mazur tel. 85 831 63 78
 • Lek. Nastassia Merzliakova tel. 85 831 64 99

Rezydenci

 • Lek. Paweł Kozłowski tel. 85 831 63 77
 • Lek. Maciej Omyła tel. 85 831 64 99
 • Lek. Szymon Roman tel. 85 831 64 99
 • Lek. Aleksandra Supronik tel. 85 831 63 78
 • Lek. Martyna Wyszyńska-Gołaszewska tel. 85 831 63 78

Pracownicy naukowo-techniczni

 • dr n. med. Maria Ossolińska

Zespół pielęgniarski

 • mgr Elżbieta Waluk - pielęgniarka oddziałowa
 • Maria Ejsymont - zastępca pielęgniarki oddziałowej
 • Małgorzata Adamska
 • Jadwiga Drągowska
 • Katarzyna Fiodorow
 • Anna Greszczuk
 • Irena Hryniewicka
 • Renata Ignatiuk
 • Elżbieta Kobus
 • Halina Krawczuk
 • Maria Kuczyńska
 • Joanna Majtas
 • Irena Milewska
 • mgr Elżbieta Pućkowska
 • Urszula Stefaniak
 • Anna Świniarska
 • Bożena Szczelina
 • Anna Tiszkow
 • Marzena Tur
 • mgr Justyna Tworkowska
 • Irena Werpachowska

Leczenie

W Klinice Gruźlicy i Chorób Płuc prowadzona jest diagnostyka i leczenie:

 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;
 • astmy oskrzelowej;
 • rozedmy płuc;
 • zapaleń płuc;
 • zapaleń oskrzeli;
 • niewydolności oddechowej;
 • raka płuc ( w tym chemioterapii);
 • chorób śródmiąższowych płuc (sarkoidozy, zewnątrzpochodnego alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych - płuco rolnika, samoistnego śródmiąższowego włoknienia płuc i innych, rzadszych);
 • eozynofili płucnych (alergiczna aspergiloza płucna, przewlekłe eozynofilowe zapalenie płuc);
 • samoistnych zapaleń naczyń (Ziarnikowatość Wegnera, Zespół Churga-Strauss);
 • zaburzeń oddychania w czasie snu;
 • gruźlicy;
 • mykobakterioz.

Wykonujemy również bronchoskopię interwencyjną (protezowanie centralnych dróg oddechowych, usuwanie ciał obcych).

Pracownia Bronchoskopowa

Pracownia jest wyposazona w wideobronchoskop z torem wizyjnym, wideobronchoskop ultrasonograficzny, dwa bronchofiberoskopy optyczne oraz aparat USG do endoskopu ultrasonograficznego. Rocznie wykonywanych jest kilkaset badań diagnostycznych, terapeutycznych oraz z zakresu pneumonologii interwencyjnej. W trakcie bronchoskopii można wykonać następujące czynności, mające na celu diagnostykę zmian potencjalnie chorobowych:

 • biopsja ściany oskrzela – pobranie za pomocą specjalnych szczypczyków wycinków (zwykle 3-5) do badania histopatologicznego;
 • pobranie popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych – polega na wstrzyknięciu do światła oskrzela 100-200 ml (w porcjach podzielonych) 0,9% roztworu soli fizjologicznej o temperaturze ciała a następnie odsysanie;
 • wymaz szczoteczkowy – przy pomocy szczoteczki pobiera się materiał do badania;
 • popłuczyny celowane – pobranie materiału z części obwodowych do badań mikrobiologicznych i cytologicznych;
 • przezoskrzelowa biopsja płuca pod kontrolą ramienia C – diagnostyka rozsianych zmian w płucach lub zmian położonych centralnie;
 • przezoskrzelowa aspiracyjna biopsja igłowa – diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych w ramach oceny raka niedrobnokomórkowego płuca;
 • ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa – w celu oceny tchawicy, przestrzeni płynowych w pobliżu oskrzela, lokalizacji i wielkości węzłów chłonnych okołooskrzelowych i przyprzełykowych;

Pracownia diagnostyki Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu

W Pracowni Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu prowadzona jest diagnostyka polisomnograficzna oraz leczenie zaburzeń oddychania związanych ze snem w zależności od wyjściowej przyczyny.

Do pracowni kierowane sa osoby z podejrzeniem:

 • zespołu obturacyjnego bezdechu podczas snu;
 • zespołu centralnego bezdechu podczas snu;
 • zespołu złożnych zaburzeń oddychania w czasie snu;
 • zaburzen typu hipowentylacji pęcherzykowej centralnaj i związanej z otyłością;
 • zaburzeń oddychania w czasie snu wtórnych do chorób płuc (np. POChP),
 • zaburzeń oddychania na tle chorób neurologicznych.

Ponadto w pracowni wykonywane jest:

 • miareczkowanie ciśnień terapii stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP);
 • nieinwazyjna wentylacja (NIV) u chorych z niewydolnością oddechową i hipowentylacją pęcherzykową;
 • nadzorowanie terapii CPAP chorych diagnozowanych w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy UMB;
 • wykonywanie testów behawioralnych u osób z nadmierna sennościa w ciągu dnia (Oxfordzki Test Powstrzymywania sie od Snu, OSLER).

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Pracownia wykonuje szereg badań czynnościowych układu oddechowego na potrzeby Klinik i pacjentów Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy m.in.:

 • spirometria;
 • próba rozkurczowa;
 • test nadreaktywności oskrzeli z histaminą;
 • bodypletyzmografia;
 • badanie zdolności dyfuzyjnej tlenku węgla w płucach metodą pojedynczego wdechu;
 • badanie wysiłkowe.

Nauka

 • Powikłania kardio-metaboliczne zaburzeń oddychania w czasie snu - projekt prowadzony we współpracy z Kliniką Kardiochirurgii UMB;
 • Rehabilitacja mięśni gardła u chorych z obturacyjnym bezdechem w czasie snu - projekt prowadzony we współpracy z Kliniką Rehabilitacji UMB;
 • Ocena metabolizmu karnityny u chorych na mukowiscydozę - współpraca z Zakładem Farmakodynamiki CZD (Warszawa) i Poradnią Mukowiscydozy UDSK (Białystok).
Skip to content