Dokumenty

Przyjęcie do szpitala

Planowe

  1. Skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarzy specjalistów, którzy mają umowę z NFZ lub prowadzą prywatną praktykę lekarską
  2. Dowód osobisty (nr Pesel)
  3. Dokumentacje z poprzednich pobytów w szpitalu
  4. Informacje o przyjmowanych lekach

Nagłe

W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie

Osoba przyjęta na leczenie w trybie nagłym powinna przedstawić dowód uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w czasie pobytu w szpitalu (jeśli przebywa w szpitalu nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia). A jeśli przedstawienie w/w dowodu nie jest możliwe należy go przedstawić najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia udzielania świadczeń (wypisu ze szpitala).

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Skip to content