Statystyk medyczny

Uniwersytecki Szpital Kliniczny zatrudni

Statystyka medycznego w Dziale Statystyki Medycznej.

1 etat – zatrudnienie

1 etat – zatrudnienie na zastępstwo

Zadania:

 • Kodowanie i sprawozdawanie świadczeń zdrowotnych,
 • kontrolowanie poprawności danych o świadczeniach wprowadzonych do systemu informatycznego,
 • nadzorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących w komórkach organizacyjnych,
 • informowanie komórek organizacyjnych o zasadach sprawozdawania świadczeń zdrowotnych,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie zadań Działu Statystyki Medycznej.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość obsługi komputera,  w tym pakietu Office,
 • umiejętność szybkiego, samodzielnego przyswajania wiedzy,
 • samodzielność,
 • kreatywność i dyspozycyjność.

Preferowane są osoby:

 • posiadające umiejętność kodowania rozpoznań chorób wg klasyfikacji ICD10 oraz procedur wg klasyfikacji ICD9,
 • posiadające umiejętność kodowania i sprawozdawania świadczeń zdrowotnych,
 • znające zasady weryfikacji uprawnień do uzyskiwania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
 • znające zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.
 • posiadające wykształcenie w zakresie zdrowia publicznego

Oferty pracy należy składać w kancelarii Szpitala na V piętrze (Budynek A) lub korespondencyjnie na adres: ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok do dnia 9 grudnia 2022r.